Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują następujące stawki bazowe:

– 8,90 zł., za m2 powierzchni użytkowej, komunalnego lokalu mieszkalnego,

– 2,22 zł., za m2 powierzchni użytkowej dla najmu socjalnego, komunalnego lokalu mieszkalnego.

Wpływ na zmianę wysokości czynszu mają zasady określone w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wrocław na lata 2020-2025.

ZWYŻKA OD STAWKI BAZOWEJ ZNIŻKA OD STAWKI BAZOWEJ
25% –budynków lokale w budynkach o stopniu zużycia nieprzekraczającym 20% 10%  – lokale położone w strefie peryferyjnej (określonej zarządzeniem nr 2284/19 Prezydenta Wrocławiaz dnia 23.12.2019 r.
30% – lokale w budynkach o stopniu zużycia  nieprzekraczającym 10% 20% – mieszkania położone poniżej poziomu  gruntu we wszystkich rodzajach budynków.
10% –w budynkach z windą dla mieszkań  od 1.piętra wzwyż (nie dotyczy parteru) 10% -mieszkania powyżej piątej kondygnacji w budynkach bez windy.
50% –dla budynków jednorodzinnych 10% – gdy z tych samych pomieszczeń -kuchni, łazienki,wc, przedpokoju – musi korzystać kilka mieszkań.
10% –mieszkania w budynkach wolnostojących, liczących do czterech mieszkań. 10 % – gdy wc użytkowane indywidualnie lub wspólnie znajduje się poza lokalem, na klatce schodowej, korytarzu.
15% – lokale o powierzchni powyżej 80 m2 (można odstąpić od zwyżki gdy w lokalu występuje przegęszczenie i nie ma zaległości czynszowych) 10% – lokale bez ogrzewania z sieci miejskiej lub kotłowni lokalnej.10% – lokale bez ciepłej wody dostarczanej z zewnątrz
20% -lokale bez urządzeń zaopatrujących w wodę  bezpośrednio w lokalu
20% -mieszkania w budynkach o stopniu zużycia przekraczającym 70 proc.
30% -w budynkach, gdzie przystąpiono do wykwaterowania.

Uwaga! Stawka czynszu po uwzględnieniu wszystkich obniżek nie może być mniejsza niż 50 procent stawki bazowej czynszu.

Inne przypadki zmiany wysokości czynszu:

 1. W przypadku, gdy najemca we własnym zakresie i za zgodą Gminy Wrocław dokona trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjny system ogrzewania następuje:
 • zwolnienie z obowiązku uiszczania czynszu na okres do 24 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • po upływie zwolnienia z czynszu – obniżenie czynszu o 50% do dnia 31 grudnia 2025 r.

Zwolnienie te nie dotyczy opłat niezależnych od Wynajmującego, w tym szczególności opłat za wodę, ścieki, odbiór odpadów komunalnych.

 1. W przypadku braku podjęcia przez najemcę współpracy z Gminą w kierunku zmiany systemu ogrzewania lokalu opartego na paliwie stałym na niskoemisyjny, w terminie do 31 grudnia 2022 r., zmianie ulegnie wysokość zniżki za brak co i cw dostarczanej z zewnątrz: z 10% na 1%.
 2. W przypadku wykonywania prac remontowych w budynkach obejmujących prace w lokalach mieszkalnych (np. związane z wymianą źródła ciepła) przewiduje się zastosowanie obniżki czynszu w wysokości 20% za całą powierzchnię użytkową lokalu z uwagi na dolegliwości związane z zamieszkiwaniem w lokalu podczas wykonywania remontu. Obniżkę stosuje się bez wniosku, na podstawie dokumentacji wskazującej datę  rozpoczęcia i zakończenie prac  remontowych w lokalu.

Dla najemców, którzy znaleźli się w trudnym położeniu, oprócz ustawowego systemu przyznawania dodatków mieszkaniowych proponuje się następujące rozwiązania:

 • dokonanie zamiany mieszkania na lokal mniejszy lub o niższym standardzie,
 • zmiana umowy na umowę najmu socjalnego lokalu (gdy najemca, znajdzie się w niedostatku, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów do zawarcia umowy najmu socjalnego  lokalu).
 • możliwość ubiegania się o obniżenie czynszu.

Warunki ubiegania się o obniżenie czynszu

 1. Kryterium dochodowe
  Wysokość dochodu Wysokość obniżki
  Gospodarstwo jednoosobowe 150% -70% najniższej emerytury 20%
  poniżej 70% – 50% najniższej emerytury 30%
  poniżej 50% najniższej emerytury 40%
  Gospodarstwo wieloosobowe 100% – 50% najniższej emerytury 20%
  poniżej 50% najniższej emerytury 30
 2. Kryterium powierzchniowe – powierzchnia mieszkania w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:
 • 35 m2 – dla 1 osoby
 • 40 m2 – dla 2 osób
 • 45 m2 – dla 3 osób,
 • 55 m2 – dla 4 osób,
 • 65 m2 – dla 5 osób,
 • 70 m2 – dla 6 osób (jeśli w lokalu mieszka więcej osób dla każdej kolejnej zwiększa się powierzchnię tego lokalu o 5 m2)

Obniżki czynszu udziela się na wniosek najemcy na okres 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionym przypadku, podyktowanym utrzymującą się trudną sytuacją finansową najemcy, istnieje możliwość udzielenia obniżki na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedstawić  deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. W tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Stawka czynszu uzyskana po zastosowaniu obniżki czynszu, nie może być niższa niż stawka czynszu ustalona dla lokalu objętego najmem socjalnym.

Opłaty czynszowe za najem lokali komunalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wrocław regulują akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 poz. 611)
 2. Uchwała Nr XV420/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020-2025.
 3. Zarządzenie nr 2317/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław.
 4. Zarządzenie nr 2284/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Wrocław.

 

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij