Sprawy związane ze zwrotem zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych  rozpatrywane są w siedzibie przy ulicy Gajowickiej 96A, tel. 71 798 69 71 wew. 127,  e-mail: km@zzk.wroc.pl

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611), kaucja wpłacona przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r., pomniejszona o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi, w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę.  

 Kaucje mieszkaniowe wpłacone przed 12 listopada 1994 r. podlegające zwrotowi w przypadku opróżnienia i przekazaniu lokalu.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zwrot kaucji mieszkaniowej (doc 23KB)
 2. Kserokopie wraz z oryginałami do wglądu:
 • decyzja o przydziale lokalu,
 • umowa najmu,
 • dokument potwierdzający wpłatę kaucji mieszkaniowej,
 • protokół – zdawczo- odbiorczy potwierdzający fakt opróżnienia i przekazania lokalu.

Kaucje mieszkaniowe wpłacone przed 12 listopada 1994 r. podlegające odliczeniu przy wykupie lokalu.

 Zgodnie z § 16 ust. 1 uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – tekst jednolity: Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 468), na poczet sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym, zalicza się podlegającą zwrotowi zwaloryzowaną kaucję mieszkaniową, wpłaconą przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o naliczenie kaucji mieszkaniowej (doc 23KB)
 2. Kserokopie wraz z oryginałami do wglądu:
 • decyzja o przydziale lokalu,
 • umowa najmu,
 • dokument potwierdzający wpłatę kaucji mieszkaniowej.

Kaucje wpłacone po 1 stycznia 2009r.

 Z dniem 1 stycznia 2009 r., zgodnie z § 15 uchwały nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2008 r., w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009 – 2013 r. oraz zarządzeniem nr 5251/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2009r., w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego zasad pobierania oraz zwrotu kaucji za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Wrocław, zawarcie umowy najmu uzależniono od wpłacenia  przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.

Kaucja wynosiła dziesięciokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal.

Kaucja ta podlega zwrotowi w terminie miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

Zwrot zwaloryzowanej kaucji odnosi się wyłącznie do najemców, którzy ją wpłacili po dniu 01 stycznia 2009 r. i następuje w wysokości stanowiącej dziesięciokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal mieszkalny, obowiązującego w dniu zwrotu kaucji.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zwrot kaucji mieszkaniowej (doc 26KB)
 2. Kserokopie wraz z oryginałami do wglądu:
 • umowa najmu,
 • dokument potwierdzający wpłatę kaucji mieszkaniowej.
 • dokument potwierdzający fakt nabycia lokalu na własność lub protokół zdawczo- odbiorczy, potwierdzający fakt opróżnienia ww. lokalu            

Zgodnie z § 10 ust. 9 uchwały nr XLVIII/1165/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019 oraz zgodnie z § 7 ust. 9 uchwały nr XV/420/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020 – 2025 r., zawarcie umowy najmu nie jest uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij