Do zadań Zarządu Zasobu Komunalnego należy zarządzanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy Wrocław, obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe z ich częściami składowymi.

Zarządzanie nieruchomościami Zarząd Zasobu Komunalnego wykonuje:

 • bezpośrednio własnymi siłami poprzez swoje komórki organizacyjne.
 • poprzez zarządców licencjonowanych lub przedsiębiorców,którzy zatrudniają licencjonowanych zarządców do wykonywania czynności zarządzania, wyłonionych na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

Zarządzanie nieruchomościami powierzonymi w zarząd ZZK polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, m.in. poprzez:

 • zawieranie z zarządcami umów o zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad ich pracą;
 • prowadzenie spraw remontowych w zakresie zasobu komunalnego, a także nadzór nad ich realizacją i eksploatacją zasobu gminnego;
 • prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w zakresie robót remontowych, usług i dostaw dotyczących zarządzanego zasobu i zawieranie umów z wykonawcami;
 • prowadzenie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej zasobu komunalnego;
 • dysponowanie lokalami użytkowymi i zawieranie umów najmu lokali użytkowych oraz prowadzenie spraw o eksmisję;
 • zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z osobami wskazanymi przez właściwe przedmiotowo komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz prowadzenie spraw
  o eksmisję;
 • dysponowanie gruntami stanowiącymi tereny zewnętrzne (podwórka, ogródki przydomowe, miejsca zbiórki odpadów itp.) i zawieranie umów dzierżawy tych gruntów;
 • realizację uchwał Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej dla najemców i właścicieli mieszkań, a także najemców oraz dzierżawców lokali użytkowych;
 • przejmowanie oraz czasową obsługę nieruchomości komunalnych lub ich części w przypadkach i na warunkach określonych przez Prezydenta Wrocławia;
 • windykację należności gminnych dotyczących zarządzanego zasobu oraz prowadzenie spraw o eksmisję z tego zasobu;
 • wypracowywanie i wdrażanie racjonalnego systemu zarządzania zasobem komunalnym;
 • reprezentowanie Gminy Wrocław jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Zarząd współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia. (podstawa prawna Statut ZZK)

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij