Wrocław jest miastem, które zostało zrujnowane działaniami wojennymi, zaniedbane przez dziesięciolecia i w znacznej części zniszczone przez powódź w 1997 roku. Większość z terenów znajdujących się pomiędzy budynkami przez wszystkie lata powojenne nie była modernizowana. Skutkiem tego są podwórka pozbawione zieleni, rozjeżdżone przez samochody, słabo wyposażone w chodniki, ławki i urządzania zabawowe. Z tego powodu prace związane z zagospodarowaniem wnętrz międzyblokowych są bardzo trudne i kosztowne.

Zagospodarowanie takich wnętrz międzyblokowych jest równie kosztownym i czasochłonnym przedsięwzięciem, co renowacja wrocławskich kamienic. Prawdziwa rewitalizacja podwórka nie polega bowiem tylko na ustawieniu placu zabaw, zamontowaniu ławek i posianiu trawy. Gruntowny remont – taki jak te, prowadzone od lat przez ZZK – to kilka kolejnych etapów. Najpierw przygotowanie odpowiedniego projektu „na miarę”, by pasował i do otoczenia, i do wielkości podwórka, i do potrzeb mieszkańców. Potem – wykonanie koniecznych rozbiórek. Wreszcie najważniejsza, najdroższa i najmniej spektakularna część remontu – „prace w ziemi”:  przygotowanie samego gruntu, wykonanie odpowiedniej infrastruktury i podbudowy, odwodnienie, montaż instalacji ziemnych. Dopiero na tak przygotowanym podłożu można utwardzać chodniki i drogi dojazdowe , wreszcie organizować place zabaw i miejsca rekreacji, budować elementy małej architektury (np. pergole, wzniesienia, schodki) i łączyć je z różnorodnymi nasadzeniami zieleni.

Kompleksowe modernizowanie gminnych podwórek stało się ważne we Wrocławiu pod koniec lat 90, m.in. po spustoszeniu jakie przyniosła na tych terenach powódź ’97. Wtedy to opracowano Program Zagospodarowania Wnętrz Międzyblokowych, którego celem pozostaje do dziś stworzenie bezpiecznych i ładnych placów zabaw oraz podwórek, które staną się miejscem wypoczynku i zabawy dla dzieci, młodzieży oraz wszystkich okolicznych mieszkańców.

Od 2005 roku program ten realizuje Zarząd Zasobu Komunalnego ze środków kolejnych Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Wrocław oraz ze środków budżetowych ZZK. W pierwszym dla tego programu WPI (2004-2009) na zagospodarowanie podwórek Rada Miejska przyznała niemal 17,5 miliona na ok. 40 realizacji. Od tego czasu swoje oblicze zmienia średnio 10 podwórek rocznie.

We Wrocławiu ZZK zarządza  ponad 500 gminnymi podwórkami (tzw. wnętrzami międzyblokowymi). Zarząd Zasobu Komunalnego systematycznie, w miarę posiadanych środków, porządkuje podwórka i buduje place zabaw.

Stworzenie każdego placu zabaw ZZK poprzedza licznymi uzgodnieniami: każdy projekt powinien uwzględniać ukształtowanie podwórka, zgodność z miejscowym planem zagospodarowania, możliwość odprowadzenia wód opadowych, potrzeby mieszkańców, sugestie rad osiedli, a ponadto musi być zgodny z przepisami prawa budowlanego.

2005-2020 poniesione przez ZZK koszty rewitalizacji podwórek:

2005 – 0,5 mln

2006 – 1 mln

2007 – 3 mln

2008 – 4 mln

2009 – 4,2 mln

2010 – 3,8 mln

2011 – 3 mln

2012 – 11,5 mln (w tym 6 podwórek przeszło metamorfozę z dotacją unijną w tak zwanym obszarze wsparcia czyli na wrocławskim Nadodrzu)

2018- 6 mln

2019-8,8 mln

 

Celem powstania Programu Zagospodarowania Wnętrz Międzyblokowych były względy:

 • estetyczne i sanitarne (poprawa wizerunku miasta, przywrócenie przestrzeniom międzyblokowym utraconej świetności),
 • techniczne (niszczeją budynki przylegające do naszych terenów, ze względu na złe ukształtowanie terenu i brak odwodnienia),
 • wychowawcze (stworzenie przestrzeni dla spotkań mieszkańców, dających alternatywę w sposobie spędzania wolnego czasu zarówno dla dorosłych jak i dzieci oraz stanowiących zachętę do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu).
 • bezpieczeństwa (likwidacja istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa i spokoju ze strony osób łamiących prawo) poprzez oświetlenie terenu oraz likwidację miejsc niebezpiecznych, w tym „zakamarków”, komórek, garaży będących w złym stanie technicznym. Fatalny stan estetyczny podwórek sprzyja tworzeniu grup, złożonych zarówno z młodych jak i starszych ludzi, zakłócających spokój mieszkańców.

 

Zakres prac na terenie wnętrz podwórzowych obejmuje:

 • rozbiórki obiektów znajdujących się w złym stanie technicznym (komórek, garaży),
 • wykonanie niwelacji i odwodnienia terenu,
 • wykonanie oświetlenia,
 • wytyczenie ścieżek i dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, naprawę chodników,
 • stworzenie terenów rekreacyjnych,
 • wybudowanie placu zabaw oraz o ile to możliwe terenu sportowego,
 • organizację miejsc składowania odpadów,
 • nasadzenia i konserwację zieleni, montaż urządzeń zabawowych.

 

Przygotowując wnioski inwestycyjne ZZK przyjął następujące kryteria:

 1. zły stan techniczny terenów wnętrz podwórzowych oraz bezpieczeństwo mieszkańców (zwłaszcza dzieci i młodzieży), w tym tereny popowodziowe,
 2. zły stan techniczny nieruchomości, spowodowany nieprawidłowym ukształtowaniem terenu należącego do Gminy Wrocław oraz brakiem jego odwodnienia (w wyniku niszczącego działania wód opadowych, degradacji ulegają budynki przyległe do podwórka),
 3. przygotowania do ww. Programu, tj. zatwierdzone dokumentacje techniczne, warunki zagospodarowania z określonym terminem ważności (1-2 lata), które były w naszym posiadaniu,
 4. liczne skargi i wnioski mieszkańców, radnych Rady Miejskiej, zarządców oraz Rad Osiedli, skierowane do ZZK, Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji oraz Władz Miasta,
 5. wieloletnie obietnice ZZK i Władz Miasta, przekładane z roku na rok z powodu braku funduszy,

W przypadku placów zabaw brano również pod uwagę ilość dzieci oraz aspekt społeczny, wychowawczy.

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij