Obowiązki i prawa najemcy

Prawa i obowiązki najemcy reguluje rozdział 2 „Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów” Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie przepisów Kodeksu Cywilnego
z póżniejszymi zmianami oraz przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące najmu lokali mieszkalnych i użytkowych:

 • Najemca ma prawo do używania lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w stanie przydatnym do umówionego użytku
  i utrzymywać lokal w takim stanie przez czas trwania stosunku najmu.
 • Najemca ma prawo podnająć lub oddać w bezpłatne używanie lokal lub jego część za pisemną zgodą Wynajmującego.
 • Za zgodą Wynajmującego, Najemca może wprowadzać do lokalu ulepszenia.
 • Najemca może wypowiedzieć umowę najmu najpóźniej 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.
 • Wypowiedzenie Najemcy umowy najmu może nastąpić z przyczyn określonych w cytowanej wyżej ustawie oraz w przepisach prawa miejscowego.
 • Najemca jest zobowiązany do przestrzegania zasad regulaminu porządku domowego oraz innych przepisów regulujących korzystanie z lokalu, pomieszczeń znajdujących się w budynku oraz jego otoczenia.
 • Najemca zobowiązany jest dbać o porządek w wynajętym lokalu, utrzymywać lokal w dobrym stanie technicznym, sanitarnym,
  oraz dbać o części budynku przeznaczone do wspólnego użytku (korytarze, klatka schodowa, winda, pomieszczenia zsypów, pomieszczenia gospodarcze).
 • Najemca zobowiązany jest do dokonywania drobnych napraw i konserwacji na własny koszt, między innymi naprawy podłóg, wykładzin podłogowych, okien drzwi, malowania ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, naprawy instalacji
  i urządzeń technicznych, legalizacji i wymiany wodomierza w lokalu.
 • Na własny koszt najemca zobowiązany jest do usuwania awarii powstałych z jego winy.

Rozdział 2, Art. 6b. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stanowi:

1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

2. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:
2.1. podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;
2.2. okien i drzwi;
2.3. wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
2.4. trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;
2.5. osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;
2.6. pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;
2.7. etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;
2.8. przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;
2.9. innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:
2.9.1 malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
2.9.2 malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.
(tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 71 poz. 733, tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 266)
Uchwała w sprawie ustanowienia zasad porządku domowego oraz zmiana z dnia 22.11.1996

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij