*na terenie wnętrza blokowego Wiśniowa – Pocztowa – Sztabowa – Sudecka (działka nr 8/3, AM-37, obręb Południe) do 12.04.2024 r. zostaną wycięte 2 drzewa – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone do 31.05.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-O.VI.7120.372.2024.JO z dnia 02.04.2024r
Sprawę prowadzi administrator DT, kontakt: 71 332 81 10

*na terenie wnętrza blokowego przy ul. Powstańców Śląskich 160 (działka nr 55/4, AM-2, obręb Borek) do 30.04.2024 r. zostaną wycięte drzewa – robinia akacjowa (2 szt.). Nowe drzewa zostaną posadzone do 30.04.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-O-VI.7120.81.2022.KP z  .
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego przy ul. Powstańców Śląskich 160 (działka nr 55/4, AM-2, obręb Borek) do 30.04.2024 r. zostanie
wycięte drzewo – klon pospolity. Nowe drzewa zostaną posadzone do 30.04.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-O-VI.7120.242.2022.KB z 29.06.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa – Ostrowskiego – Nasturcjowa – Grabiszyńska (działka nr 7/40, AM-23, obręb Grabiszyn)
do 31.03.2024 r. zostanie wycięte drzewo – grab pospolity. Nowe drzewa zostaną posadzone w granicach administracyjnych Wrocławia
do 30.06.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-O-VI.7120.510.2023.MM z dnia 29.09.2023 r.
Sprawę prowadzi BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa – Ostrowskiego – Nasturcjowa – Grabiszyńska (działka nr 7/40, AM-23, obręb Grabiszyn)
do 31.03.2024 r. zostanie wycięte 18 drzew – grab pospolity. Nowe drzewa zostaną posadzone w granicach administracyjnych Wrocławia
do 30.06.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-O-VI.7120.116.2024.JO z 15.02.2024 r.
Sprawę prowadzi administrator DT, kontakt: 71 332 81 10.

*na terenie wnętrza blokowego Ziemowita – Dobra – Legnicka – Nabycińska (działka nr 1/24, AM-7, obręb Stare Miasto)
do 08.03.2023 r. zostaną wycięte 2 drzewa – robinia akacjowa i jesion wyniosły. Nowe drzewa zostaną posadzone do 31.05.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-O.VI.7120.749.2023.KU z dnia 4.10.2-23r
Sprawę prowadzi administrator DT, kontakt: 71 332 81 10.

* na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej – Miernicza – Łukasińskiego – Prądzyńskiego do 29.02.2024 r. zostaną wycięte drzewa.
Na działce nr 48/24 AM 9 obręb Południe: jesion szt. 1 ul. Łukasińskiego 15a – wycinka sanitarna, realizowana będzie na podstawie decyzji Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 342 64 34.nr 1127/2022 z dnia 18.11.2022 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków;
jabłoń szt. 1 ul. Łukasińskiego 15b – wycinka ze względu na kolizję z inwestycją, realizowana będzie na podstawie decyzji nr 1283/2022 z dnia 12.12.2022 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków; ligustr pospolity 8m2 ul. Łukasińskiego 15 – wycinka ze względu na kolizję z inwestycją, realizowana będzie na podstawie decyzji nr 1283/2022 z dnia 12.12.2022 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Na działce nr 49/6 AM 9 obręb Południe: śliwa szt. 1 ul. Komuny Paryskiej 72a – wycinka ze względu na kolizję z inwestycją, realizowana będzie na podstawie decyzji nr 1283/2022 z dnia 12.12.2022 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków, bożodżew gruczołkowaty szt. 2 ul. Komuny Paryskiej 70 – wycinka ze względu na kolizję z inwestycją, realizowana będzie na podstawie decyzji nr 1283/2022 z dnia 12.12.2022 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków, klon jesionolistny szt. 1 ul. Komuny Paryskiej 70 – wycinka ze względu na kolizję z inwestycją, realizowana będzie na podstawie decyzji nr 320/2024 z dnia 31.01.2024 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 342 64 34.

*na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza – Górnicza – Pilczycka – Tkacka przy ul. Tkackiej 60 (działka nr 113/93, AM-15, obręb Pilczyce) do 30.01.2024 r. zostanie wycięte drzewo – morwa. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-O-VI.7120.981.2023.RK
z 21.11.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Probusa – Macieja – Pobożnego – Niemcewicza – Jedności (działka nr 90/26, AM-17, obręb Plac Grunwaldzki) zostaną wycięte drzewo – lipa drobnolistna. Nowe drzewo – lipa drobnolistna zostanie posadzona do 31.12.2024 r. Wycinka odbywa się
w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 49/2023 z 04.01.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71 328 99 15.

*na terenie wnętrza blokowego Brodatego – Rydygiera – Paulińska – Macieja (działka nr 94/2, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki) zostaną wycięte drzewa – robinia akacjowa i śliwa domowa. Nowe drzewa zostaną posadzone do 31.05.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 50/2023 z 04.01.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71 328 99 15.

*na terenie wnętrza przy al. Kasztanowej 7 (działka nr 66/7, AM-2, obręb Borek) do 30.12.2023 r. zostanie wycięte drzewo – kasztanowiec pospolity. Nowe drzewa zostaną posadzone wdo do 31.12.2025 r.  Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-O-I.7120.89.2023.MR z 28.06.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza przy ul. Krzyckiej 35 (działka nr 103/11, AM-6, obręb Krzyki) do 30.12.2023 r. zostanie wycięte drzewo – świerk zwyczajny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Krzyki do do 31.12.2025 r.  Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-Z-I.7120.228.2022.KP.KU.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Płońskiego – Rytownicza – Średzka – Skoczylasa przy ul. Średzkiej 21a (działka nr 6/23, AM-15,
obręb Leśnica) do 30.12.2023 r. zostanie wycięte drzewo – wierzba mandżurska. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie
geodezyjnym Leśnica do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków nr 1812/2023 z 17.07.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Francuska – Holenderska – Belgijska – Klecińska przy ul. Klecińskiej 136 (działka nr 236/6, AM-8,
obręb Muchobór Mały) do 30.12.2023 r. zostanie wycięte drzewo – czereśnia ptasia. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Muchobór Mały do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-Z-I.7120.166.2023.MR z 30.03.2025 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Krępicka – Brzezińska – Dolnobrzeska przy ul. Brzezińskiej 18a (działka nr 45/4, AM-13, obręb Leśnica)
do 30.12.2023 r. zostanie wycięte drzewo – wierzba mandżurska. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica
do 31.05.2026 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 2495/2023
z 19.09.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Papiernicza – Bednarska – Rękodzielnicza – Murarska przy ul. Murarskiej 2 (działka nr 10/25, AM-16,
obręb Pilczyce)  do 30.12.2023 r. zostanie wycięte drzewo – modrzew europejski. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-Z-I.7120.403.2022.KP z 30.01.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza – Koszykarska – Pilczycka – Górnicza przy ul. Górniczej 90 (działka nr 7/54, AM-15,
obręb Pilczyce)  do 30.12.2023 r. zostanie wycięte drzewo – czereśnia ptasia. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-Z-I.7120.95.2023.MR z 27.02.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza – Koszykarska – Pilczycka – Górnicza przy ul. Górniczej 98 (działka nr 7/54, AM-15,
obręb Pilczyce)  do 30.12.2023 r. zostanie wycięte drzewo – śliwa domowa. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-Z-I.7120.90.2023.MR z 28.02.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Nowodworska  39-53b przy ul. Nowodworskiej 53 (działka nr 5/2, AM-4, obręb Nowy Dwór)  do 30.12.2023 r. zostanie wycięte drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-Z-I.7120.129.2023.MR.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego – Żeromskiego – Jedności – Damrota – Miarki (działka nr 53/28, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) do 31.12.2023 r. zostanie wycięte drzewo – grusza pospolita. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 31.12.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-Z-I.7120.945.2022.PRW.MR z dnia 29.06.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*na terenie wnętrza blokowego Brązowa – Stalowa – Spiżowa przy ul. Spiżowej 28 (działka nr 4/42, AM-11, obręb Grabiszyn)  do 30.11.2023 r. zostaną wycięte drzewa – robinia akacjowa (2 szt.). Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-Z-I.7120.93.2023.MR z 13.02.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70 wew.114.

*na terenie wnętrza blokowego Krucza – Jemiołowa – Grochowa – Gajowicka przy ul. Gajowickiej 115 (działka nr 21/50, AM 16,
obręb Grabiszyn) do 30.11.2023 r. zostanie usunięte drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-Z-I.7120.362.2023.KS
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70 wew. 114.

*na terenie wnętrza blokowego Łaska – Kunickiego – Przedświt – Karpacka przy ul. Karpackiej 11 (działka nr 51, AM 19, obręb Muchobór Wielki) do 30.11.2023 r. zostanie usunięte drzewo – orzech włoski. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Muchobór Wielki do 31.12.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-Z-I.7120.410.2022.KS
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70 wew. 114.

*na terenie wnętrza blokowego Saperów 7 – 27 przy ul. Saperów 27 (działka nr 18, AM 43, obręb Grabiszyn) do 30.11.2023 r. zostanie usunięte drzewo – jesion wyniosły. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-Z-I.7120.601.2022.KU
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70 wew. 114.

*na terenie wnętrza blokowego Kwaśna – Altanowa – Pereca – Grochowa przy ul. Altanowej 5 (działka nr 25/20, AM 14, obręb Grabiszyn)
do 30.11.2023 r. zostanie usunięte drzewo – klon jawor. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-Z-I.7120.236.2023.JK
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70 wew. 114.

*na terenie wnętrza blokowego Połaniecka – Stalowowolska – Krucza – Tarnobrzeska przy ul. Połanieckiej (Stalowowolska 20) (działka nr 19/37, AM 18, obręb Grabiszyn) do 30.11.2023 r. zostanie usunięte drzewo – klon pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-Z-I.7120.104.2023.JK
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70 wew. 114.

*na terenie wnętrza blokowego Połaniecka – Tarnobrzeska – Krucza – Mielecka przy ul. Mieleckiej 15-17 (działka nr 41/41, AM 18, obręb Grabiszyn) do 30.11.2023 r. zostaną usunięte drzewa (2 szt.) – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-Z-I.7120.104.2023.JK
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70 wew. 114.

*na terenie wnętrza blokowego Krucza – Kwaśna – Stalowa przy ul. Kruczej 73 (działka nr 2/33, AM 16, obręb Grabiszyn) do 30.11.2023 r. zostaną usunięte drzewa (2 szt.) – orzech włoski i głóg dwuszyjkowy. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym
Grabiszyn
do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-Z-I.7120.194.2023.MM i DOW-O-VI-7120.544.2023.MM
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70 wew. 114.

*na terenie wnętrza blokowego Krucza – Jemiołowa – Grochowa – Gajowicka przy ul. Grochowej 2 (działka nr 21/50, AM 16, obręb Grabiszyn) do 30.11.2023 r. zostaną usunięte drzewa (2 szt.) – topola kanadyjska. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn
do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-O-VI.7120.408.2023.JK.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70 wew. 114.

