Zarząd Zasobu Komunalnego jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, nie posiadającą osobowości prawnej. ZZK działa w formie jednostki budżetowej, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXXIV/1117/01 z dnia 21 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr LIV/1571/10 z dnia 9 września 2010 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr LXI/1546/14 z dnia 10 lipca 2014.

Przedmiotem działalności Zarządu jest zarządzanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy Wrocław obejmującym:

 • zasób mieszkaniowy,
 • lokale użytkowe,
 • garaże,
 • urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe wraz z ich częściami składowymi.

Zarządzanie nieruchomościami Zarząd Zasobu Komunalnego wykonuje bezpośrednio własnymi siłami poprzez swoje komórki organizacyjne.

Zarządzanie nieruchomościami powierzonymi w zarząd Zarządowi Zasobu Komunalnego polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, poprzez m. in.:

 • prowadzenie spraw remontowych w zakresie zasobu komunalnego, a także nadzór nad ich realizacją i eksploatacją zasobu gminnego,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie robót remontowych, usług i dostaw dotyczących zarządzanego zasobu   i zawieranie umów z wykonawcami,
 • prowadzenie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej zasobu komunalnego,
 • dysponowanie lokalami użytkowymi i zawieranie umów najmu lokali użytkowych oraz prowadzenie spraw o eksmisje,
 • zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z osobami wskazanymi przez właściwe przedmiotowo komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz prowadzenie spraw o eksmisje,
 • dysponowanie gruntami stanowiącymi tereny zewnętrzne (podwórka, ogródki przydomowe, miejsca zbiórki odpadów itp.) i zawieranie umów dzierżawy tych gruntów,
 • realizację uchwał Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej dla najemców i właścicieli mieszkań, a także najemców oraz dzierżawców lokali użytkowych,
 • przejmowanie oraz czasową obsługę nieruchomości komunalnych lub ich części w przypadkach i na warunkach określonych przez Prezydenta Wrocławia,
 • windykację należności gminnych dotyczących zarządzanego zasobu oraz prowadzenie spraw o eksmisje z tego zasobu,
 • wypracowywanie i wdrażanie racjonalnego systemu zarządzania zasobem komunalnym,
 • reprezentowanie Gminy Wrocław jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor na podstawie pełnomocnictw udzielonych mu przez Prezydenta Wrocławia.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij