*na terenie szkoły podstawowej nr 93 przy ul.Juliana Ursyna Niemcewicza 29-31 -obręb Plac Grunwaldzki AM 17, dz.nr 31/6 zostanie wycięty Jesion pensylwański. Nowe drzewo zostanie posadzone na ww. terenie w terminie do 31.12.2021r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 214/2021 z 24.02.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71-332-81-22

*na terenie wnętrza blokowego Jaworowa Januszowicka Lipowa Akacjowa przy ul. Januszowickiej 10 - obręb Borek AM- 2 dz. nr 94 do 08.03.2021 r. zostaną wycięte drzewa z gatunku klon pospolity oraz bożodrzew . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Borek do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1117.2019.PRW z dnia 02.03.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*na terenie wnętrza blokowego Powstańców Śl.160 - obręb Borek AM- 2 dz. nr 55/4 do 08.03.2021 r. zostaną wycięte drzewa z gatunku jabłoń. Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Borek do 30.09.2021 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1057.2019.PRW z dnia 18.02.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*na terenie wnętrza blokowego Przyjaźni 46-48 przy ul.Przyjaźni 48 - obręb Południe AM- 2 dz. nr 3/11 do 03.03.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Świerk pospolity. Nowe drzewo posadzone zostanie w obrębie geodezyjnym Południe do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1103.2020.KS z dnia 17.11.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*na terenie wnętrza blokowego Sztabowa 82- Sudecka 76-81 przy ul. Sudeckiej 80 - obręb Południe AM- 36 dz. nr 15/8 do 03.03.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku orzech włoski . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Południe do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.836.2020.KW z dnia 08.10.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*Na terenie wnętrza blokowego Ślężna 184-198 przy ul. Ślężnej 198 - obręb Gaj AM- 12 dz. nr 8/10 do 03.03.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku klon zwyczajny . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Gaj do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.1127.2019.KP z dnia 13.02.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*Na terenie wnętrza blokowego Ślężna 184-198 przy ul. Ślężnej 198 - obręb Gaj AM- 12 dz. nr 8/10 do 03.03.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku klon zwyczajny . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Gaj do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.1127.2019.KP z dnia 13.02.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*Na terenie wnętrza blokowego Kotlarska, Łaciarska, Nożownicza, pl.Nowy Targ (działka nr 27/22, AM - 27, obręb Stare Miasto) do 28.02.2021r. zostanie wyciętych 11 szt. drzew – Śliwa wiśniowa (9 szt.), Morwa (1 szt), Topola chińska (1 szt.) Nowe drzewa 32 szt. zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 31.12.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr MKZ-ZZ.6131.385.2018.2021 z 27.01.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 1, kontakt: 71 344-32-52

*Na terenie wnętrza blokowego Orzeszkowej Żeromskiego Daszyńskiego Wyszyńskiego, przy nieruchomości Orzeszkowej 40 (działka nr 19/12, AM-9, obręb Plac Grunwaldzki) do 28.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – Klon zwyczajny. Nowe drzewa (lipa drobnolistna – 2 szt.) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1170.2020.JK z 15.01.2021r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*Na terenie wnętrza blokowego Nowowiejska Żeromskiego Orzeszkowej Barlickiego , przy nieruchomości Orzeszkowej 29 (działka nr 75, AM-9, obręb Plac Grunwaldzki) do 28.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – jesion wyniosły. Nowe drzewa (2 szt. Klon polny) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.502.2020.KB z 21.07.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*Na terenie wnętrza blokowego Nowowiejska Żeromskiego Orzeszkowej Barlickiego , przy nieruchomości Barlickiego 36 (działka nr 83/6, AM-9, obręb Plac Grunwaldzki) do 28.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – klon pospolity. Nowe drzewa (2 szt. Klon polny) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.502.2020.KB z 21.07.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*Na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego Wyszyńskiego Damrota Lompy , przy nieruchomości Damrota 29 (działka nr 177/2, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) do 28.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewo (1 szt. Dąb czerwony) zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.04.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1049.2019.RK z 06.04.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*Na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego Miarki Cinciały Wyszyńskiego , przy nieruchomości Daszyńskiego 32-34 (działka nr 105, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) do 28.02.2021r. zostaną wycięte dwa drzewa – daglezja zielona i brzoza brodawkowata. Nowe drzewa (2 szt. Daglezja zielona) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.637.2019.PRW z 17.03.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*Na terenie wnętrza blokowego Komorowska, na wysokości nieruchomości Komorowska 25 (działka nr 5/34, AM-8, obręb Nowy Dwór) do 27.02.2021. zostaną wycięte trzy drzewa – brzoza brodawkowata.

*Na terenie wnętrza blokowego Jerzmanowska 133, na wysokości nieruchomości Jerzmanowska 133 (działka nr 23, AM-16, obręb Jerzmanowo) do 27.02.2021. zostanie wycięte drzewo – śliwa.

*Na terenie wnętrza blokowego Stabłowicka 133-141 Towarowa, przy nieruchomości Stabłowicka 139 (działka nr 3/1, AM-2, obręb Stabłowice) do 27.02.2021. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Stabłowice do 30.04.2023 r.

*Na terenie wnętrza blokowego Partynicka 26-39 przy ul. Partynickiej 39 - obręb Partynice AM- 2 dz. nr 40/10 do 28.02.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Lipa drobnolistna . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Partynice do 30.04.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.1007.2019.PRW z dnia 14.02.2020 r.

*Na terenie wnętrza blokowego Zimowa Krzycka Wiosenna Jesienna przy ul. Wiosennej 7A - obręb Krzyki AM- 6 dz. nr 74 do 14.02.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Kasztanowiec . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Krzyki do 31.12.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
nr DOW-S.VII.7120.1260.2020.KS z dnia 05.01.2021 r.

*Na terenie wnętrza  blokowego Prusa, Kilińskiego, Jedności Narodowej i Poniatowskiego – działka 126/2, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki zostanie wykonana wycinka 1 szt. drzewa: bożodrzew gruczołowaty.

*Na terenie wnętrza blokowego Lotnicza 9-37 Pilczycka 26-39, przy nieruchomości Lotnicza 22 (działka nr 10/28, AM-3, obręb Gądów Mały) do 27.02.2021r. zostanie wycięte pięć drzew – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Gądów Mały do 30.09.2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Komorowska, przy nieruchomości Komorowska 3, 17a, 23a, 25 (działka nr 5/45, AM-8, obręb Nowy Dwór) do 27.02.2021r. zostanie wycięte pięć drzew – jarząb pospolity, brzoza brodawkowata
– 3 sztuki, klon pospolity.
Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.04.2023r.

*na terenie wnętrza blokowego Ignuta, przy nieruchomości Ignuta 123 (działka nr 21/3, AM-10, obręb Pilczyce) do 27.02.2021r. zostanie wycięte drzewo
– wierzba biała.
Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.09.2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Świeża 35, przy nieruchomości Świeża 35 (działka nr 96, AM-12, obręb Stabłowice) do 27.02.2021r. zostanie wycięte drzewo
– orzech włoski.
Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Stabłowice do 30.09.2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Maślicka 8-13 Gosławicka 4, przy nieruchomości Maślicka 10 (działka nr 30/2, AM-4, obręb Pilczyce) do 27.02.2021r. zostanie wycięte drzewo – jarząb pospolity.
Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 30.09.2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Krępicka 58-70, przy nieruchomości Krępicka 60 (działka nr 66/1, AM-7, obręb Leśnica) do 27.02.2021r. zostanie wycięte drzewo
– świerk pospolity.
Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 30.09.2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Karmelkowa Balzaka Wiejska Piastów Kadłubka - działka nr 38\3, AM-10, obręb Oporów zlokalizowanej przy ul.Karmelkowej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-2szt. drzew: jesion wyniosły z decyzji DOW-S.VII.7120.916.2019.KU z dnia 18 sierpnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Oporów w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Nasturcjowa Ostrowskiego Grabiszyńska - działka nr 7\40, AM-23, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Grabiszyńskiej 297 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-2szt. drzew: grab pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.481.2020.PRW z dnia 17 września 2020 wydanej przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego

*Na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Nasturcjowa Ostrowskiego Grabiszyńska - działka nr 7\40, AM-23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Nasturcjowej 10 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-3szt. drzew: grab pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.333.2019.RK z dnia 31 marca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 3 szt. dębu czerwonego (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Kolbuszowska Krucza Stalowowolska - działka nr 15\54, AM-18, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 5-7 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: śliwa domowa z decyzji DOW-S.VII.7120.421.2020.PRW z dnia 10 czerwca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Stanisławowska 68 - działka nr 59\1, AM-12, obręb Muchobór Wielki zlokalizowanej przy ul.Stanisławowskiej 68 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: grusza pospolita z decyzji DOW-S.VII.7120.1053.2019.KB z dnia 10 czerwca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. dębu szypułkowego (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Muchobór Wielki w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Karmelkowa Balzaka Wiejska Piastów Kadłubka - działka nr 20, AM-10, obręb Oporów zlokalizowanej przy ul.Wiejskiej 2-4 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: jesion wyniosły z decyzji DOW-S.VII.7120.904.2019.KB z dnia 17 kwietnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 12m2 tawuły japońskiej w obrębie geodezyjnym Oporów w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Pionierska Romera Hallera Odkrywców - działka nr 157\18, AM-29, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Hallera 168 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.800.2020.KP z dnia 14 września 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn
w terminie do dnia 30 września 2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Hallera Stopnicka Sztabowa Wróbla - działka nr 6\31, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stopnickiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: czeremcha zwyczajnaz decyzji DOW-S.VII.7120.1104.2020.KW z dnia 04 grudnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. głogu pośredniego(obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie
do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Hallera Stopnicka Sztabowa Wróbla - działka nr 6\31, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stopnickiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.434.2020.KU z dnia 25 września 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Stalowowolska Krucza Tarnobrzeska - działka nr 19\37, AM-18, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.521.2020.KB z dnia 21 lipca 2020 wydanej przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. brzozy brodawkowatej (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Stalowowolska Krucza Tarnobrzeska - działka nr 19\37, AM-18, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji
DOW-S.VII.7120.429.2020.PRW z dnia 10 czerwca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. lipy drobnolistnej(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Kolbuszowska Krucza Stalowowolska - działka nr 15\54, AM-18, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Kolbuszowskiej 14 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.262.2020.KS z dnia 26 marca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. sosny zwyczajnej(obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Krucza Stalowa Kwaśna Grochowa Jemiołowa - działka nr 6\7, AM-16, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Kruczej 53 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: sosna pospolita z decyzji DOW-S.VII.7120.940.2020.KU z dnia 20 listopada 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. sosny pospolitej(obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Krucza Stalowa Kwaśna Grochowa Jemiołowa - działka nr 11\15, AM-16, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Grochowej 12-14 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -2szt. drzew: jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.508.2020.KP z dnia 14 lipca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 2szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 września 2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Krucza Jemiołowa Grochowa Gajowicka - działka nr 21\50, AM-16, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Grochowej 2 oraz Gajowickiej 115 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -4szt. drzew: robnia akacjowa, jesion pensylwański, topola kanadyjska oraz klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.196.2020.KW z dnia 31 marca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1szt drzewa topoli kanadyjskiej jako usunięcie złomu .Za wycinkę drzew z decyzji MWD zostaną wykonane nasadzenia 5szt. kasztanowca białego (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Kwaśna Altanowa Pereca Grochowa - działka nr 25\20, AM-14, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Grochowej 26 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.651.2020.KU z dnia 27 listopada 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. sosny czarnej(obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 września 2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Żeglarska 42 - działka nr 117, AM-29, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Żeglarskiej 42 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: daglezja zielona z decyzji DOW-S.VII.7120.75.2020.KB z dnia 15 kwietnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. sosny zwyczajnej(obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Góralska Robotnicza - działka nr 14, AM-21, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Góralskiej 32 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -2szt. drzew: śliwa tarnina z decyzji DOW-S.VII.7120.1091.2019.RK z dnia 15 kwietnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 2szt. dębu czerwonego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Legnicka Środkowa Rybacka - działka nr 39\4, AM-6, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Środkowej 7 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -2szt. drzew: jesion wyniosły oraz klon jesionolistny z decyzji DOW-S.VII.7120.969.2019.RK z dnia 25 marca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 3szt. dębu czerwonego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Inowrocławska Długa Rybacka - działka nr 16\24, AM-5, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Rybackiej 8 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: klon jawor z decyzji DOW-S.VII.7120.1108.2019.KMM z dnia 30 października 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 2szt. klonu polnego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Inowrocławska Długa Rybacka - działka nr 16\21, AM-5, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Rybackiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1037.2019.KU z dnia 20 lutego 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Głogowska Chojnowska Zielonogórska - działka nr 15\40, AM-1, obręb Stare Miasto
zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: topola kanadyjska z decyzji DOW-S.VII.7120.933.2019.KMM z dnia 24 sierpnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 3szt. śliwy wiśniowej(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 września 2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Braniborska Dobra Ziemowita Nabycińska - działka nr 8\12, AM-7, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 7 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: bez czarny z decyzji DOW-S.VII.7120.1090.2019.RK z dnia 31 marca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. dębu czerwonego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Inowrocławska Długa Rybacka - działka nr 16\24, AM-5, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Zachodniej 1-3 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-3szt. drzew: topoli kanadyjskiej z decyzji DOW-S.VII.7120.547.2019.KMM z dnia 29 stycznia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 23m2 krzewów liściastych tj forsycji pośredniej, tawuły japońskiej  oraz perukowca podolskiego w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie
do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Braniborska Trzemeska Legnicka Dobra - działka nr 16\40, AM-8, obręb Stare Miastozlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 47 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-2szt. drzew:topola chińska z decyzji DOW-S.VII.7120.354.2020.KS z dnia 24 kwietnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 4 szt.lipy drobnolistnej(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Braniborska Trzemeska Legnicka Dobra - działka nr 16\40, AM-8, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 27 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa:morwa biała z decyzji DOW-S.VII.7120.413.2020.PRW z dnia 21 września 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2 szt.lipy drobnolistnej(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Litomska 10 - działka nr 12, AM-10, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Litomskiej 10 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -3szt. drzew: 2szt jarzębu pospolitego oraz 1szt.lipy drobnolistnej z decyzji DOW-S.VII.7120.1033.2020.KB z dnia 27 listopada 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2 szt.lipy drobnolistnej(obwód pnia na wysokości 100cm 12-14cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 września 2022r

*na terenie wnętrza blokowego zostanie usunięte drzewo.Termin realizacji wycinki do 5.03.2021 Wnętrze blokowe Kniaziewicza Dąbrowskiego Komuny Pułaskiego działka nr 37/13 AM 8 obręb Południe - Brzoza brodawkowata szt 1 ul Dąbrowskiego 12
Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji 38/2021 z dnia 13.01.2021 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków
W zamian za usunięte drzewo zostaną nasadzone dwa drzewa brzoza brodawkowata na terenie wnętrza blokowego

*na terenie wnętrza blokowego Horbaczewskiego 35, przy nieruchomości Horbaczewskiego 35 (działka nr 5/145, AM-3, obręb Gądów Mały) do 27.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Gądów Mały do 30.09.2022r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1003.2020.KU z 09.12.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka Jajczarska Trzmielowicka Miodowa, przy nieruchomości Pustecka 68 (działka nr 123, AM-7, obręb Ratyń) do 27.02.2021r. zostaną wycięte dwa drzewa – jarząb pospolity, wierzba mandżurska. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.09.2022 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1117.2020.KP z 28.12.2020r. oraz nr DOW-S.VII.7120.1141.2020.KS z dnia 30.11.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka Jajczarska Trzmielowicka Miodowa, przy nieruchomości Pustecka 20 (działka nr 51/2, AM-7, obręb Ratyń) do 27.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – świerk pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1142.2020.KS z 07.10.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka Jajczarska Trzmielowicka Miodowa, przy nieruchomości Pustecka 2 (działka nr 51/2, AM-7, obręb Ratyń) do 27.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.04.2022 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.605.2019.KB z 07.10.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka Jajczarska Trzmielowicka Miodowa, przy nieruchomości Pustecka 20 (działka nr 51/2, AM-7, obręb Ratyń) do 27.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – świerk pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.09.2022 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1142.2020.KS z 07.10.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*Na terenie wnętrza blokowego Wincentego Św. Staszica Pl. Powstańców Wlkp. Chrobrego – działka 32/7, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki do 10.12.2020 zostanie wykonana wycinka dwóch drzew: Klon Czerwony z Decyzji nr 997/2020 MKZ.6131.68.2020 z dnia 7.09.2020 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jarząb Pospolity z Decyzji nr 997/2020 MKZ.6131.68.2020 z dnia 7.09.2020 r. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. drzew liściastych alejowych (obwód pnia co najmniej 18 cm na wysokości 100 cm) na terenie działki 32/7, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki w terminie do dnia 31.12.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71 328 99 15

*Na terenie wnętrza blokowego Paulińska Rydygiera Jagiellończyka Chrobrego– działka 65/17 , AM-18, obręb Plac Grunwaldzki po 10.12.2020 zostaną wycięte trzy drzewa:  jarząb pospolity z Decyzji nr 986/2020 MKZ.6131.60.2020 z dnia 04.09.2020 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wiśnia piłkowana z Decyzji nr 986/2020 MKZ.6131.60.2020 z dnia 04.09.2020 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Lipa sp .z Decyzji nr 996/2020 nr MKZ.6131.67.2020 z dnia 07.09.2020 wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Drzewo zostanie usunięte po 10. 12 .2020 r. Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. drzew wiśni pitkowanej w odm. 'Kanzan' w terminie do 31.12.2020 oraz 1 szt. lipy drobno listnej o obwodzie pnia co najmniej 18 cm (obwód pnia drzewa) w obrębie działkii nr 67, AM-18, obręb plac Grunwaldzki;
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71 328 99 15

*na terenie wnętrza blokowego Nowodworska 39-53b, przy nieruchomości Nowodworska 53b (działka nr 7/31, AM-4, obręb Nowy Dwór) do 03.11.2020r. zostaną wycięte dwa drzewa – jesiony wyniosłe. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Nowego Dworu do 30.09.2022 r. Wycinka jednego drzewa odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.677.2018.KB z 14.10.2020r., natomiast na drugie drzewo w myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Gołężycka, przy nieruchomości Gołężycka 7 (działka nr 32/52, AM-4, obręb Kozanów) do 13.11.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – wierzba krucha. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanów do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1002.2019.RK z 28.01.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*Na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego Lompy Damrota Jaracza, przy nieruchomości Jaracza 40 (działka nr 153/18, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) do 10.11.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewa (2 szt. Grab Pospolity) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1041.2019.KMM z 26.08.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*na terenie wnętrza blokowego Płońskiego Rytownicza Średzka Skoczylasa, przy nieruchomości Płońskiego 13 (działka nr 6/23, AM-15, obręb Leśnica) do 09.11.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – świerk pospolity. Nowe krzewy zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 31.12.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr MKZ.6131.29.2020 z 19.05.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Żwirowa 69-71, przy nieruchomości Żwirowa 71 (działka nr 1, AM-4, obręb Jerzmanowo) do 06.11.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo do 30.04.2022 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.970.2019.RK z 03.03.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Grabiszyńska Spiżowa przy ul. Spiżowej 5 - obręb Grabiszyn AM- 11 dz. nr 11/55 do 31.10.2020 r. zostaną wycięte 2 drzewa z gatunku Robinia akacjowa . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1103.2018.KU z dnia 30.09.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71 361-87-37

*Na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa 2-32 - działka nr 14\2, AM-23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Fiołkowej 32 we Wrocławiu do 30.10.2020 r zostanie wykonana wycinka: 4szt robinii akacjowej. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 7 szt. lip drobnolistnych(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.365.2019.MKo.KS z dnia 18.02.2020.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt:71 360 15 70

*działka 38/14 AM 8 obręb Południe - Bożodrzew gruczołkowaty szt. 1
( trzy pniowy ) ul. Dworcowa 4 (wnętrze blokowe: Kniaziewicza, Dworcowa Podwale Komuny Hercena) Wycinka realizowana będzie na podstawie Decyzji nr 407/2020 z dnia 14.04.2020 r. W zamian za usunięte drzewo zostaną nasadzone dwa drzewa ozdobne na terenie Przedmieścia Oławskiego
Sprawę prowadzi administrator BOK 5, kontakt: 71 341-45-62

*działka 27/25 AM 5 obręb Południe - Rubinia akacjowa szt. 2 ul. Traugutta 35b
(Hauke Bosaka Krasińskiego Traugutta Pułaskiego)
Wycinka realizowana będzie na podstawie Decyzji nr 799/2020 z dnia 14.07.2020 r.
W zamian za usunięte drzewa zostaną nasadzone trzy drzewa na terenie działki 27/25 AM 5 obręb Południe
Sprawę prowadzi administrator BOK 5, kontakt: 71 341-45-62

*na terenie wnętrza blokowego Ignuta, na wysokości nieruchomości Ignuta 117 (działka nr 18/2, AM-10, obręb Pilczyce) do 30.10.2020r. zostanie wycięte drzewo – wierzba płacząca. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.10.2022r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Lotnicza Górnicza Szklarska Hutnicza, przy nieruchomości Górnicza 1 (działka nr 80/19, AM-16, obręb Pilczyce) do 30.10.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.952.2019.KU z 14.08.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Nowodworska 39-53b, przy nieruchomości Nowodworska 49 (działka nr 7/31, AM-4, obręb Nowy Dwór) do 30.10.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – klon zwyczajny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.09.2022 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.773.2020.KS z 21.08.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Horbaczewskiego 35, przy nieruchomości Horbaczewskiego 35 (działka
nr 5/145, AM-3, obręb Gądów Mały) do 20.10.2020r. zostaną wycięte trzy drzewa – brzoza brodawkowata.Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Gądów Mały do30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW S.VII.7120.1118.2019.PRW z 27.02.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*Na terenie wnętrza  blokowego Brodatego Rydygiera Paulińska Macieja – działka 94/2, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki zostanie wykonana wycinka: 1 szt. drzewa: topola kanadyjska z Decyzji  nr 371/2020 MKZ-ZZ.6131.69.2020 z dnia 30.03.2020 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.  Drzewo zostanie usunięte po okresie lęgowym po 16.10.2020 r. Za wycinkę drzewa  zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. drzewa ozdobnego (obwód pnia na wysokości  100 cm powyżej 16 cm) na terenie działki 94/2, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki w terminie do dnia 31.12.2021 r Kontakt BOK-2  tel. (71) 328 99 15

*Na terenie wnętrza blokowego Wincentego Chrobrego Powstańców Wlkp. Trzebnicka – działka nr 137/13, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki zostanie wykonana wycinka: 1 szt. drzewa: lipa drobnolistna z Decyzji nr 372/2020 MKZ-ZZ.6131.68.2020 z dnia 27.03.2020 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Drzewo zostanie usunięte po okresie lęgowym po 16.10.2020 r.
Za wycinkę  drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. drzewa ozdobnego (obwód pnia na wysokości 100 cm powyżej 16 cm) na terenie działki 137/13, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki w terminie do dnia 31.12.2021 r. Kontakt BOK-2 tel. (71) 328 99 15

*na terenie wnętrza blokowego Skrajna 12-20 - obręb Partynice AM- 2 dz. nr 164 do 30.09.2020r. zostaną wycięte drzewa z gatunku bez czarny oraz klon pospolity . Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2020 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.978.2018.KP z dnia 03.04.2019r.

*na terenie wnętrza blokowego Pl. Pereca Żelazna Grabiszyńska Pereca - obręb Grabiszyn AM- 13 dz. nr 8/53 AM-13 do 30.09.2020r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Grusza pospolita . Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.852.2019.KMM z dnia 21.08.2020r.

*na terenie wnętrza blokowego Wiosenna 7A - obręb Krzyki AM- 6 dz. nr 74 do 30.09.2020 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Kasztanowiec biały . Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Krzyki do 31.12.2020 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.36.2019.MKo z dnia 22.05.2019 r.

* na terenie wnętrza blokowego Energetyczna Jantarowa Zaporoska przy ul. Zaporoskiej 77 - obręb Południe AM- 34 dz. nr 22/11 do 30.09.2020 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Jarząb pospolity . Nowe drzewo posadzone zostanie w obrębie geodezyjnym Południe do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.497.2020.KS z dnia 19.08.2020 r.

* na terenie wnętrza blokowego Braniborska Trzemeska Legnicka Dobra WB - działka 16/40, AM- 8, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 45 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka jednego drzewa - sumak octowiec z decyzji DOW-S.VII.7120.1064.2018.KMM z dnia 25 stycznia 2019r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. brzozy brodawkowatej (obwód pnia na wysokości 100cm:16-18cm) w obrębie Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2020r. Kontakt telefoniczny w sprawie wycinki: BOK9 tel. 71 360 15 70; 71 360 15 71

* na terenie wnętrza blokowego Strzegomska 143 (działka nr 3/3, AM-2, obręb Muchobór Mały) do 31.03.2019r. zostanie wycięte drzewo – sumak octowiec. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 1.04.2021 r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

* na terenie wnętrza blokowego Grabiszyńska/Zaporoska - adres ul. Grabiszyńska 66 (działka nr 2/13, AM-31, obręb Stare Miasto) do 15.04.2019 r. zostanie wyciętych sześć drzew.  W ramach nasadzeń kompensacyjnych zostanie posadzone 17 sztuk dębów czerwonych, na terenie Gminy Wrocław, najpóźniej do 30.06.2020 r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.264.2018.PR z dn.12.12.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew. 24

* na terenie wnętrza blokowego Gwarecka 17-33, na wysokości nieruchomości Gwarecka 29 (działka nr 63/56, AM-12, obręb Pilczyce) do 31.03.2019 r. zostaną wycięte dwa drzewa – świerk pospolity. Nowe drzewa zostaną posadzone na terenie Gminy Wrocław do 31.03.2021 r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowych drzew. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

* na terenie wnętrza blokowego Oporowska Cynowa Srebrny Grabiszyńska Niklowa - działka 18/52, AM- 10, obręb Grabiszyn, przy ul.Cynowej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.773.2018.MKo z dnia 13.11.2018r.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. drzew lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm:14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

* na terenie wnętrza blokowego Saperów 7-27 - działka 12/5, AM- 43, obręb Grabiszyn, przy ul.Saperów 15a we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa grusza pospolita z decyzji DOW-S.VII.7120.481.2018.MKo z dnia 29.10.2018r.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1szt. drzewa lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm: 14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

* na terenie wnętrza blokowego Hallera Wróbla Sztabowa Gajowicka - działka 11/9, AM- 17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul Hallera 31 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa klon pospolity z decyzji DOWS.VII.7120.458.2018.MKo z dnia 29.10.2018r.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1szt. drzewa lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm: 14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Nasturcjowa Ostrowskiego Grabiszyńska - działka 7/36, AM - 23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Nasturcjowej 22 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.809.2018.MO z dnia 22.10.2018r.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. drzewa klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm:14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r

* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Ostrowskiego Nasturcjowa - działka 5/36 AM - 23, obręb Grabiszyn, przy ul. Nasturcjowej 9, 13 oraz 15 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: 1szt. drzewa jesion wyniosły, 1szt. drzewa klon pospolity, 1szt. drzewa robinia akacjowa  z decyzji DOW-S.VII.7120.806.2018.MO z dnia 22.10.2018r.  Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3szt. drzew - klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm:14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

* na terenie wnętrza blokowego Kniaziewicza/Dąbrowskiego/Komuny Paryskiej/ Pułaskiego, obręb Południe, w miesiącu lutym zostanie wykonana wycinka: - 8 szt. drzew: bez czarny, jesion wyniosły, robinia akacjowa (2 szt.), klon jawor, bożodrzew gruczołkowaty (2 szt.), klon zwyczajny, - grupa drzew: 11 szt. drzew: klon jawor (7 szt.), bożodrzew gruczołkowaty (4 szt.), - grupa krzewów o powierzchni 46,55 m2 zgodnie z decyzją MKZ nr 92/2019 – pozwolenie konserwatorskie z dnia 24.01.2019 roraz zgodnie z Decyzją MKZ nr 92/2019 – umorzenie postępowania z dnia 24.01.2019 r., gdyż ich usunięcie nie wymaga pozwolenia na wycinkę: klon jawor (2 szt.), bożodrzew gruczołkowaty (3 szt.), bez czarny, grupa bożodrzewów. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia zgodnie z projektem szaty roślinnej wg projektu budowlanego dotyczącego zagospodarowania wnętrza podwórzowego  w kwartale ulic: Kniaziewicza/Dąbrowskiego/Komuny Paryskiej/Pułaskiego we Wrocławiu, zatwierdzonego decyzją MKZ nr 69/2012 z dnia 31.01.2012 w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi inspektor nadzoru

* na terenie wnętrza blokowego Żołnierska 15-17, działka nr 65/2, AM-4, obręb Partynice zlokalizowanej przy ul. Żołnierskiej 15-17 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: - 1 szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.700.2018.MO z dnia 05.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Partynice w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Pereca/Grochowa/Kłośna/Ołowiana, działka nr 13/30, AM-10, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Grochowej 19-21 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: - 1 szt. drzewa: robini akacjowej z decyzji DOW-S.VII.7120.404.2018.MKo z dnia 29.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Ślężna 160-176, działka nr 18/35, AM-6, obręb Gaj  zlokalizowanej przy ul. Ślężnej 170 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: - 1 szt. drzewa: modrzew europejski z decyzji DOW-S.VII.7120.842.2018.KB z dnia 29.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. sosny czarnej (obwód pnia na wysokości 100 cm, 10 cm) w obrębie geodezyjnym Gaj w terminie do dnia 30.12.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Wandy/Spadochroniarzy/Sztabowa/Powstańców Śl., działka nr 70/10, AM-34, obręb Południe  zlokalizowanej przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: - 1 szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.505.2018.MKo z dnia 29.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Południe w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa/Ostrowskiego/Nasturcjowa - działka 5/35, AM-23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Nastrucjowej 5 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S-VII.7120.950.2018.KB z dnia 14.11.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; - 1 szt. drzewa: wierzba mandżurska z decyzji DOW-S-VII.7120.950.2018.KB z dnia 14.11.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100 cm 14-16 cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.12.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska - działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
- 2 szt. drzew: topola szara, oraz sosna zwyczajna z decyzji DOW-S.VII.7120.850.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska - działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
- 3 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.849.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska - działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul.Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
- 3 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.847.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska - działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: - 2 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.848.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska - działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: - 2 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.846.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Południe w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka/Tarnobrzeska/Krucza/Mielecka - działka 41/41, AM-18, obręb Grabiszyn: zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 9-23 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.473.2018.MO z dnia 30.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; - 1szt. drzewa: jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.473.2018.MO z dnia 30.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1 szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.473.2018.MO z dnia 30.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 3szt. klonu pospolitego(obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16cm w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Chojnowska/Głogowska/Ścinawska/Zielonogórska - działka 16/28, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 22 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1589.2017.MŁ.PR z dnia 12.06.2017 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1szt. głogu dwuszyjkowego (obwód pnia na wysokości 100 cm 14 cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Kwaśna Altanowa Pereca Grochowa - działka 25/20, AM-14, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Altanowej 1 oraz Grochowej 24 i 32 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: robinia akacjowa z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, -1 szt. drzewa: lipa drobnolistna z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, -1 szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, -1 szt. drzewa: klon jawor z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, -1 szt. drzewa: klon jawor z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 6szt. klonu pospolitego(obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia/Głogowska/Chojnowska/Zielonogórska - działka 15/40, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Głogowskiej 17 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1533.2017.KMM z dnia 07.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. świerku pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 8-10 cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka/Stalowowolska/Krucza/Tarnobrzeska - działka 19/37, AM-18, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 6-8 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: klon jesionolistny z decyzji DOW-S.VII.7120.1541.2017.MŁ.K z dnia 07.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 3szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm 14-16 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Hallera/Mielecka/Sztabowa/Buska - działka 37/8, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 20B we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: topola kanadyjska z decyzji DOW-S.VII.7120.1544.2017.MŁ.K z dnia 21.02.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka/Tarnobrzeska/Krucza/Mielecka - działka 41/41, AM-18, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Tarnobrzeskiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.915.2017.Mko z dnia 23.08.2017 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm 14-16cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2018 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Saperów 7-27 - działka 11/2, AM-43, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Saperów 17 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: - 1 szt. drzewa: jesion wyniosły z decyzji DOW-S.VII.7120.1571.2017.KMM z dnia 28.02.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, - 1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.1571.2017.KMM z dnia 28.02.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 4 szt. klonu zwyczajnego (obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Sztabowa/Mielecka/Pretficza/Wróbla - działka 25/31, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.487.2018.KMM z dnia 06.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2018 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Papiernicza/Rękodzielnicza/Bednarska, pomiędzy budynkami przy ul. Papierniczej 7 i Papierniczej 9-11 (działka nr2/15, AM-16, obręb Pilczyce) do 31.12.2018 r. zostanie wycięte drzewo – topola kanadyjska. Trzy nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze - zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 31.12.2018 r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1075.2017.KMM z dnia 18.10.2017 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

* na terenie wnętrza blokowego: Probusa/ św.Macieja/Pobożnego/Niemcewicza/ Jedności Narodowej (obręb Plac Grunwaldzki, AM-17, działka nr 90/26) planowana  jest wycinka zgodnie z decyzją nr 1207/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków 2 klonów zwyczajnych – drzewa obumarłe. Drzewo usunięte zostanie po 16.10.2018 r. po okresie lęgowym, który obowiązuje od 01.03-15.10. Nasadzenie 2 sztuk drzew liściastych zostanie wykonane zgodnie z ww. decyzją w terminie do 31.12.2019 r. w obrębie w/w wnętrza. Sprawę prowadzi administrator BOK-2 kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12

* na terenie wnętrza blokowego: Drobnera/Łokietka/ św. Macieja/Probusa/Jedności Narodowej, (obręb Plac Grunwaldzki, AM-25, działka nr 75/15), planowana jest wycinka zgodnie z decyzją nr 1206/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zostanie wycięta 1 sztuka - robinia akacjowa – drzewo w złym stanie sanitarnym, pochylone, w bliskim sąsiedztwie budynku przy ul. Probusa 6. Drzewo usunięte zostanie po 15.10.2018 r. po okresie lęgowym, który obowiązuje od 01.03-15.10.
Nasadzenie 4 drzew liściastych zostanie wykonane zgodnie z ww. decyzją w terminie do 31.12.2019r. w obrębie ww. wnętrza blokowego.
Sprawę prowadzi administrator BOK-2 kontakt: (071) 328 99 15 wew. 11

* na terenie wnętrza blokowego Prusa/Poniatowskiego/Oleśnicka/Żeromskiego przy budynku na ul. Prusa 22 (działka nr 111/4, AM-13, obręb Plac Grunwaldzki) do 19.10.2018 r. zostaną wycięte dwa drzewa - klon polny.
Cztery nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze - zostaną wykonane w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 31.12.2019r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1257.2017.MŁ z dnia 19.01.2018 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 57.

* na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej/Krasińskiego/ Worcella/Pułaskiego:
a/ działka nr 77/4, AM 5, obręb Południe - 1 sztuka komuny Paryskiej 20-26
b/ działka nr 89/14, AM 5, obręb Południe - 1 sztuka Komuny Paryskiej 46
c/ działka nr 74/32, AM 5, obręb Południe - 1 sztuka Worcella 17
W zamian za usunięte drzewa na terenie wnętrza blokowego zostaną nasadzone 2 drzewa ozdobne do dnia 15.12.2018 r. Wycinka i nasadzenia realizowane będą na podstawie Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1510/2017. Sprawę prowadzi administrator BOK-5 kontakt 71 341 45 67.

* na terenie wnętrza blokowego Kościuszki/Pułaskiego/Komuny Paryskiej/Prądzyńskiego:
a/ działka nr 65/84, AM 9, obręb Południe - 3 sztuki, Kosciuszki 146,
W zamian za usunięte drzewa na terenie wnętrza blokowego zostaną nasadzone 3 drzewa ozdobne do dnia 31.12.2019 r.
Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1509/2017. Sprawę prowadzi administrator BOK-5 Kontakt 71 341 45 67.

* na terenie wnętrza blokowego  Brzeska 8-10:
a/ działka nr 20/11, AM 10, obręb Południe 1 sztuka, Brzeska 8-10
W zamian za usunięte drzewo, na terenie Przedmieścia Oławskiego zostanie nasadzone 1 drzewo ozdobne do dnia 31.12.2019 r.
Wycinka i nasadzenie realizowane będą na podstawie Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1231/2018. Sprawę prowadzi administrator BOK-5 Kontakt 71 341 45 67.

* na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej/Podwale/Traugutta/Krasińskiego
a/ działka nr 7/6, AM 5, obręb Południe - 1 sztuka, Podwale 78
W zamian za usunięte drzewo, na terenie Przedmieścia Oławskiego zostanie nasadzone 1 drzewo ozdobne do dnia 31.12.2019 r.
Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 857/2018. Sprawę prowadzi administrator BOK-5 Kontakt 71 341 45 67.

* na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego/ Jedności Narodowej/ Żeromskiego (działka 25/11 i 26/11, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) w związku z zagospodarowaniem powyższego wnętrza podwórzowego od 22.10.2018 roku rozpocznie się wycinka drzew: jesionu, robinii akacjowych i śliw mirabelek z decyzji  nr DOS-SW.VII.802.2016.RK z dnia 15.03.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze obejmują posadzenie 3 sztuk klonów polnych do końca 2019 r na terenie Gminy Wrocław obręb Plac Grunwaldzki. Wycinkę wykona spółka TOM-Instal - wykonawca zagospodarowania wnetrza podwórzowego. Sprawę prowadzi inspektor nadzoru, Dział techniczny ZZK, tel.: 71 3328143.

* na terenie wnętrza blokowego Mosiężna 1 Stalowa 78-92 przy ul. Mosiężnej 1 (działka 5/39, AM-10, obręb Grabiszyn) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Świerku pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.533.2018.RK z dnia 31.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzewa Świerku pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 8-10 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Grabiszyn, w terminie do dnia 30.06.2020 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Wietrzna Wieczorna Południowa Poranna przy ul. Południowej 4 (działka 32/3, AM-4, obręb Krzyki) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Świerku pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.532.2018.RK z dnia 20.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 1 sztuki drzewa Świerku pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Krzyki, w terminie do dnia 30.06.2020 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Krzycka 1-7A przy ul. Krzyckiej 5 (działka 15/3, AM-6, obręb Krzyki) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Kasztanowca zwyczajnego z Decyzji DOW-S.VII.7120.439.2018.MO z dnia 26.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzewa Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Krzyki, w terminie do dnia 30.06.2020 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Lipowa Januszowicka Kasztanowa Akacjowa przy ul. Kasztanowej 7 (działka 66/1, AM-2, obręb Borek) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Bzu czarnego z Decyzji DOW-S.VII.7120.440.2018.MO z dnia 13.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 1 sztuki drzewa Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Południe, w terminie do dnia 30.12.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Powstańców Śl. Pl. Kamienna (działka 9, AM-36, obręb Południe) do końca października odbędzie się wycinka drzewa Robini akacjowej nr inw. 27202 ze względu na zły stan fitosanitarny, z Decyzji DOW-S.VII.7120.1171.2017.KMM z dnia 15.11.2017 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzew Klonu zwyczajnego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 12-14 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Południe, w terminie do dnia 30.06.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10, Kontakt: 71 361 87 37

* na terenie wnętrza blokowego Pobożnego/Myśliwska/Jagiellończyka/ Niemcewicza (obręb Plac Grunwaldzki, AM-17, działka nr 20/13) planowana jest wycinka drzewa obumarłego - klonu pospolitego zlokalizowanego na wysokości budynku Myśliwska 7, zgodnie z decyzją nr 1198/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków. Drzewo zostanie usunięte po okresie lęgowym czyli po 15.10.2018r. z uwagi na znajdujące się na nim gniazdo. Nasadzenie zostanie wykonane w terminie do 31.12.2018r. na terenie gminnym w obrębie Nadodrza.
Sprawę prowadzi BOK-2, kontakt: (071) 328 99 15 wew. 11.

* na terenie wnętrza blokowego Nowodworska 39-53b, przy nieruchomości Nowodworska 47 (działka 7/31, AM-4, obręb Nowy Dwór) do 05.10.2018r. zostanie wycięte drzewo – jesion wyniosły. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Nowego Dworu do 31.12.2019r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.654.2018.MO z 20.08.2018r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

* na terenie nieruchomości przy ul. Szybowcowej 70 (działka nr 5/353, AM-3, Obręb Gadów Mały) do końca września br. zostanie wycięte jedno drzewo. Nasadzenia zastępcze rekompensujące wycinkę, zostaną wykonane na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Gądów Mały w terminie do końca 2019 roku. Wycinka i nasadzenia odbywaja się zgodnie z decyzją z dnia 24-05-2018r nr DOW-S.VII.7120.687.2017.RK, wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Sprawę prowadzi administrator BOK-7, kontakt: 71/771-91-32

* na terenie nieruchomości przy ul. Żwirowej 71 (działka nr 1, AM-4, obręb Jerzmanowo) do końca września br. zostaną wycięte dwa drzewa. Cztery nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę - zostaną posadzone na terenie gminnej nieruchomości zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1600.2017.KMM z dn.7.03.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-7, kontakt: 71/771/91-32

* na terenie wnętrza blokowego Stabłowicka 136 - 144 (działka nr 17/4, AM-1, obręb Stabłowice) do 10.08.2018r. zostaną wycięte dwa drzewa – brzozy brodawkowate. Dwa nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze - zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stabłowic do 30.12.2019r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1540.2017.MKo z 29.03.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

* na terenie wnętrza blokowego Gołężycka, za nieruchomością Gołężycka 38 (działka nr 32/52, AM-4, obręb Kozanów) do 10.08.2018r. zostanie wycięte drzewo – świerk pospolity. Dwa nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze - zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanowa do 31.12.2019r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1557.2017.KMM z 07.03.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