*na terenie wnętrza blokowego Lwowska – Lubuska – Zaporoska przy ul. Lubuskiej 54 (działka nr 19/30, AM 13, obręb Grabiszyn)
do 30.11.2023 r. zostanie usunięte drzewo – klon jesionolistny. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn
do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-O-VI.7120.317.2023.JK.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70 wew. 114.

*na terenie wnętrza blokowego Szczęśliwa – Jemiołowa – Lwowska – Zaporoska- Skwierzyńska przy ul. Skwierzyńskiej 29a
(działka nr 37/67, AM 13, obręb Grabiszyn) do 30.11.2023 r. zostanie usunięte drzewo – wierzba. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2025.r Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-O-VI.7120.139.2023.RK.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70 wew. 114.

*na terenie wnętrza blokowego Ciniciały – Miarki – Damrota – Wyszyńskiego (działka nr 96/12, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki)
do 31.10.2024 r. zostanie usunięte drzewo – jarząb szwedzki. Nowe drzewa – klon jawor (2 szt.), zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-O-VI.7120.147.2023.JK z 11.09.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 99 15.

*na terenie wnętrza blokowego Staszica Pl – Bp. Tomasza I-go – Łowiecka (działka nr 16/17, AM-19, obręb Plac Grunwaldzki) do 30.10.2023 r. zostanie usunięte drzewo – klon zwyczajny. Nowe drzewa – jarząb szwedzki (2 szt.), zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym
Plac Grunwaldzki do 31.12.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-O-VI.7120.560.2023.KS z 16.08.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71 328 99 15.

*na terenie wnętrza blokowego Kościuszki – Pułaskiego – Komuny – Prądzyńskiego przy ul. Pułaskiego 30 (działka nr 65/86, AM 9,
obręb Południe) do 30.10.2023 r. zostanie usunięte drzewo – lipa. Nowe drzewo – lipa, zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Południe
do 31.05.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1858/2023 z 20.07.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 342 64 34.

*na terenie wnętrza blokowego Jordanowska 22 przy ul. Jordanowskiej 22 (działka nr 46, AM-4, obręb Oporów) do 30.11.2023 r.
zostanie wycięte drzewo – jesion wyniosły. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-O-VI.7120.112.2023.KS.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Szczęśliwa – Jemiołowa – Lwowska – Zaporoska – Skwierzyńska przy ul. Lwowskiej 39 (działka nr 37/67,
AM-13, obręb Grabiszyn) do 30.11.2023 r. zostaną wycięte drzewa – brzoza brodawkowata. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-Z-I.7120.171.2023.KS oraz DOW-Z-I.7120-234.2023.KS.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Grochowa – Stalowa – Oporowska – Żelazna – Kłośna przy ul. Kłośnej 15 (działka nr 11/43, AM-14,
obręb Grabiszyn) do 31.11.2023 r. zostanie wycięte drzewo – bożodrzew gruczołkowaty. Wycinka nie wymaga zezwolenia.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Pułtuska – Garwolińska – Skierniewicka – Ślężna Komorowska przy ul. Ślężnej 209 (działka nr 61/32, AM-9, obręb Borek) do 31.12.2023 r. zostanie wycięte drzewo – grusza pospolita. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Borek
do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-O-VI.7120.161.2023.MR z dnia 09.06. 023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Komorowska przy nieruchomości Nowodworska 33 (działka nr 6/34, AM-8, obręb Nowy Dwór) do 30.12.2023 r. zostanie wycięte drzewo – klon zwyczajny. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.12.2024 r.
Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-Z-I.7120.42.2023.MR
z dnia 28.05.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Nowodworska 39-53b przy nieruchomości Nowodworska 49 (działka nr 7/31, AM-4, obręb Nowy Dwór)
do 30.12.2023 r. zostanie wycięte drzewo – topola osika. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.12.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-Z-I.7120.536.2022.KB.RK
z dnia 25.05.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Horbaczewskiego 35 przy nieruchomości Horbaczewskiego 35 (działka nr 5/145, AM-3, obręb Gądów Mały)
do 30.12.2023 r. zostanie wycięte drzewo – sumak octowiec. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.12.2025 r. Wycinka nie wymaga zezwolenia.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza – Tkacka – Pilczycka – Hutnicza przy nieruchomości Hutnicza 64 (działka nr 189/49, AM-15, obręb Pilczyce) do 30.12.2023 r. zostanie wycięte drzewo – świerk pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym
Pilczyce do 30.12.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-Z-I.7120.19.2023.RK z dnia 07.06.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Zachodnia – Inowrocławska – Długa – Rybacka przy ul. Rybackiej 18-20 (działka nr 16/24, AM-5,
obręb Stare Miasto) do 30.10.2023 r. zostaną wycięte drzewa (2 szt.) – bożodrzew gruczołkowaty. Wycinka nie wymaga zezwolenia.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70 wew. 123.

*na terenie wnętrza blokowego Średzka – Eluarda – Dolnobrzeska przy nieruchomości Średzka 42 (działka nr 51, AM-13, obręb Leśnica)
do 30.12.2023 r. zostaną wycięte drzewa – świerk pospolity i wierzba biała. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 30.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-Z-I.7120.129.2023.MR z dnia 27.02.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Lotnicza 9-37 Pilczycka 26-39 przy nieruchomości Pilczycka 39 (działka nr 29/6, AM-7, obręb Kozanów)
do 30.12.2023 r. zostaną wycięte drzewa – klona jawor (2 szt.) oraz klon zwyczajny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanów do 30.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-Z-I.VII.7120.100.2023.RK z dnia 14.04.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Legnicka 65 (działka nr 5/4, AM-7, obręb Popowice) do 30.12.2023 r. zostaną wycięte drzewa – robinia akacjowa oraz klon jesionolistny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Popowice do 30.12.2025 r. Wycinka odbywa się
w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-Z-I.VII.7120.139.2023.PRW.KS z dnia 14.04.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Sienkiewicza – Świętokrzyska – Prusa – Matejki (działka nr 60/2, AM-16, obręb Plac Grunwaldzki)
do 30.11.2023 r. zostaną wycięte drzewa – świerk pospolity (5 szt.). Nowe drzewa – sosna pospolita (5 szt.) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 31.12.2025 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-Z-I.7120.553.2022.KP.KU z dnia 11.05.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 57.

*na terenie wnętrza blokowego Lwowska – Lubuska – Zaporoska przy ul. Lubuskiej 56 (działka nr 19/30, AM-13, obręb Grabiszyn)
do 30.08.2023 r. zostanie wycięte drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn
do 31.12.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
DOW-S-VI.7120.462.2023.JK z dnia 10.07.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Lipowa 10 – Kasztanowa 13 przy al. Lipowej 10 (działka nr 79, AM-2, obręb Borek) do 30zostanie wycięte drzewo – dąb szypułkowy. Nowe drzewa – 4 szt. zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Borek do 31.12.2024 r. Wycinka odbywa się
w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-Z-I.7120.317.2023.MR z dnia 05.07.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Probusa – Macieja – Pobożnego – Niemcewicza – Jedności (działka nr 90/28, AM-17, obręb Plac Grunwaldzki) zostanie wycięte drzewo – bożodrzew gruczołowaty. Decyzja nr 1442/2023 odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 24.05.2023 r. Wycinka drzewa nie wymaga pozwolenia, drzewo stanowi zagrożenie.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71 328 99 15 w. 15.

*na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego – Lompy – Damrota – Jaracza (działka nr 169/5, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) do 15.05.2023 r. zostanie wycięte drzewo – wierzba mandżurska. Nowe drzewa (jarząb szwedzki 2 szt.) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym
Plac Grunwaldzki do 31.05.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
nr DOW-Z.I.7120.892.2022.EM z 30.01.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*na terenie wnętrza blokowego Komorowska (działka nr 5/45, AM-8 obręb Nowy Dwór) przy ul. Komorowskiej 11 do 20.03.2023 r. zostanie wycięte drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1211.2021.KST z 1.01.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Wojrowicka 21 – 43 (działka nr 4/20, AM-9 obręb Nowy Dwór) przy ul. Wojrowickiej 33 do 20.03.2023 r.
zostaną wycięte drzewa – śliwa wiśniowa (3 szt.). Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 31.12.2025 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
nr DOW-S.VII.7120.898.2022.PRW z 31.01.2023 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Wandy – Słowicza – Sztabowa – Podchorążych (działka nr 68/9, AM-33 obręb Południe) przy ul. Sztabowej
do 28.02.2023 r. zostanie wycięte drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe
do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
nr DOW-S.VII.7120.178.2022.KU z 26.10.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Grabiszyńska – Stalowa – Brązowa – Spiżowa (działka nr 8/27, AM-11 obręb Grabiszyn) przy ul. Spiżowej 2
do 28.02.2023 r. zostanie wycięte drzewo – jarząb szwedzki. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2023 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.617.2021.KU
z 06.10.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Owsiana garaże (działka nr 40/3, AM-43 obręb Południe) do 28.02.2023 r. zostaną wycięte drzewa – klon zwyczajny (2 szt). Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.09.2023 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.593.2021.KW z 03.08.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Powstańców Śląskich – Zaporoska – Wielka (działka nr 28/8, AM-15 obręb Południe) do 28.02.2023 r. zostanie wycięte drzewo – jabłoń domowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.09.2023 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.490.2021.KS z 06.07.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Hallera – Krakusa – Wandy – Powstańców Śląskich (działka nr 100/5, AM-34 obręb Południe) do 28.02.2023 r. zostanie wycięte drzewo – grusza pospolita. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.09.2023 r. Decyzja odbywa się w oparciu
o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.510.2021.KU z 16.07.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego – Lompy – Damrota – Jaracza (działka nr 153/18 AM-10 obręb Plac Grunwaldzki) do 31.01.2023 r. zostanie wycięte drzewo – klon zwyczajny. Nowe drzewa – jarząb szwedzki (5 szt.) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 31.12.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
nr DOW-Z.I.7120.578.2022.KS z 13.12.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*na terenie wnętrza blokowego Nowowiejska – Żeromskiego – Orzeszkowej – Barlickiego (działka nr 83/6 AM-9 obręb Plac Grunwaldzki) do 31.01.2023 r. zostanie wycięte drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewa – jarząb pospolity (4 szt.) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki
do 31.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
nr DOW-Z.I.7120.201.2022.KS z 14.06.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*na terenie wnętrza blokowego Konstytucji – Dworcowa – Kościuszki – Dąbrowskiego (działka nr 76/13 AM-8 obręb Południe) przy ul. Dąbrowskiego 37
do 15.02.2023 r. zostanie wycięte drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewo rodzimego gatunku zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Południe
do 31.12.2023 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków z 14.11.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 342 64 50 wew. 16.

