Zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego

Zarząd Zasobu Komunalnego nie rozpatruje wniosków, o zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

Zajmuje się tym Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Nowy Targ 1-8, Sekretariat Wydziału : II piętro – pokój 217, tel. 71 777 84 22.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław, oraz niezbędny do wypełnienia wniosek, dostępne są na stronie internetowej:

https://bip.um.wroc.pl/artykul/226/3224/wydzial-lokali-mieszkalnych

Przyjmowanie i wydawanie wniosków oraz informacja ogólna, odbywa się w:

Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Wrocławia

pl. Nowy Targ 1-8, parter – pokój nr 12
tel. (071) 777-70-16
50-141 Wrocław