Skargi i wnioski przyjmowane są we wszystkich siedzibach i we wszystkich biurach obsługi klienta ZZK. Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują od mieszkańców skargi i wnioski w środy w godz. 12.00 do 15.00 w swoich miejscach urzędowania. Mieszkańcy Wrocławia – w ramach zgłaszanych skarg, po uprzednim zapisaniu się na spotkanie – są przyjmowani w siedzibach ZZK przez:

zastępcę dyrektora ds. eksploatacji i nadzoru włascicielskiego – Lucynę Bettę w środy od godz. 12. 00 do 15. 00 w siedzibie przy ul. Św. Elżbiety 3

zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych głównego księgowego – Dawida Smolkę w środy od godz. 12. 00 do 15. 00 w siedzibie przy ul. Św. Elżbiety 3

zastępcę dyrektora ds. technicznych – Mariana Nowotyńskiego w środy w godz. od 12.00 do 15.00, w siedzibie przy ul. Grabiszyńskiej 257

zastępcę dyrektora ds. obsługi klienta – Jana Sosulskiego w środy w godz. 12.00. – 15.00, w siedzibie przy ul. Spiżowej 29/31,

Zastępcy dyrektora przyjmują, rozpatrują i załatwiają skargi i wnioski w sprawach objętych zakresem działania nadzorowanych komórek organizacyjnych ZZK.
Dyrektor przyjmuje strony oraz rozpatruje skargi i wnioski w sprawach, których problematyka przekracza zakres nadzoru wykonywanego przez Zastępców Dyrektora oraz gdy dotychczasowy sposób załatwienia skargi lub wniosku budzi zastrzeżenia.