*na terenie wnętrza blokowego Legnicka 65 (działka nr 5/4, AM-7 obręb Popowice) przy ul. Legnickiej 65 do 30.03.2023 r. zostaną wycięte drzewa –
klon jesionolistny (2 szt.) i robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Popowice do 31.04.2024 r. Decyzja
odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1098.2022.KP z 10.01.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Promenada 20 -34 – Skoczylasa 54 (działka nr 45, AM-3 obręb Złotniki) przy ul. Promenada 20 do 15.03.2023 r. zostaną wycięte drzewa – sosna zwyczajna i świerk pospolity (2 szt.). Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Złotniki do 31.12.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu
o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1133/2022 z 21.11.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Rubczaka – Płońskiego – Skoczylasa (działka nr 35, AM-15 obręb Leśnica) przy ul. Płońskiego 28 do 15.03.2023 r. zostanie wycięte drzewo – orzech włoski. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 31.12.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu
o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1126/2022 z 21.11.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Francuska – Norweska – Holenderska – Belgijska – Klecińska (działka nr 235/2, AM-8 obręb Muchobór Mały)
przy ul. Klecińskiej 140 do 30.03.2023 r. zostanie wycięte drzewo – sosna zwyczajna. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Muchobór Mały do 31.12.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
nr DOW-S.VII.7120.354.2022.KS z 13.12.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Promenada 20 -34 Skoczylasa 54 (działka nr 26, AM-2 obręb Złotniki) przy ul. Skoczylasa 54 do 15.03.2023 r. zostaną wycięte drzewa – kasztanowiec biały (2 szt.) i klon zwyczajny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Złotniki do 04.05.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 890/2022 z 07.09.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Nowodworska 39 -53b (działka nr 7/31, AM-4 obręb Nowy Dwór) przy ul. Nowodworskiej 39 do 30.03.2023 r. zostanie wycięte drzewo – topola biała. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu
o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1004.2021.MM z 28.02.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Komorowska (działka nr 5/45, AM-8 obręb Nowy Dwór) przy ul. Komorowskiej 25 do 30.03.2023 r. zostanie wycięte drzewo – sosna czarna. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1222.2021.PRW z 08.02.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Lotnicza 9 – 37 Pilczycka 26 – 39 (działka nr 10/27, AM-3 obręb Gądów Mały) przy ul. Lotniczej 22 do 30.03.2023 r. zostanie wycięte drzewo – czereśnia ptasia. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Gądów Mały do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.144.2022.PRW z 15.06.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka – Jajczarska – Trzmielowicka – Miodowa (działka nr 123, AM-7 obręb Ratyń) przy ul. Pusteckiej 54
i ul. Pusteckiej 58 do 15.03.2023 r. zostaną wycięte drzewa – wierzba babilońska i wierzba krucha. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
nr DOW-S.VII.7120.976.2021.MM z 04.01.2022 r. oraz nr DOW-S.VII.7120.1144.2021.PRW z 04.02.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka – Jajczarska – Trzmielowicka – Miodowa (działka nr 51/2, AM-7 obręb Ratyń) przy ul. Pusteckiej 12 – 16
do 15.03.2023 r. zostaną wycięte drzewa – sosna zwyczajna (2 szt.) i daglezja zielona. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń
do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
nr DOW-S.VII.7120.1212.2021.KS z 27.01.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Gołężycka (działka nr 32/52, AM-4 obręb Kozanów) przy ul. Gołężyckiej 29 do 15.03.2023 r. zostanie wycięte drzewo – sumak octowiec. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanów do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu
o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1221.2021.KB z 21.01.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Nowodworska 39 – 53b (działka nr 7/31, AM-4 obręb Nowy Dwór) przy ul. Nowodworskiej 47 do 15.03.2023 r. zostanie wycięte drzewo – orzech włoski. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 31.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu
o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1006.2021.RK z 23.05.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza – Tkacka – Pilczycka – Hutnicza (działka nr 128/49, AM-15 obręb Pilczyce) przy ul. Pilczyckiej 118
do 15.03.2023 r. zostanie wycięte drzewo – świerk pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 31.12.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.408.2022.KS z 13.12.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Lotnicza 9 – 37 Pilczycka 26 -39 (działka nr 19/4, AM-9 obręb Kozanów) przy ul. Lotniczej 9 do 30.03.2023 r. zostaną wycięte dwa drzewa – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanów do 30.12.2024 r. Decyzja
odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.287.2022.RK z 07.12.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Powstańców Śląskich – Zaporoska – Wielka (działka nr 28/8, AM-35 obręb Południe) przy ul. Powstańców Śląskich 111
do 31.01.2023 r. zostanie wycięte drzewo – lipa drobnolistna. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.09.2023 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.587.2021.KU z 24.09.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Powstańców Śląskich – Zaporoska – Wielka (działka nr 28/8, AM-35 obręb Południe) przy ul. Powstańców Śląskich 111
do 31.01.2023 r. zostanie wycięte drzewo – klon zwyczajny. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.19.2022.PRW z 18.02.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Powstańców Śląskich – Zaporoska – Wielka (działka nr 1/5, AM-35 obręb Południe) przy ul. Wielkiej 9 do 31.01.2023 r. zostanie wycięte drzewo – klon zwyczajny. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.04.2024 r.
Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.18.2022.PRW z 18.02.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Jagiellończyka – Trzebnicka – Wincentego – Ołbińska – Niemcewicza (działka nr 162/30, AM-18 obręb Plac Grunwaldzki) zostanie wycięte drzewo – klon pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 21.12.2023 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji nr 1135/2022 WAT-ZT.6131.324.2022 Miejskiego Konserwatora Zabytków z 21.11.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71 328 99 15 wew.12.

*na terenie wnętrza blokowego Adamczewskich 2 – Jerzmanowska 88-102 (działka nr 47/2, AM-22 obręb Jerzmanowo) przy ul. Jerzmanowskiej 94
do 30.12.2022 r. zostaną wycięte drzewa – robinia akacjowa (2 szt.), jabłoń domowa, grusza polna, orzech włoski, klon pospolity. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo do 30.09.2023 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.807.2021.KU z 30.12.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Zachodnia – Inowrocławska – Długa – Rybacka (działka nr 16/24, AM-5 obręb Stare Miasto) przy ul. Rybackiej 20
do 30.12.2022 r. zostaną wycięte drzewa – świerk pospolity (2 szt.). Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto
do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-Z-I.7120.113.2022.KP
z 03.06.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Zachodnia – Inowrocławska – Długa – Rybacka (działka nr 16/22, AM-5 obręb Stare Miasto) przy ul. Zachodniej 1
do 30.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo – sosna pospolita. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.954.2021.RK z 24.05.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Hallera – Stopnicka – Sztabowa – Wróbla (działka nr 6/31, AM-17 obręb Grabiszyn) przy ul. Stopnickiej 2 do 30.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo – klon jawor. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.09.2023 r. Decyzja
odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-Z-I.7120.899.2021.KB z 15.11.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Zgorzelecka – Żagańska – Głośna – Słubicka (działka nr 4/33, AM-1 obręb Stare Miasto) przy ul. Słubickiej 34-36
do 30.12.2022 r. zostaną wycięte drzewa – robinia akacjowa (2 szt.). Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto
do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-Z-I.7120.15.2022.KP
z 16.05.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Zachodnia – Słubicka – Chojnowska – Głogowska (działka nr 8/44, AM-1 obręb Stare Miasto) przy ul. Głogowskiej
oraz Słubickiej do 30.12.2022 r. zostaną wycięte drzewa – wierzba mandżurska (1 szt.), czereśnia ptasia (2 szt.). Nowe drzewa zostaną posadzone
w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.218.2022.KB z 29.04.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Zachodnia – Słubicka – Chojnowska – Głogowska (działka nr 8/44, AM-1 obręb Stare Miasto) przy ul. Słubickiej 11
do 30.12.2022 r. zostaną wycięte drzewa – modrzew europejski (2 szt.). Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto
do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.745.2021.RK z 11.02.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Zachodnia – Zielonogórska – Ścinawska – Lubińska (działka nr 19/44, AM-1 obręb Stare Miasto) przy ul. Lubińskiej 48
do 30.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo – klon pospolity. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.877.2021.MM z 18.01.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Podróżnicza – Odkrywców – Hallera – Beniowskiego (działka nr 23/2, AM-28 Grabiszyn) przy ul. Podróżniczej 31
do 30.12.2022 r. zostaną wycięte drzewa – żywotnik zachodni (3 szt.). Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn
do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.141.2022.KB z 10.06.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Połaniecka – Tarnobrzeska – Krucza – Mielecka (działka nr 41/41, AM-18 Grabiszyn) przy ul. Mieleckiej 19 do 30.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.04.2024 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.223.2022.KP z 29.04.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Krucza – Stalowa – Kwaśna – Grochowa – Jemiołowa (działka nr 11/15, AM-16 Grabiszyn) przy ul. Grochowej 12 do 30.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo – bez czarny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2023 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1207.2021.KS z 23.12.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Hallera – Pracy – Makowa – Księgowa (działka nr 224/2, AM-26 Grabiszyn) przy ul. Hallera 149 do 30.12.2022 r. zostaną wycięte drzewa – grab pospolity (4 szt.). Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2023 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.913.2021.KU z 21.12.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Krucza – Kwaśna – Stalowa (działka nr 2/36, AM-26 Grabiszyn) przy ul. Stalowej 6 do 30.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo – sumak octowiec. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2023 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.777.2021.KU z 06.12.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Hallera – Pracy – Makowa – Księgowa (działka nr 223/4, AM-26 Grabiszyn) przy ul. Hallera 147 do 30.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo – grab pospolity. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2023 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.914.2021.KU z 02.11.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Hallera – Pracy – Makowa – Księgowa (działka nr 223/4, AM-26 Grabiszyn) przy ul. Hallera 147 do 30.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo – grab pospolity. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2023 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.914.2021.KU z 02.11.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Hallera – Stopnicka – Sztabowa – Wróbla (działka nr 6/29, AM-17 Grabiszyn) przy ul. Hallera 49 do 30.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo – jesion wyniosły. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2023 r. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.886.2021.KU z 02.11.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70.

