TELEFONY ALARMOWE

Centrum Zarządzania Kryzysowego
CZK pełni całodobowe dyżury w dni robocze, dni wolne od pracy, także w święta telefon do centrum: 71 770 22 22
Wspólny numer do służb ratowniczych z telefonów stacjonarnych 112
e- mail do CZK: czk@um.wroc.pl
służba dyspozytorska ZDiUM: 71 376 00 22
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie wodno – kanalizacyjne 994, 348-53-14
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Straż Miejska 986

Awarie w budynkach stuprocentowo gminnych i mieszkaniach komunalnych należy zgłaszać w Biurach Obsługi Klienta w godzinach pracy BOK-ów:

– w poniedziałki, wtorki, piątki w godz. od 7.30. -15.30. – w środy i czwartki w godz. od 8.00. – 17.00. Komórkowe telefony alarmowe dla najemców mieszkań komunalnych (z podziałem na rejony) czynne po godzinach pracy BOK-ów:

• BOK NR 1
ul. św. Antoniego 19, 50-073 Wrocław, rejon A, B,
tel. 71 769-68-22
e-mail: bok1@zzk.wroc.pl
Kierownik BOK-u: Tomasz Węgrzyn

Komórkowy telefon alarmowy dla najemców mieszkań komunalnych czynne po godzinach pracy BOK-ów: 693 912 746
• BOK NR 2
ul. Otwarta 3-5, 50-212 Wrocław, rejon H, I
, tel. 71 328-99-11, 328-99-13, 71 328-99-15,
Kierownik BOK-u: Zofia Górecka

Komórkowy telefon alarmowy dla najemców mieszkań komunalnych czynne po godzinach pracy BOK-ów: 693 912 745
• BOK NR 3
ul. Karola Miarki 7, 50-306 Wrocław, rejon F,G
tel. 71 77-24-250, 71 772-42-62, 71 772-42-53,
Kierownik BOK-u: Joanna Sroga

Komórkowy telefon alarmowy dla najemców mieszkań komunalnych czynne po godzinach pracy BOK-ów: 693 912 754
• BOK NR 5
ul. Brzeska 8-10, 50-430 Wrocław, rejon Ł
tel. 71 342-64-50, 71 341-59-83, 71 341-45-62,
Kierownik BOK-u: Joanna Wojewodzic

Komórkowy telefon alarmowy dla najemców mieszkań komunalnych czynne po godzinach pracy BOK-ów: 693 912 748
• BOK NR 7
ul. Papiernicza 9-11 , 54-134 Wrocław, rejon R
tel. 71 771-91-30, 71 771-91-31, fax 71 771 91 36
Kierownik BOK-u: Piotr Warszawa

Komórkowy telefon alarmowy dla najemców mieszkań komunalnych czynne po godzinach pracy BOK-ów: 605 034 380
• BOK NR 9
ul. Hallera 149, 53-203 Wrocław rejon S, U
tel. 71 360-11-27, 71 360-11-28, 71 360-11-71,
Kierownik BOK-u: Aldona Jerye

Komórkowy telefon alarmowy dla najemców mieszkań komunalnych czynne po godzinach pracy BOK-ów: 601 506 270
• BOK NR 10
ul. Gajowicka 96A , 53-422 Wrocław
rejon O, P, T
tel. 71 361-99-51, 71 361-99-37, 71 361-87-38,
Kierownik BOK-u: Andrzej Margielewski

Komórkowy telefon alarmowy dla najemców mieszkań komunalnych czynne po godzinach pracy BOK-ów: 693 912 752