Wymiana pieców węglowych i innych nieekologicznych źródeł ogrzewania do roku 2024 jest obowiązkiem miast i jego mieszkańców, zgodnie z dyrektywami UE oraz przepisami krajowymi i lokalnymi.

Wrocław w ramach programu  ZMIEŃ PIEC chce ułatwić to zadanie najemcom komunalnym pozostającym  w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, niesamodzielnym; Gmina sama zrealizuje wymianę pieców u takich osób.

Aby skorzystać z tej możliwości  wsparcia należy wypełnić załączony formularz (POBIERZ FORMULARZ) oraz uzyskać aktualne zaświadczenie z MOPS o korzystaniu z pomocy społecznej.

Oba te dokumenty należy złożyć  w swoim Biurze Obsługi Klienta, wówczas lokal zostanie włączony do programu wymiany ogrzewania przez Gminę.