*na terenie wnętrza blokowego Gołężycka (działka nr 32/52, AM-4 Kozanów) przy ul. Gołężyckiej 32 do 30.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo – świerk pospolity. W zamian do 30.09.2023 r. w obrębie geodezyjnym Kozanów, zostaną posadzone krzewy. Decyzja odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.496.2021.KW z 20.07.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Komorowska (działka nr 5/45, AM-8 Nowy Dwór) przy ul. Komorowskiej 19 do 30.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo – morwa biała. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.778.2021.MM z 16.12.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Krępicka 58-70 (działka nr 62/1, AM-7 obręb Leśnica) przy ul. Krępickiej 68 do 30.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo – świerk pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.589.2021.KU z 16.12.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Lotnicza – Górnicza – Szklarska – Hutnicza (działka nr 83/25 AM-16 obręb Pilczyce) przy ul. Szklarskiej 4 do 30.11.2022 r. zostanie wycięte drzewo – śliwa domowa. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się
w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1007.2021.KS z 10.11.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Nowodworska 39 – 53b (działka nr 5/2 AM-4 obręb Nowy Dwór) przy ul. Nowodworskiej 51a do 30.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo – jesion wyniosły. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Kuźniki do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu
o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1003.2021.PRW z 19.01.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Hermanowska 51 – 53a (działka nr 18/6 AM-4 obręb Kuźniki) przy ul. Hermanowskiej 53a do 30.12.2022 r. zostaną wycięte dwa drzewa – czeremcha zwyczajna oraz sosna zwyczajna. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kuźniki do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.978.2021.KB z 16.12.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Pilczycka 104 – 114 (działka nr 4, AM-17 obręb Pilczyce) przy ul. Pilczyckiej 104 do 30.11.2022 r. zostanie wycięte drzewo – orzech włoski. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1088.2021.KB z 01.12.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Dobrzańska 23-27 – Kozanowska 22-26 (działka nr 20/13, AM-8 obręb Kozanów) przy ul. Kozanowskiej 24 do 30.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo – świerk pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanów do 30.04.2024 r. Wycinka odbywa się
w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.93.2022.KB z 22.03.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Probusa – Pobożnego – Niemcewicza – Jedności Narodowej (działka nr 90/28, AM-17 obręb Plac Grunwaldzki) po 16.10.2022 r . zostanie wycięte drzewo – klon jawor. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 28.02.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 118/2022 z 27.01.2022 r
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71 328 99 15 w. 12

*na terenie wnętrza blokowego Komorowska (działka nr 5/45, AM-8 obręb Nowy Dwór) przy ul. Komorowskiej 19 do 31.12.2022 r . zostanie wycięte drzewo – topola szara. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.537.2021.RK z 20.09.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Kwaśna – Stalowa – Pereca – Altanowa (działka nr 29/34, AM-14 obręb Grabiszyn) przy ul. Altanowej 2 do 31.10.2022 r . zostanie wycięte drzewo – klon srebrzysty. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.04.2024 r. Wycinka
odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.50.2022.KS z 23.02.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798 69 70

*na terenie wnętrza blokowego Płońskiego – Rytownicza – Średzka – Skoczylasa (działka nr 6/23, AM-15 obręb Leśnica) przy ul. Płońskiego 13
do 30.12.2022 r . zostanie wycięte drzewo – klon zwyczajny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 31.12.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 221/2022 z 03.03.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Ignuta (działka nr 18/2, AM-10 obręb Pilczyce) przy ul. Ignuta 101 do 30.12.2022 r . zostaną wycięte drzewa (2 szt.) – wierzba mandżurska. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.04.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1005.2021.RK z 12.05.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Średzka 2 -14 (działka nr 14/19, AM-9 obręb Leśnica) przy ul. Średzkiej 6 do 30.12.2022 r . zostanie wycięte drzewo – świerk pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Lesnica do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 170/2022 z 14.02.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza – Koszykarska – Pilczycka – Górnicza (działka nr 7/54, AM-15 obręb Pilczyce) przy ul. Górniczej 82 – 84
do 30.12.2022 r . zostanie wycięte drzewa – wierzba biała oraz morwa biała (2 szt.). Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce
do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
nr DOW-S.VII.7120.779.2021.MM z 08.12.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Stabłowicka 119 – 129 (działka nr 18, AM-4 obręb Stabłowice) przy ul. Stabłowickiej 119 do 30.12.2022 r . zostanie wycięte drzewo – lipa drobnolistna. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stabłowice do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.653.2021.KW z 24.08.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza – Górnicza – Pilczycka – Tkacka (działka nr 113/93, AM-15 obręb Pilczyce) przy ul. Tkacka 56
do 30.12.2022 r . zostanie wycięte drzewo – wierzba biała. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.728.2021.KB z 31.09.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza – Górnicza – Pilczycka – Tkacka (działka nr 113/93, AM-15 obręb Pilczyce) przy ul. Tkacka 56
do 30.12.2022 r . zostanie wycięte drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.159.2021.KB z 31.03.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Skoczylasa – Snycerska – Majchra (działka nr 11/5, AM-16 obręb Leśnica) przy ul. Skoczylasa 14 do 30.12.2022 r . zostanie wycięte drzewo – klon zwyczajny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 30.09.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu
o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 476/2022 z 24.05.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Gołężycka (działka nr 32/52, AM-4 obręb Kozanów) przy ul. Gołężyckiej 28 do 30.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo
– klon srebrzysty. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanów do 30.04.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.72.2022.KS z 23.02.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Szklarska – Górnicza – Rękodzielnicza – Tkacka (działka nr 23/25, AM-16 obręb Pilczyce) przy ul. Górniczej 15
do 31.12.2022 r. zostanie wycięte drzewo – wierzba płacząca. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.727.2021.KB z 30.09.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Lotnicza 9-37 Pilczycka 26-39 (działka nr 10/27, AM-3 obręb Gądów Mały) przy ul. Lotniczej 22 do 30.10.2022 r. zostanie wycięte drzewo – wiśnia ptasia. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Gądów Mały do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu
o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1001.2020.KU z 14.05.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Oporowska – Stalowa – Żelazna – Kłośna (działka nr 2/63, AM-14 obręb Grabiszyn) do 05.08.2022 r. zostaną wycięte martwe drzewa – klon zwyczajny. Nowe drzewa z gatunku lipa drobnolistna zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.04.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.157.2022.MM z 20.06.2022 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798-69-70 wew.114.

*na terenie wnętrza blokowego Ślężna 184-198 (działka nr 8/10, AM-12 obręb Gaj) do 31.07.2022 r. zostaną wycięte drzewa – klon zwyczajny.
Nowe drzewa z gatunku lilak pospolity (4 szt.) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Gaj do 30.04.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.307.2022.PRW z 12.05.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 798-69-70 wew.114.

*na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza – Koszykarska – Pilczycka – Górnicza (działka nr 7/54, AM-15 obręb Pilczyce) przy ul. Pilczyckiej 134
do 29.07.2022 r. zostanie wycięte drzewo – śliwa domowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.09.2023 r.
Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.874.2021.KB z 18.10.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Eluarda – Junacka – Krępicka – Dolnobrzeska (działka nr 18/2, AM-12 obręb Leśnica) przy ul. Eluarda 57 do 29.07.2022 r. zostanie wycięte drzewo – jabłoń domowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 30.04.2024 r.
Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1213.2021.KB
z 20.01.2022 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Maślicka 8-13 – Gosławicka 4 (działka nr 32/2, AM-4, obręb Pilczyce) przy ul. Maślicka 8b do 29.07.2022 r. zostanie wycięte drzewo – klon pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.04.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.892.2021.RK z 23.05.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Kościuszki – Pułaskiego – Komuny – Prądzyńskiego (działka nr 65/86, AM-9, obręb Południe) przy ul. Kościuszki 146
do 31.03.2022 r. zostaną wycięte drzewa (2 szt.) – bożodrzew gruczałkowaty oraz jarząb pospolity. Nowe drzewa liściaste (2 szt.), zostaną posadzone
w obrębie geodezyjnym Południe do 30.06.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 214/2022
z 01.03.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: tel. 71 341 45 62.

*na terenie wnętrza blokowego Konstytucji – Dworcowa – Kościuszki – Dąbrowskiego (działka nr 76/13, AM-8, obręb Południe) do 31.03.2022 r. zostaną wycięte drzewa (2 szt.) – brzoza brodawkowata (przy ul. Konstytucji 6) oraz świerk pospolity (przy ul. Konstytucji 8). Nowe drzewa liściaste (2 szt.), zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.06.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków
nr 215/2022 z 01.03.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: tel. 71 341 45 62.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka – Jajczarska – Trzmielowicka – Miodowa (działka nr 50, AM-7, obręb Ratyń) do 31.03.2022 r. zostanie wycięte drzewo – jarząb pospolity. Nowe drzewo, zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.977.2021.KU z 10.01.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka – Jajczarska – Trzmielowicka – Miodowa (działka nr 50, AM-7, obręb Ratyń) do 31.03.2022 r. zostanie wycięte drzewo – jarząb pospolity. Nowe drzewo, zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.977.2021.KU z 10.01.2022 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Gwarecka 17-33 (działka nr 63/56, AM-12, obręb Pilczyce) do 31.03.2022 r. zostanie wycięte drzewo – jarząb pospolity. Nowe drzewa, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.733.2021.PRW z 26.11.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Samotworska (działka nr 21, AM-7, obręb Jarnołtów) do 31.03.2022 r. zostanie wycięte drzewo – robinia akacjowa.
Nowe drzewa, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Jarnołtów do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.850.2021.JK z 18.10.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Papiernicza – Rękodzielnicza – Bednarska (działka nr 2/32, AM-16, obręb Pilczyce) przy ul. Papierniczej 1
do 31.03.2022 r. zostaną wycięte drzewa (2 szt.) – świerk pospolity oraz brzoza brodawkowa. Nowe drzewa, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
nr DOW-S.VII.7120.548.2021.KS z 20.07.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Papiernicza – Murarska – Rękodzielnicza – Górnicza (działka nr 12/65, AM-16, obręb Pilczyce) przy ul. Murskiej 1
do 31.03.2022 r. zostanie wycięte drzewo – świerk pospolity. Nowe drzewo, zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.09.2023 r.
Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.527.2021.KU z 23.07.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Strzegomska 143 (działka nr 3/3, AM-2, obręb Muchobór Mały) przy ul. Strzegomskiej 143 do 31.03.2022 r. zostanie wycięte drzewo – sumak octowiec. Nowe drzewo, zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Muchobór Mały do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się
w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.504.2021.JK z 08.07.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Łowiecka – pl. Strzelecki – bp. Tomasza I, pl. Staszica (działka nr 16/17, AM-19, obręb pl. Grunwaldzki) do 04.03.2022 r. zostanie wycięte drzewo – lipa drobnolistna. Nowe drzewa, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.04.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.52.2022.KB z 15.02.2022 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: tel. 71 328 99 11.

*na terenie wnętrza blokowego Oleśnicka – Poniatowskiego – Jedności Narodowej – Kluczborska – Żeromskiego (działka nr 84/39, AM-113, obręb Plac Grunwaldzki) przy ul. Jedności Narodowej 97A do 01.03.2022 r. zostaną wycięte drzewa (5 szt.) – grab pospolity. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.04.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.907.2021.PRW z 04.01.2022 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: tel. 71 772 42 40.

*na terenie wnętrza blokowego Litomska 10 (działka nr 12, AM-10, obręb Stare Miasto) przy ul. Litomskiej 10 do 28.02.2022 r. zostaną wycięte drzewa – brzoza brodawkowata oraz klon pospolity. Nowe drzewa, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.878.2021.MM z 17.01.2022 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 360 15 71.

*na terenie wnętrza blokowego Kwaśna – Altanowa – Pereca – Grochowa (działka nr 25/20, AM-14, obręb Grabiszyn) przy ul. Altanowej 11 do 28.02.2022 r. zostanie wycięte drzewo – wierzba krucha. Nowe drzewa, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1201.KB z 29.12.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 360 15 71.

*na terenie wnętrza blokowego Hallera – Stopnicka – Sztabowa – Wróbla (działka nr 6/31, AM-17, obręb Grabiszyn) przy ul. Stopnickiej 18 do 28.02.2022 r. zostaną wycięte drzewa – brzoza brodawkowata oraz modrzew europejski. Nowe drzewa, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.899.2021.KB z 15.11.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 360 15 71.

*na terenie wnętrza blokowego Śrubowa – Stacyjna – Bolesławiecka – Złotoryjska (działka nr 1/12, AM-12, obręb Stare Miasto) przy ul. Bolesławieckiej 14-16 do 28.02.2022 r. zostanie wycięte drzewo – klon pospolity. Nowe drzewa, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.747.2021.MM z 08.12.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 360 15 71.

*na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa – Ostrowskiego – Nasturcjowa (działka nr 5/36, AM-23, obręb Grabiszyn) przy ul. Nasturcjowej 17 do 28.02.2022 r. zostanie wycięte drzewo – klon pospolity. Nowe drzewa (2 szt.) – klon pospolity, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.776.2021.JK.KB z 15.11.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 360 15 71.

*na terenie wnętrza blokowego Ziemowita – Dobra – Legnicka – Nabycińska (działka nr 1/24, AM-7, obręb Stare Miasto) przy ul. Nabycińskiej 1/3 do 28.02.2022 r. zostanie wycięte drzewo – klon jawor. Nowe drzewo – klon pospolity, zostanie posadzony w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.749.2021.MM z 20.12.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 360 15 71.

*na terenie wnętrza blokowego Komorowska (działka nr 5/45, AM-8, obręb Nowy Dwór) przy ul. Komorowskiej 1 do 28.02.2022 r. zostanie wycięte drzewo – śliwa domowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.186.2021.JK z 29.04.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza – Tkacka – Pilczycka – Hutnicza (działka nr 128/49, AM-15 obręb Pilczyce) przy ul. Tkackiej 63 do 28.02.2022 r. zostanie wycięte drzewo – jarząb pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.04.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.255.2021.KB z 27.05.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Żwirowa 69 – 71 (działka nr 1/2, AM-4, obręb Jerzmanowo) przy ul. Żwirowej 69 do 28.02.2022 r. zostanie wycięte drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo do 30.04.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1008.2021.KU z 04.01.2022 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Kościuszki – Pułaskiego – Komuny – Prądzyńskiego (działka nr 65/86, AM-9, obręb Południe) przy ul. Kościuszki 146 do 28.02.2022 r. zostaną wycięte drzewa (2 szt.) – kasztanowiec zwyczajny oraz klon pospolity. Nowe drzewa (3 szt.) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 31.12.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 105/2022 z 21.01.2022 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: tel. 71 341 45 62.

*na terenie wnętrza blokowego Komuny – Krasińskiego – Worcella – Pułaskiego (działka nr 89/15, AM-5, obręb Południe) przy ul. Komuny Paryskiej 42 do 28.02.2022 r. zostanie wycięte drzewo – śliwa wiśniowa. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 31.12.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 102/2022 z 21.01.2022 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: tel. 71 341 45 62.

*na terenie wnętrza blokowego Komorowska (działka nr 5/45, AM-8, obręb Nowy Dwór) przy ul. Komorowskiej 25 do 28.02.2022 r. zostanie wycięte drzewo – klon pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.446.2021.MM z 29.11.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Hallera – Wróbla – Sztabowa – Gajowicka (działka nr 11/9, AM-17, obręb Grabiszyn) przy ul. Hallera 31 do 28.02.2022 r. zostanie wycięte drzewo – klon pospolity. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.873.2021.KB z 18.10.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 360 15 71.

*na terenie wnętrza blokowego Krucza – Jemiołowa – Grochowa – Gajowicka (działka nr 21/50, AM-16, obręb Grabiszyn) przy ul. Jemiołowej 74, Jemiołowej 58 oraz Gajowickiej 115 do 28.02.2022 r. zostaną wycięte drzewa – klon jawor, jarząb pospolity oraz brzoza brodawkowata. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.04.2024 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.923.2021.PRW z 19.01.2022 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 360 15 71.

*na terenie wnętrza blokowego Krucza – Grochowa – Gajowicka – Żelazna – Hirszfelda (działka nr 38/10, AM-22, obręb Południe) do 09.02.2022 r. zostanie wycięte drzewo – topola kanadyjska. Nowe drzewa (4 szt.) – grab kolumnowy, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.976.2020.KW z 20.10.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 798 69 70 w. 114.

*na terenie wnętrza blokowego Lotnicza – Górnicza – Szklarska – Hutnicza (działka nr 85/15, AM-16, obręb Pilczyce) przy ul. Górniczej 2 do 25.02.2022 r. zostanie wycięte drzewo – wierzba biała. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.533.2021.KW z 20.07.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Papiernicza – Murarska – Rękodzielnicza – Górnicza (działka nr 12/97, AM-16, obręb Pilczyce) przy ul. Górniczej 2 do 25.02.2022 r. zostanie wycięte drzewo – czeremcha pospolita. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.543.2021.KM z 10.09.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Płońskiego – Rytownicza – Średzka – Skoczylasa (działka nr 6/23, AM-15, obręb Leśnica) przy ul. Płońskiego 13 do 25.02.2022r. zostanie wycięte drzewo – jesion wyniosły. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 31.12.2022r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków MKZ-ZZ.6131.274.2021 nr 1130/2021 z 15.10.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Promenada 20-34 – Skoczylasa 54 (działka nr 26, AM-2, obręb Złotniki) przy ul. Skoczylasa 54 do 25.02.2022r. zostanie wycięte drzewa (2 szt.) – robinia akacjowa i kasztanowiec biały. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Złotniki do 31.12.2022r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków MKZ-ZZ.6131.275.2021 nr 1131/2021 z 15.10.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Skoczylasa – Snycerska – Majchra (działka nr 19, AM-16, obręb Leśnica) przy ul. Skoczylasa 18 do 25.02.2022r. zostanie wycięte drzewo – klon zwyczajny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 31.12.2022r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków MKZ-ZZ.6131.252.2021 nr 1078/2021 z 27.09.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Hallera – Mielecka – Sztabowa – Buska (działka nr 1/62, AM-17, obręb Grabiszyn) przy ul. Buskiej 19 do 28.02.2022r. zostanie wycięte drzewo – topola czarna. Nowe drzewa (3 szt.) – klon polny, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1170.2021.KS z 22.12.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 361 15 70, 361 15 71.

*na terenie wnętrza blokowego Zachodnia – Inowrocławska – Długa – Rybacka (działka nr 16/21, AM-5, obręb Stare Miasto) przy ul. Rybackiej 4 do 28.02.2022r. zostanie wycięte drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo – wiśnia piłkowana, zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.09.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.922.2021.KS z 20.09.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 361 15 70, 361 15 71.

*na terenie wnętrza blokowego Zachodnia – Głogowska – Chojnowska – Zielonogórska (działka nr 15/40, AM-1, obręb Stare Miasto) do 15.01.2022 r. zostanie wycięte drzewo – klon pospolity. Nowe drzewa (2 szt.) – klon pospolity, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.785.2021.KB z 07.10.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 71.

*na terenie wnętrza blokowego Wandy – Spadochroniarzy – Sztabowa – Powstańców Śląskich (działka nr 128, AM-34, obręb Południe) do 30.09.2022r. zostanie wycięte drzewo – morwa biała. Nowe drzewa (2 szt.) – lipa szerokolistna, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.04.2022r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.765.2020.PRW z 23.09.2020r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

*na terenie wnętrza blokowego Hallera- Mielecka – Sztabowa – Buska (działka nr 1/62, AM-17, obręb Grabiszyn) do 31.12.2021 r. zostanie wycięte drzewo – wierzba mandżurska. Z uwagi na obwód pnia nieprzekraczający 80 cm na wysokości 5 cm nie jest wymagane zezwolenie na jego usunięcie. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

*na terenie wnętrza blokowego Braniborska – Dobra – Ziemowita – Nabycińska (działka nr 8/12, AM-7, obręb Stare Miasto) przy ul. Braniborskiej 1-5 do 31.12.2021r. zostaną wycięte drzewa (2 szt.) – klon zwyczajny i klon jesionolistny. Nowe drzewa 92 szt.) – klon polny, zostaną posadzony w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.09.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.696.2019.KU z 24.09.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

*na terenie wnętrza blokowego Oporowska – Stalowa – Grabiszyńska – Żelazna (działka nr 2/63, AM-14, obręb Grabiszyn) do 31.12.2021 r. zostanie wycięte drzewo – klon pospolity. Nowe drzewo – klon pospolity, zostanie posadzony w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2022r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.960.2019.KMM z 26.08.2020r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

*na terenie wnętrza blokowego Jeździecka 18-30 (działka nr 5/17, AM-6, obręb Partynice) do 28.01.2022r. zostanie wycięte drzewo – lipa drobnolistna. Nowe drzewa (4 szt.) – lipa drobnolistna, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Partynice do 30.04.2022r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.568.2019.MKo.KS z 31.03.2020r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

*na terenie wnętrza blokowego Plac Pereca – Żelazna – Grabiszyńska – Pereca (działka nr 8/53, AM-13, obręb Grabiszyn) do 20.01.2022r. zostanie wycięte drzewo – kasztanowiec zwyczajny. Nowe drzewa (3 szt.) – głóg, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.04.2022r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.983.2018.KB z 21.11.2019r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

*na terenie wnętrza blokowego Oporowska – Cynowa – Srebrny – Grabiszyńska – Niklowa (działka nr 18/52, AM-10, obręb Grabiszyn) przy Cynowej 8 do 31.12.2021r. zostanie wycięte drzewo – klon zwyczajny. Nowe drzewo – śliwa wiśniowa zostanie posadzona w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.754.2021.KS z 20.09.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71.

*na terenie wnętrza blokowego Krucza 75-91 (działka nr 7/4, AM-15, obręb Grabiszyn) przy ul. Kruczej 75 do 31.12.2021r. zostaną wycięte drzewa – 2 szt. brzozy brodawkowatej. Nowe drzewa – 2 szt. klonu polnego zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.755.2021.KU z 24.09.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71.

*na terenie wnętrza blokowego Krucza – Jemiołowa – Grochowa – Gajowicka (działka nr 21/50, AM-16, obręb Grabiszyn) przy ul. Gajowickiej 113 do 31.12.2021r. zostanie wycięte drzewo – bożodrzew gruczołkowaty. Z uwagi na kolizję z istniejącą infrastrukturą drzewo nie wymaga pozwolenia na wycinkę. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71

*na terenie wnętrza blokowego Sienkiewicza – Świętkorzyska – Prusa – Matejki (działka nr 48/4, AM-16, obręb Plac Grunwaldzki) do 10.12.2021r. zostaną wycięte drzewa 2 szt. – robinia akacjowa i orzech włoski. Nowe drzewa – 3 szt. głogu pośredniego zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.09.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.929.2021.KU z 02.11.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: tel. 71 772 42 57.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka – Jajczarska – Trzmielowicka – Miodowa przy ul. Miodowej 7 (działka nr 39, AM-7, obręb Ratyń) do 31.11.2021r. zostanie wycięte drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.04.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.451.2021.JK z 08.07.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: tel. 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Długa – Gnieźnieńska przy ul. Gnieźnieńskiej 4a (działka nr 6/2, AM-15, obręb Stare Miasto) do 31.12.2021r. zostaną wycięte drzewa – 6 szt.: morwa czarna (2 szt.), wiśnia ptasia (2 szt.), robinia akacjowa (2 szt.). Nowe drzewa – 7 szt. klonu czerwonego zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.04.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.491.2020.PRW z 29.04.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71

*na terenie wnętrza blokowego Łęczycka – Poznańska – Długa przy ul. Łęczyckiej 5-7 (działka nr 5/23, AM-4, obręb Stare Miasto) do 31.12.2021r. zostanie wycięte drzewo – klon jawor. Nowe drzewa – 2 szt. klonu jawor zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.09.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.515.2021.KP z 06.08.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71

*na terenie wnętrza blokowego Góralska – Robotnicza przy ul. Słubickiej 17-21Góralskiej 38 (działka nr 15, AM-21, obręb Stare Miasto) do 31.12.2021r. zostanie wycięte drzewo – robina akacjowa. Nowe drzewo – lipa drobnolistna zostanie posadzona w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.09.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.188.2020.KM z 23.07.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71

*na terenie wnętrza blokowego Zachodnia – Słubicka – Chojnowska – Głogowska przy ul. Słubickiej 17-21 (działka nr 8/44, AM-1, obręb Stare Miasto) do 31.12.2021r. zostaną wycięte drzewa – 4 szt.: klon pospolity, wierzba biała, jarząb pospolity oraz robina akacjowa. Nowe drzewa – 7 szt. głogu pośredniego zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.04.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.80.2021.PRW z 10.03.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71

*na terenie wnętrza blokowego Krucza – Jemiołowa – Grochowa – Gajowicka przy ul. Jemiołowej 68 (działka nr 21/50, AM-16, obręb Grabiszyn) do 31.12.2021r. zostanie wycięte drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewa – 2 szt. grabu pospolitego zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.04.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.417.2021.JK z 25.06.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71

*na terenie wnętrza blokowego Podróżnicza – Odkrywców – Hallera – Beniowskiego przy al. Hallera 140 (działka nr 1/26, AM-28, obręb Grabiszyn) do 31.12.2021r. zostanie wycięte drzewo – jabłoń dzika. Nowe drzewa – 2 szt. wiśni piłkowanej zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1000.2020.KMM z 23.07.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71

*na terenie wnętrza blokowego Modlińska 68-70 (działka nr 37/3, AM-44, obręb Grabiszyn) do 31.12.2021r. zostaną wycięte drzewa – 3 szt.: świerk pospolity (2 szt.) i jabłoń domowa. Nowe drzewa – 3 szt. klonu zwyczajnego zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1221.2020.RK z 07.07.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71

*na terenie wnętrza blokowego Połaniecka – Stalowowolska – Krucza – Tarnobrzeska przy ul. Stalowowolskiej 8-16 (działka nr 19/37, AM-18, obręb Grabiszyn) do 31.12.2021r. zostaną wycięte drzewa – 3 szt.: topola kanadyjska, topola czarna, klon jawor. Nowe drzewa – 5 szt. lipy drobnolistnej – zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.04.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.154.2021.JK z 19.04.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71

*na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa – Ostrowskiego – Nasturcjowa przy ul. Nasturcjowej 23 (działka nr 5/35, AM-23, obręb Grabiszyn) do 31.12.2021r. zostanie wycięte drzewo – bez czarny. Nowe drzewo – głóg pośredni zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.04.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1213.2020.JK z 17.02.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71

*na terenie wnętrza blokowego Podróżnicza – Odkrywców – Hallera – Beniowskiego przy al.Hallera 148 (działka nr 1/26, AM-28, obręb Grabiszyn) do 31.12.2021r. zostaną wycięte 2 drzewa – wierzba biała oraz orzech włoski. Nowe drzewa – 2 szt. jarzębu pospolitego zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.04.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.67.2021.KS z 17.02.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71

*na terenie wnętrza blokowego Krucza – Jemiołowa – Grochowa – Gajowicka przy ul. Gajowickiej 109 (działka nr 21/50, AM-16, obręb Grabiszyn) do 31.12.2021r. zostanie wycięte drzewo – kasztanowiec zwyczajny. Nowe drzewa – 3 szt. kasztanowca czerwonego zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.04.2023r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1244.2020.KU z 10.02.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71

*na terenie wnętrza blokowego Hallera – Mielecka – Sztabowa – Buska przy al. Hallera 61 (działka nr 1/62, AM-17, obręb Grabiszyn) do 31.12.2021r. zostanie wycięte drzewo – śliwa domowa mirabelka. Nowe drzewo – klon czerwony zostanie posadzony w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.04.2022r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.105.2021.PRW z 23.02.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71

*na terenie wnętrza blokowego Oporowska – Cynowa – Srebrny – Grabiszyńska – Niklowa przy ul. Niklowej 1 (działka nr 18/52, AM-10, obręb Grabiszyn) do 31.12.2021r. zostanie wycięte drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewa – 2 szt. głogu pośredniego zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.214.2021.MM z 27.05.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71

*na terenie wnętrza blokowego Połaniecka – Stalowowolska – Krucza – Tarnobrzeska przy ul. Stalowowolskiej 6 (działka nr 19/37, AM-18, obręb Grabiszyn) do 31.12.2021r. zostanie wycięte drzewo – śliwa domowa. Nowe drzewo – jarząb pospolity zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.322.2021.KS z 28.05.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70, 71 360 15 71

*na terenie wnętrza blokowego Zielińskiego – Stysia przy ul. Zielińskiego 53 a (działka nr 12/2, AM-14, obręb Południe) do 15.11.2021r. zostaną wycięte drzewa- klon zwyczajny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.09.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.489.2021.KS z 07.07.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

*na terenie blokowego Ulanowskiego 15 (działka nr 32/6 AM-6, obręb Borek) do 15.11.2021r. zostanie wycięte drzewo – klon zwyczajny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Borek do 30.09.2023r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1065.2020.KMM z 23.07.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

*na terenie wnętrza blokowego Męcińskiego 2-4, przy nieruchomości Męcińskiego 2-4 (działka nr 130/2, AM-28, obręb Grabiszyn) do 31.12.2021r. zostanie wycięte drzewo – świerk pospolity. Nowe drzewo – sosna czarna zostanie posadzona w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.04.2023r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.73.2021.KP z 12.02.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 360 15 70, 71 360 15 71.

*na terenie wnętrza blokowego Wiśniowa – Powstańców Śląskich – Sztabowa – Pocztowa (działka nr 126/10, AM-34, obręb Południe) do 07.12.2021 r. zostaną wycięte drzewa (2 szt.) – klon zwyczajny. Nowe drzewa (4 szt.) – jarząb pospolity, zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.04.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.235.2021.KW z 05.05.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

*na terenie wnętrza blokowego Ślężna 160-176 (działka nr 18/35, AM-6, obręb Gaj) do 02.12.2021 r. zostaną wycięte drzewa – grab pospolity (2 szt.) oraz czeremcha (1 szt.). Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Gaj do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.505.2020.RK z 23.02.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

*na terenie wnętrza blokowego Racławicka 35 (działka nr 16/5, AM-1, obręb Borek) do 15.11.2021r. zostanie wycięte drzewo – wiśnia. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Borek do 30.04.2022 r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1151.2019.RK z 06.04.2020r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71 361 87 37

*na terenie wnętrza blokowego Kniaziewicza – Dąbrowskiego – Komuny Paryskiej – Pułaskiego przy nieruchomości Komuny Paryskiej 17 (działka nr 37/13, AM-8, obręb Południe) do 10.11.2021r. zostanie wycięte drzewo – śliwa wiśniowa. Nowe drzewo – śliwa wiśniowa zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 31.12.2022 r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 826/2021 z 20.07.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 341 45 62

*na terenie wnętrza blokowego Małachowskiego – Dąbrowskiego – Kościuszki – Pułaskiego na odcinku Małachowskiego 8 – 12a (działka nr 94/4, AM-8, obręb Południe) do 10.11.2021r. zostanie wycięte drzewo – klon jesionolistny. Nowe drzewo – klon jesionolistny zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 31.12.2022 r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 853/2021 z 28.07.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 341 45 62.

*na terenie wnętrza blokowego Kościuszki – Dworcowa – Kniaziewicza – Dąbrowskiego (działka nr 52/3, AM-8, obręb Południe) do 10.11.2021r. zostaną wycięte 2 drzewa – bożodrzew gruczałkowaty (przy Kościuszki 76) oraz klon jawor (wyrósł w spękanej betonowej nawierzchni przy wspomnianym drzewie). Nowe drzewo ozdobne zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 31.12.2022 r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 828/2021 z 21.07.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 341 45 62.

*na terenie wnętrza blokowego Worcella – Krasińskiego – Hauke Bosaka – Pułaskiego przy nieruchomości Krasińskiego 44a (działka nr 54/25, AM-5, obręb Południe) do 10.11.2021r. zostanie wycięte drzewo – jarząb pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 31.12.2022 r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 827/2021 z 21.07.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 341 45 62.

*na terenie wnętrza blokowego Osmańczyka – Polonii Warszawskiej – Juszczaka przy nieruchomości Polonii Wrocławskiej 7(działka nr 46/2, AM-4, obręb Stabłowice) do 26.11.2021r. zostanie wycięte drzewo – świerk pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Stabłowice do 30.09.2023r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.494.2021.PRW z 23.07.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Orzeszkowej – Żeromskiego – Daszyńskiego – Wyszyńskiego (działka nr 19/12, AM-9, obręb Plac Grunwaldzki) do 05.11.2021r. zostanie wycięte drzewo – jesion wyniosły. Nowe drzewa 2 szt. – jarząb pospolity zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.09.2023r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.428.2021.PRW z 16.07.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego – Lompy – Damrota – Jaracza (działka nr 153/18, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) do 05.11.2021r. zostanie wycięte drzewo – śliwa wiśniowa. Nowe drzewo – śliwa wiśniowa zostanie posadzona w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.09.2023r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.491.2021.KS z 15.07.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*na terenie wnętrza blokowego Ofiar Oświęcimskich – pl. Solny – Rynek – Świdnicka przy nieruchomości Rynek 26 (działka nr 2/48, AM-37, obręb Stare Miasto) do 30.11.2021r. zostanie wycięte drzewo – klon srebrzysty. Nowe drzewo – klon srebrzysty zostanie posadzony w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.11.2021r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 954/2020 z 24.08.2020r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 1, kontakt: 71 769 68 24

*na terenie wnętrza blokowego Grabiszyńska – Zaporoska przy nieruchomości Zaporoska 1 (działka nr 2/13, AM-31, obręb Stare Miasto) do 31.11.2021r. zostanie wycięte drzewo – topola szara. Nowe drzewa – 2 szt. głogu pośredniego zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.11.2021r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.920.2018.KU.KW z 24.09.2019r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 1, kontakt: 71 769 68 24

*na terenie wnętrza blokowego Pawłowa – Tęczowa – Piłsudskiego przy nieruchomości Tęczowa 12 (działka nr 4/57, AM-23, obręb Stare Miasto) do 31.10.2021r. zostaną wycięte trzy drzewa – wierzba, czarny bez, grusza. Nowe drzewa liściaste – 5 szt. zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 30.09.2023r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.517.2021.KP z 02.09.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 1, kontakt: 71 769 68 24

*na terenie wnętrza blokowego Cybulskiego – Pomorska – Dubois – Drobnera (działka nr 33/5, AM-25, obręb Plac Grunwaldzki) do 30.11.2021r. zostanie wycięte drzewo – bożodrzew gruczołkowaty. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.11.2022r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.148.2020.RK. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71 328 99 15

*na terenie wnętrza blokowego Budziszyńska – Nowodworska, przy nieruchomości Budziszyńska 28b (działka nr 23/13, AM-9, obręb Nowy Dwór) do 25.11.2021r. zostanie wycięte drzewo – topola osika, wierzba biała (2 sztuki), topola szara. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.04.2023r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1157.2021.KB z 12.02.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Komorowska, przy nieruchomości Komorowska 25-29 (działka nr 5/45 AM-8, obręb Nowy Dwór) do 20.11.2021r. zostaną wycięte cztery drzewa – sumak octowiec, wierzba biała (2 sztuki), topola szara. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.04.2023r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.76.2021.KP z 15.03.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Rumiankowa – Objazdowa – Żernicka, przy nieruchomości Objazdowa 2-4 (działka nr 68/4, AM-29, obręb Żerniki) do 25.11.2021r. zostaną wycięte trzy drzewa – lipa drobnolistna, jesion pensylwański, brzoza brodawkowata. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Żerniki do 30.04.2023r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.187.2021.JK z 23.04.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Rumiankowa 53, przy nieruchomości Rumiankowa 53 (działka nr 66/5, AM-30, obręb Żerniki) do 25.11.2021r. zostaną wycięte dwa drzewa – topola szara. Nowe drzewa zostaną posadzone do 30.04.2023r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.188.2021.JK z 13.05.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Jerzmanowska 133, przy nieruchomości Jerzmanowska 133 (działka nr 23, AM-16, obręb Jerzmanowo) do 20.11.2021r. zostaną wycięte trzy drzewa – wiśnia pospolita, klon zwyczajny oraz śliwa domowa. Nowe drzewa zostaną posadzone do 30.04.2023r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.86.2021.JK z 15.03.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Nowa Skargi, przy nieruchomości Skargi 18 (działka nr 15/4 AM-34, obręb Stare Miasto) do 20.10.2021r. zostaną wycięte trzy drzewa – wiąz. Nowe drzewa liściaste – 5 sztuk, zostaną posadzone do 31.12.2022r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1008/2021 z dnia 07.09.2021. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 1, kontakt: 71 769 68 24

*na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej – Pułaskiego – Traugutta – Miernicza, przy nieruchomości Miernicza 23 (działka nr 19/14 AM 9 obręb Południe) do 31.08.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo – brzoza brodawkowata, zostanie posadzona w miejscu po usuniętym egzemplarzu do 31.12.2022r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 856/2021 z dnia 28.07.2021. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 341 45 62

*na terenie wnętrza blokowego Gołężycka, przy nieruchomości Gołężycka 19-21 (działka nr 32/52 AM-4, obręb Kozanów) do 31.08.2021r. zostaną wycięte dwa drzewa – klon zwyczajny oraz topola kanadyjska. Nowe drzewa zostają posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanów do 30.09.2023r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.506.2021.JK z 12.07.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej – Worcella – Pułaskiego, przy nieruchomości Worcella 23 (działka nr 74/34 AM-5, obręb Południe) do 31.08.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo – grab pospolity „Fastigiata” posadzone będzie w pobliżu miejsca po istniejącym egzemplarzu w linii nasadzeń do 30.06.2022r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 758/2021 z 01.07.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 341 45 62

*na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej – Worcella – Pułaskiego, przy nieruchomości Worcella 13 (działka nr 74/34 AM-5, obręb Południe) do 31.08.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – klon pospolity. Nowe drzewo posadzone będzie w nasadzenie w obrębie geodezyjnym Południe do 30.06.2022r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 757/2021 z 01.07.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 341 45 62

*na terenie wnętrza blokowego Kniaziewicza – Dąbrowskiego – Komuny Paryskiej – Pułaskiego przy nieruchomości Kniaziewicza 24a (działka nr 37/13 AM-8, obręb Południe) do 31.08.2021r. zostanie wycięte drzewo ozdobne – śliwa wiśniowa. Nowe drzewo posadzone będzie w miejscu usuniętego egzemplarza do 312.12.2022r. Wycinka realizowana na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 826/2021 z 20.07.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 341 45 62

*na terenie wnętrza blokowego Lotnicza 9-37 Pilczycka 26-39, przy nieruchomości Lotnicza 22 (działka nr 10/27, AM-3, obręb Gądów Mały) do 20.08.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Gądów Mały do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.151.2021.KP z 31.03.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Kościuszki Łąkowa Podwale Świdnicka Kościuszki Pl – adres pl. Kościuszki 5 (działka nr 37/39, AM-33, obręb Stare Miasto) do 26 lipca br. zostaną wycięte trzy drzewa gatunku topola berlińska.Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto najpóźniej do 31 grudnia 2021r. Wycinka i nasadzenia odbywają się w oparciu o zapis decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VII.7120.120.2019.KU z dn. 30.12.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 1, kontakt: 71 769 68 24

*na terenie wnętrza blokowego Pszenna Żytnia Jęczmienna – przy nieruchomości ul. Pszenna 16 (działka nr 8/23, AM-31, obręb Stare Miasto) do 14 lipca br. zostanie wycięte jedno drzewo gatunku robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto najpóźniej do 30 kwietnia 2022r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się w oparciu o zapis decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VII.7120.587.2019.KU z dn. 30.04.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 1, kontakt: 71 769 68 24

*na terenie wnętrza blokowego Piłsudskiego Bałuckiego Kościuszki Świdnicka – przy nieruchomości pl. Kościuszki 12 (działka nr 6/64, AM-35, obręb Stare Miasto) do 9 lipca br. zostanie wycięte jedno drzewo gatunku wierzba płacząca. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto najpóźniej do 30 kwietnia 2022r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się w oparciu o zapis decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VII.7120.223.2020.KP z dn. 23.04.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 1, kontakt: 71 769 68 24

*na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza Koszykarska Pilczycka Górnicza, przy nieruchomości ul.Górnicza 86 (działka nr 7/54, AM-15, obręb Pilczyce) do 30.06.2021r. zostanie wycięte drzewo – czereśnia ptasia.Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.158.2021.JK z 23.04.2021r.Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Hallera Krakusa Wandy Słowicza przy ul. Słowiczej 12 AM- 33 dz. nr 74/5 do 10.06.2021 r. zostaną wycięte 2 drzewa z gatunku Topola Kanadyjska . 3 nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Południe do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.278.2021.KW z dnia 05.05.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71 338 00 52

*na terenie wnętrza blokowego Worcella, Krasińskiego, Hauke Bosaka, Pułaskiego
działka nr 54/25 AM 5 obręb Południe – zostanie wycięte drzewo ( robinia akacjowa szt. 1 ul. Hauke Bosaka 17). W zamian za usunięte drzewo zostanie nasadzone jedno drzewo ozdobne na terenie powyżej wskazanej działki. Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji nr 229/2021 z dnia 1.03.2021 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 341-45-62

*na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej, Krasińskiego, Worcella, Pułaskiego działka 74/34 AM 5 obręb Południe – zostanie wycięte drzewo ( świerk pospolity szt 1 ul. Worcella 17) W zamian za usunięte drzewo zostanie nasadzone jedno drzewo ozdobne liściaste na terenie powyżej wskazanej działki. Wycinka będzie realizowana na podstawie decyzji nr 450/2021 z dnia 22.04.2021 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 341-45-62

*na terenie wnętrza blokowego Kościuszki Legionów Sądowa Świebodzka Muzealny Pl – adres ul. Sądowa 5 (działka nr 42/18, AM-32, obręb Stare Miasto) do 7 maja br. zostanie wycięte jedno drzewo gatunku topola. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto najpóźniej do 30 kwietnia 2022r. Wycinka i nasadzenia odbywają się w oparciu o zapis decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.195.2020.KW z dn. 23.03.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 1, kontakt: 71 769 68 24

*na terenie szkoły podstawowej nr 93 przy ul.Juliana Ursyna Niemcewicza 29-31 -obręb Plac Grunwaldzki AM 17, dz.nr 31/6 zostanie wycięty Jesion pensylwański. Nowe drzewo zostanie posadzone na ww. terenie w terminie do 31.12.2021r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 214/2021 z 24.02.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71-332-81-22

*na terenie wnętrza blokowego Jaworowa Januszowicka Lipowa Akacjowa przy ul. Januszowickiej 10 – obręb Borek AM- 2 dz. nr 94 do 08.03.2021 r. zostaną wycięte drzewa z gatunku klon pospolity oraz bożodrzew . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Borek do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1117.2019.PRW z dnia 02.03.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*na terenie wnętrza blokowego Powstańców Śl.160 – obręb Borek AM- 2 dz. nr 55/4 do 08.03.2021 r. zostaną wycięte drzewa z gatunku jabłoń. Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Borek do 30.09.2021 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1057.2019.PRW z dnia 18.02.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*na terenie wnętrza blokowego Przyjaźni 46-48 przy ul.Przyjaźni 48 – obręb Południe AM- 2 dz. nr 3/11 do 03.03.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Świerk pospolity. Nowe drzewo posadzone zostanie w obrębie geodezyjnym Południe do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1103.2020.KS z dnia 17.11.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*na terenie wnętrza blokowego Sztabowa 82- Sudecka 76-81 przy ul. Sudeckiej 80 – obręb Południe AM- 36 dz. nr 15/8 do 03.03.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku orzech włoski . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Południe do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.836.2020.KW z dnia 08.10.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*Na terenie wnętrza blokowego Ślężna 184-198 przy ul. Ślężnej 198 – obręb Gaj AM- 12 dz. nr 8/10 do 03.03.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku klon zwyczajny . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Gaj do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.1127.2019.KP z dnia 13.02.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*Na terenie wnętrza blokowego Ślężna 184-198 przy ul. Ślężnej 198 – obręb Gaj AM- 12 dz. nr 8/10 do 03.03.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku klon zwyczajny . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Gaj do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.1127.2019.KP z dnia 13.02.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*Na terenie wnętrza blokowego Kotlarska, Łaciarska, Nożownicza, pl.Nowy Targ (działka nr 27/22, AM – 27, obręb Stare Miasto) do 28.02.2021r. zostanie wyciętych 11 szt. drzew – Śliwa wiśniowa (9 szt.), Morwa (1 szt), Topola chińska (1 szt.) Nowe drzewa 32 szt. zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 31.12.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr MKZ-ZZ.6131.385.2018.2021 z 27.01.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 1, kontakt: 71 344-32-52