* na terenie wnętrza blokowego Oporowska/Cynowa/Plac Srebrny/Grabiszyńska/Niklowa (działka 18/50, AM10, obręb Grabiszyn) zlokalizowanej przy ul. Cynowej 5 we Wrocławiu, do dnia 31.08.2018r. wykonana zostanie wycinka dwóch drzew: klonu jesionolistnego i klonu jawora z Decyzji DOW-S.VII.7120.1371.2017.MKo z dnia 03.01.2018r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze to dwie sztuki klonu pospolitego w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2019r. Sprawę prowadzi administrator BOK-9 tel. 71/360 15 70 lub 71/360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia/Zielonogórska/Ścinawska/Lubińska (działka 19/37, AM - 1, obręb Stare Miasto) do końca sierpnia wykonana zostanie wycinka suchego drzewa klonu polnego zgodnie z decyzją DOW-S.VII.7120.1327.2017.KMM z dnia 19.02.2018r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze to dwie sztuki klonu polnego w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK-9 tel. 71/360 15 70 lub 71/360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Lwowska/Lubuska/Zaporoska (działka 19/28, AM-13, obręb Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa Klonu pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.1364.2017.MKo z dnia 03.01.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzew Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Grabiszyn, w terminie do dnia 30.06.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Wolbromska (działka 52/8, AM-1, obręb Borek) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa Brzozy brodawkowatej, na terenie dzierżawionym przez SM Spółdzielca z Decyzji DOW-S.VII.7120.32.2018.KMM z dnia 07.03.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzew Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 16-18 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Borek, w terminie do dnia 31.12.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Oficerska 9A (działka 15/7, AM-33, obręb Południe) do końca lipca odbędzie się wycinka 1 sztuki drzewa brzozy brodawkowatej z Decyzji DOW-S.VII.7120.147.2018.MO z dnia 08.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzewa, uzależnia się od zastąpienia 2 sztuk Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokość 100 cm: 12-14 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Stare Miasto, w terminie do dnia 31.12.2019 roku. Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

*  na terenie wnętrza blokowego Gajowicka/Krucza (działka 3, AM-35, obręb Południe) do końca lipca odbędzie się wycinka 1 sztuki drzewa brzozy brodawkowatej z Decyzji DOW-S.VII.7120.146.2018.MO z dnia 10.05.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzewa, uzależnia się od zastąpienia 2 sztuk klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Południe, w terminie do dnia 31.12.2019 r.Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Hallera/Wandy/Krakusa/Powstańców Śląskich  (działka 100/5, AM-34, obręb Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka 2 sztuk drzew klonu pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.1536.2017.MKo z dnia 29.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzewa, uzależnia się od zastąpienia 2 sztuk klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Grabiszyn, w terminie do dnia 30.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Hallera/Wandy/Krakusa/Powstańców Śląskich (działka 100/5, AM-34, obręb Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa brzozy brodawkowatej zgodnie z Decyzją DOW-S.VII.7120.1537.2017.MKo z dnia 29.03.2018 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze to 2 sztuki klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Grabiszyn, w terminie do dnia 30.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Sochaczewska 6-6a (działka nr 118/2, AM-5, obręb Borek) do końca lipca br. zostaną wycięte dwa drzewa - świerki pospolite zgodnie z decyzją nr DOW-S.VII.7120.1653.2017.KU z dnia 15.05.2018 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze to 2 sztuki klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 12-14 cm) na terenie obrębu Borek, w terminie do dnia 31.12.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10, kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Wiśniowa/Powstańców Śl./Sztabowa/Pocztowa (działka nr 109/8, AM-34, obręb Południe) do końca lipca odbędzie się wycinka dwóch uschniętych drzew 1 szt. topola kanadyjska, 1 szt. klon zwyczajny przy Powstańców Śląskich 140-148 zgodnie z Decyzją nr DOW-S.VII.7120.160.2018.KMM z dnia 18.04.2018 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzew, uzależnia od zastąpienia ich 4 szt. klonu zwyczajnego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 16-18 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Południe, w terminie do 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Żołnierska 15-17 (działka 65/2, AM-4, obręb Partynice) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa śliwy z Decyzji DOW-S.VII.7120.1538.2017.MKo z dnia 29.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nowym nasadzeniem zastępczym będzie 1 sztuka klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, obręb Partynice, w terminie do dnia 30.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Pereca 30-46 WB (działka 20/17, AM-14, obręb Plac Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka trzech Topoli Włoskich z Decyzji nr 413.2016.RK.MKo z dnia 06.03.2017 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzew, uzależnia się od zastąpienia 5 sztukami Lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokość 100 cm 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, obręb Grabiszyn.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10, kontakt: 71/361-87-37

* na terenie nieruchomości przy ul. Szczęśliwa 3 (działka nr 32/47, AM-13, obręb Grabiszyn) do końca lipca br. zostaną wycięte dwa drzewa. Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie w/w drzew ponieważ są to klony jesionolistne, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80cm. Sprawę prowadzi administrator BOK-10, kontakt: 71/361-87-37

* na terenie nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 163 (działka nr 78, AM-1, obręb Borek) do końca lipca br. zostanie wycięte jedno drzewo - topola. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Nr 1147.2016.MKo z dn. 20.02.2017 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 , kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Kościuszki/ Legionów/ Sądowa/ Świebodzka/ Plac Muzealny (działka nr 42/18, AM-32, obręb Stare Miasto) do końca czerwca br. zostaną wycięte dwa drzewa.
Cztery nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę - zostaną posadzone na terenie tej samej działki najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.840. 2017.KMM z dn.31.10.2017r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24

* na terenie wnętrza podwórzowego Jagiellończyka/Trzebnicka/ Wincentego/Ołbińska/Niemcewicza (działka 162/28, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki) do końca czerwca odbędzie się wycinka dwóch uschniętych drzew - przy osłonie śmietnikowej Niemcewicza 28 i na wysokości budynku Św. Wincentego 51. Na tym terenie w zamian za wycięte martwe drzewa zostaną nasadzone nowe.
Sprawę prowadzi administrator BOK-2 Kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12.

* na terenie wnętrza podwórzowego Wincentego/Chrobrego/Powstańców Wlkp./Trzebnicka (działka nr 137/13, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki) do końca czerwca planowana jest wycinka dwóch uschniętych drzew znajdujących się przy boisku. Na tym terenie w zamian za wycięte martwe drzewa zostaną nasadzone nowe..
Sprawę prowadzi administrator BOK-2 Kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12.

* na terenie wnętrza blokowego Grabiszyńska/Zaporoska - adres ul. Grabiszyńska 66 (działka nr 2/13, AM-31, obręb Stare Miasto) do 15 lipca br. zostanie wycięta topola biała. Cztery nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę - zostaną posadzone na terenie tej samej działki najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1357.2017.KU.KMM z dn.05.04.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24