Serwis internetowy Zarządu Zasobu Komunalnego („ZZK”) we Wrocławiu dostępny pod adresem www.zzk.wroc.pl („Serwis”), został opracowany i udostępniony w sieci internetowej w celu dostarczenia użytkownikom sieci internetowej („Użytkownicy”) informacji dotyczących ZZK, działalności ZZK, stosowanych przez ZZK procedur, przetargów, a także innych informacji,
nie związanych bezpośrednio z ZZK Wrocław. Serwis stanowi wyłączną własność Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.

Warunki korzystania z Serwisu określone są w niniejszej Nocie prawnej, a Użytkownicy korzystający z zasobów Serwisu wyrażają tym samym akceptację wszystkich wymienionych tu warunków.

 1. Prawa autorskie
  Cała zawartość Serwisu, a w szczególności teksty, grafika i sposób prezentacji treści Serwisu, stanowi własność intelektualną, chronioną prawem zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
  o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych. Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie w granicach określonych w niniejszej Nocie prawnej i tylko
  na użytek własny. Powielanie i publiczne rozpowszechnianie Serwisu w całości lub w części, a także powielanie i rozpowszechnianie dostępnych w Serwisie dokumentów, obrazów, aplikacji
  i innych zasobów stanowi naruszenie prawa. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy własne, znaki towarowe, logotypy, znaki firmowe, a także materiały graficzne, fotografie, dokumenty techniczne
  i inne dostępne w Serwisie dokumenty stanowią chronioną prawem własność ZZK. lub innych podmiotów prawa i publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych. Ich powielanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie całości lub jakiejkolwiek części Serwisu lub dostępnych w Serwisie zasobów w celach innych niż na użytek własny wymaga pisemnej zgody właściciela Serwisu – Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności
  Dostępne w Serwisie informacje i zasoby zostały zebrane i/lub opracowane oraz opublikowane przez ZZK w dobrej wierze i z przekonaniem o ich rzetelności i wiarygodności. ZZK nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, rzetelność i/lub kompletność udostępnionych w Serwisie informacji i zasobów. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. ZZK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody, straty, utracone zyski lub inne szkodliwe skutki korzystania z Serwisu poniesione przez Użytkownika
  albo przez osoby trzecie wskutek działania Użytkownika Serwisu, w szczególności za szkody będące następstwem wykorzystania informacji, dokumentów i innych zasobów udostępnionych
  w Serwisie w jakikolwiek sposób i/lub będące następstwem przerw w dostępie do Serwisu, wstrzymania udostępniania Serwisu w sieci internetowej, wadliwego działania Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych działaniem wirusów komputerowych lub przez komunikację pocztą elektroniczną. W Serwisie znajdują się liczne odnośniki (hiperłącza) do innych witryn/serwisów internetowych. ZZK nie weryfikuje zawartości tych stron i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość. Korzystanie z tych odnośników odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
 3. Polityka prywatności
  ZZK może gromadzić dane dotyczące ruchu odwiedzających na stronach Serwisu, co wymaga rejestracji adresów IP Użytkowników. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie do obliczeń statystycznych i nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Osoby korzystające z umieszczonych w Serwisie formularzy, ankiet, adresów poczty elektronicznej i przekazujące tą drogą informacje właścicielowi Serwisu, tj. ZZK, tym samym wyrażają zgodę na korzystanie przez ZZK z podanych przez nie adresów poczty elektronicznej w celach korespondencyjnych. Osoby przesyłające ZZK za pośrednictwem Serwisu komentarze, uwagi i sugestie przyjmują do wiadomości, że te komentarze, uwagi
  i sugestie traktowane będą przez ZZK jako jawne i zgadzają się na korzystanie przez ZZK z treści tych komentarzy, uwag i sugestii w sposób nieograniczony.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij