Formularz kontaktowy

  Nie udzielamy odpowiedzi na listy anonimowe. Wysłanie pytania lub komentarza za pomocą formularza nie skutkuje automatycznie powstaniem zlecenia usługi prawnej.

  ZZK adresy i telefony

  ul. św. Elżbiety 3
  50-111 Wrocław
  tel. (71) 776-24-90, 776-24-91, fax (71) 776-24-64
  e-mail: sekretariat@zzk.wroc.pl
  godziny pracy urzędu: pon. - pt. godz. 7.30 - 15.30

  Wszelką korespondencję należy kierować do kancelarii głównej Zarządu przy ul. Św. Elżbiety 3, pokój 1.

  Sekretariat Zarządu:I piętro nr pok. 107,
  tel. (71) 776-24-90, 776-24-91,

  Dyrektor Zarządu - Rafał Guzowski
  z-ca dyr. ds. eksploatacji i nadzoru właścicielskiego - Lucyna Betta
  z-ca dyr. ds. technicznych - Marian Nowotyński
  z-ca dyr. ds. ekonomicznych (główny księgowy) - Dawid Smolka
  z-ca dyr. ds. obsługi klienta - Jan Sosulski

  W siedzibie przy ul. Św. Elżbiety 3 znajdują się:
  dział organizacji i kadr,
  dział prawny,
  dział administracyjno-gospodarczy,
  zespół ds. koordynacji międzydziałowej i współpracy z mediami,
  dział lokali użytkowych,
  dział finansowo-księgowy,
  sekcja rozliczeń podatku VAT,
  dział windykacji,
  dział udzielania ulg.
  dział ekonomiczny.
  sekretariat tel. (71) 33-28-110, fax (71) 33-28-125
  z - ca dyr. ds. technicznych - Marian Nowotyński

  W siedzibie przy ul. Grabiszyńskiej 257 znajdują się:
  dział przygotowania inwestycji i remontów,
  dział techniczny,
  dział obsługi rejonów,
  dział rozliczeń mediów,
  dział zamówień publicznych i umów,
  dział wspólnot mieszkaniowych,
  Sekretariat: pok. nr 106, tel. (71) 333-59-01
  z-ca dyrektora ds. obsługi klienta - Jan Sosulski
  W siedzibie przy ul. Spiżowej 29/31 znajdują się:
  zespół ds. koordynacji biur obsługi klienta,
  dział kaucji i lokali mieszkalnych,
  dział zasobów i dzierżaw.
  dział eksploatacji.
  tel. (71) 77-242-30
  W siedzibie przy ul. Karola Miarki 7 znajdują się:
  dział ewidencji księgowej najemców,
  dział księgowości zasobu gminnego,
  samodzielne stanowisko ds. systemu księgowego,
  dział księgowy najemców (przeniesiony do BOK nr 1 ul. św. Antoniego 19) tel (71) 769-68-11 lub (71) 769-68-12
  W czasie pandemii czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
  Najemcy lokali przyjmowani są przez pracowników BOK-ów w poniedziałki, środy i czwartki, natomiast w pozostałe dni mogą w godzinach pracy biur składać pisma oraz zgłaszać awarie.

  • BOK NR 1
  ul. św. Antoniego 19, 50-073 Wrocław, rejon A, B,
  tel. 71 769-68-22
  Akcja Zmień Piec: 71 769-68-32
  telefon alarmowy: 693 912 746
  e-mail: bok1@zzk.wroc.pl
  Kierownik BOK: Tomasz Węgrzyn

  • BOK NR 2
  ul. Otwarta 3-5, 50-212 Wrocław, rejon H, I
  tel. 71 328-99-11
  Akcja Zmień Piec: 71 328-99-12
  telefon alarmowy: 693 912 745
  e-mail: bok2@zzk.wroc.pl
  Kierownik BOK: Zofia Górecka

  • BOK NR 3
  ul. Karola Miarki 7, 50-306 Wrocław, rejon F,G
  tel. 71 772-42-50
  Akcja Zmień Piec: 71 772-42-59
  telefon alarmowy: 693 912 754
  e-mail: bok3@zzk.wroc.pl
  Kierownik BOK: Joanna Sroga

  • BOK NR 5
  ul. Brzeska 8-10, 50-430 Wrocław, rejon Ł
  tel. 71 342-64-50
  Akcja Zmień Piec: 71 341-59-83
  telefon alarmowy: 693 912 748
  e-mail: bok5@zzk.wroc.pl
  Kierownik BOK: Joanna Wojewodzic

  • BOK NR 7
  ul. Papiernicza 9-11 , 54-134 Wrocław, rejon R
  tel. 71 771-91-30
  Akcja Zmień Piec: 71 771-91-37
  telefon alarmowy: 605 034 380
  e-mail: bok7@zzk.wroc.pl
  Kierownik BOK: Piotr Warszawa

  • BOK NR 9
  ul. Hallera 149, 53-203 Wrocław rejon S, U
  tel. 71 360-11-01
  Akcja Zmień Piec: 71 360-11-02
  telefon alarmowy: 601 506 270
  e-mail: bok9@zzk.wroc.pl
  Kierownik BOK: Aldona Jerye

  • BOK NR 10
  ul. Gajowicka 96A , 53-422 Wrocław rejon O, P, T
  tel. 71 338-00-52
  Akcja Zmień Piec: 71 338-00-52
  telefon alarmowy: 693 912 752
  e-mail: bok10@zzk.wroc.pl
  Kierownik BOK: Andrzej Margielewski
  Urszula Hamkało
  kom. 604 219 305
  Aleksandra Lipertowska
  kom. 603 932 190
  rzecznik@zzk.wroc.pl