*Na terenie wnętrza blokowego Orzeszkowej Żeromskiego Daszyńskiego Wyszyńskiego, przy nieruchomości Orzeszkowej 40 (działka nr 19/12, AM-9, obręb Plac Grunwaldzki) do 28.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – Klon zwyczajny. Nowe drzewa (lipa drobnolistna – 2 szt.) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1170.2020.JK z 15.01.2021r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*Na terenie wnętrza blokowego Nowowiejska Żeromskiego Orzeszkowej Barlickiego , przy nieruchomości Orzeszkowej 29 (działka nr 75, AM-9, obręb Plac Grunwaldzki) do 28.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – jesion wyniosły. Nowe drzewa (2 szt. Klon polny) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.502.2020.KB z 21.07.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*Na terenie wnętrza blokowego Nowowiejska Żeromskiego Orzeszkowej Barlickiego , przy nieruchomości Barlickiego 36 (działka nr 83/6, AM-9, obręb Plac Grunwaldzki) do 28.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – klon pospolity. Nowe drzewa (2 szt. Klon polny) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.502.2020.KB z 21.07.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*Na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego Wyszyńskiego Damrota Lompy , przy nieruchomości Damrota 29 (działka nr 177/2, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) do 28.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewo (1 szt. Dąb czerwony) zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.04.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1049.2019.RK z 06.04.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*Na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego Miarki Cinciały Wyszyńskiego , przy nieruchomości Daszyńskiego 32-34 (działka nr 105, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) do 28.02.2021r. zostaną wycięte dwa drzewa – daglezja zielona i brzoza brodawkowata. Nowe drzewa (2 szt. Daglezja zielona) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.637.2019.PRW z 17.03.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*Na terenie wnętrza blokowego Komorowska, na wysokości nieruchomości Komorowska 25 (działka nr 5/34, AM-8, obręb Nowy Dwór) do 27.02.2021. zostaną wycięte trzy drzewa – brzoza brodawkowata.

*Na terenie wnętrza blokowego Jerzmanowska 133, na wysokości nieruchomości Jerzmanowska 133 (działka nr 23, AM-16, obręb Jerzmanowo) do 27.02.2021. zostanie wycięte drzewo – śliwa.

*Na terenie wnętrza blokowego Stabłowicka 133-141 Towarowa, przy nieruchomości Stabłowicka 139 (działka nr 3/1, AM-2, obręb Stabłowice) do 27.02.2021. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Stabłowice do 30.04.2023 r.

*Na terenie wnętrza blokowego Partynicka 26-39 przy ul. Partynickiej 39 – obręb Partynice AM- 2 dz. nr 40/10 do 28.02.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Lipa drobnolistna . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Partynice do 30.04.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.1007.2019.PRW z dnia 14.02.2020 r.

*Na terenie wnętrza blokowego Zimowa Krzycka Wiosenna Jesienna przy ul. Wiosennej 7A – obręb Krzyki AM- 6 dz. nr 74 do 14.02.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Kasztanowiec . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Krzyki do 31.12.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
nr DOW-S.VII.7120.1260.2020.KS z dnia 05.01.2021 r.

*Na terenie wnętrza blokowego Prusa, Kilińskiego, Jedności Narodowej i Poniatowskiego – działka 126/2, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki zostanie wykonana wycinka 1 szt. drzewa: bożodrzew gruczołowaty.

*Na terenie wnętrza blokowego Lotnicza 9-37 Pilczycka 26-39, przy nieruchomości Lotnicza 22 (działka nr 10/28, AM-3, obręb Gądów Mały) do 27.02.2021r. zostanie wycięte pięć drzew – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Gądów Mały do 30.09.2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Komorowska, przy nieruchomości Komorowska 3, 17a, 23a, 25 (działka nr 5/45, AM-8, obręb Nowy Dwór) do 27.02.2021r. zostanie wycięte pięć drzew – jarząb pospolity, brzoza brodawkowata
– 3 sztuki, klon pospolity.
Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.04.2023r.

*na terenie wnętrza blokowego Ignuta, przy nieruchomości Ignuta 123 (działka nr 21/3, AM-10, obręb Pilczyce) do 27.02.2021r. zostanie wycięte drzewo
– wierzba biała.
Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.09.2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Świeża 35, przy nieruchomości Świeża 35 (działka nr 96, AM-12, obręb Stabłowice) do 27.02.2021r. zostanie wycięte drzewo
– orzech włoski.
Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Stabłowice do 30.09.2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Maślicka 8-13 Gosławicka 4, przy nieruchomości Maślicka 10 (działka nr 30/2, AM-4, obręb Pilczyce) do 27.02.2021r. zostanie wycięte drzewo – jarząb pospolity.
Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 30.09.2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Krępicka 58-70, przy nieruchomości Krępicka 60 (działka nr 66/1, AM-7, obręb Leśnica) do 27.02.2021r. zostanie wycięte drzewo
– świerk pospolity.
Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 30.09.2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Karmelkowa Balzaka Wiejska Piastów Kadłubka – działka nr 38\3, AM-10, obręb Oporów zlokalizowanej przy ul.Karmelkowej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-2szt. drzew: jesion wyniosły z decyzji DOW-S.VII.7120.916.2019.KU z dnia 18 sierpnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Oporów w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Nasturcjowa Ostrowskiego Grabiszyńska – działka nr 7\40, AM-23, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Grabiszyńskiej 297 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-2szt. drzew: grab pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.481.2020.PRW z dnia 17 września 2020 wydanej przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego

*Na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Nasturcjowa Ostrowskiego Grabiszyńska – działka nr 7\40, AM-23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Nasturcjowej 10 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-3szt. drzew: grab pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.333.2019.RK z dnia 31 marca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 3 szt. dębu czerwonego (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Kolbuszowska Krucza Stalowowolska – działka nr 15\54, AM-18, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 5-7 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: śliwa domowa z decyzji DOW-S.VII.7120.421.2020.PRW z dnia 10 czerwca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Stanisławowska 68 – działka nr 59\1, AM-12, obręb Muchobór Wielki zlokalizowanej przy ul.Stanisławowskiej 68 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: grusza pospolita z decyzji DOW-S.VII.7120.1053.2019.KB z dnia 10 czerwca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. dębu szypułkowego (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Muchobór Wielki w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Karmelkowa Balzaka Wiejska Piastów Kadłubka – działka nr 20, AM-10, obręb Oporów zlokalizowanej przy ul.Wiejskiej 2-4 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: jesion wyniosły z decyzji DOW-S.VII.7120.904.2019.KB z dnia 17 kwietnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 12m2 tawuły japońskiej w obrębie geodezyjnym Oporów w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Pionierska Romera Hallera Odkrywców – działka nr 157\18, AM-29, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Hallera 168 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.800.2020.KP z dnia 14 września 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn
w terminie do dnia 30 września 2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Hallera Stopnicka Sztabowa Wróbla – działka nr 6\31, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stopnickiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: czeremcha zwyczajnaz decyzji DOW-S.VII.7120.1104.2020.KW z dnia 04 grudnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. głogu pośredniego(obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie
do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Hallera Stopnicka Sztabowa Wróbla – działka nr 6\31, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stopnickiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.434.2020.KU z dnia 25 września 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Stalowowolska Krucza Tarnobrzeska – działka nr 19\37, AM-18, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.521.2020.KB z dnia 21 lipca 2020 wydanej przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. brzozy brodawkowatej (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Stalowowolska Krucza Tarnobrzeska – działka nr 19\37, AM-18, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji
DOW-S.VII.7120.429.2020.PRW z dnia 10 czerwca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. lipy drobnolistnej(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Kolbuszowska Krucza Stalowowolska – działka nr 15\54, AM-18, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Kolbuszowskiej 14 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.262.2020.KS z dnia 26 marca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. sosny zwyczajnej(obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Krucza Stalowa Kwaśna Grochowa Jemiołowa – działka nr 6\7, AM-16, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Kruczej 53 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: sosna pospolita z decyzji DOW-S.VII.7120.940.2020.KU z dnia 20 listopada 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. sosny pospolitej(obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Krucza Stalowa Kwaśna Grochowa Jemiołowa – działka nr 11\15, AM-16, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Grochowej 12-14 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -2szt. drzew: jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.508.2020.KP z dnia 14 lipca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 2szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 września 2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Krucza Jemiołowa Grochowa Gajowicka – działka nr 21\50, AM-16, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Grochowej 2 oraz Gajowickiej 115 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -4szt. drzew: robnia akacjowa, jesion pensylwański, topola kanadyjska oraz klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.196.2020.KW z dnia 31 marca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1szt drzewa topoli kanadyjskiej jako usunięcie złomu .Za wycinkę drzew z decyzji MWD zostaną wykonane nasadzenia 5szt. kasztanowca białego (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Kwaśna Altanowa Pereca Grochowa – działka nr 25\20, AM-14, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Grochowej 26 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.651.2020.KU z dnia 27 listopada 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. sosny czarnej(obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 września 2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Żeglarska 42 – działka nr 117, AM-29, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Żeglarskiej 42 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: daglezja zielona z decyzji DOW-S.VII.7120.75.2020.KB z dnia 15 kwietnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. sosny zwyczajnej(obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Góralska Robotnicza – działka nr 14, AM-21, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Góralskiej 32 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -2szt. drzew: śliwa tarnina z decyzji DOW-S.VII.7120.1091.2019.RK z dnia 15 kwietnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 2szt. dębu czerwonego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Legnicka Środkowa Rybacka – działka nr 39\4, AM-6, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Środkowej 7 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -2szt. drzew: jesion wyniosły oraz klon jesionolistny z decyzji DOW-S.VII.7120.969.2019.RK z dnia 25 marca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 3szt. dębu czerwonego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Inowrocławska Długa Rybacka – działka nr 16\24, AM-5, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Rybackiej 8 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: klon jawor z decyzji DOW-S.VII.7120.1108.2019.KMM z dnia 30 października 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 2szt. klonu polnego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Inowrocławska Długa Rybacka – działka nr 16\21, AM-5, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Rybackiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1037.2019.KU z dnia 20 lutego 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Głogowska Chojnowska Zielonogórska – działka nr 15\40, AM-1, obręb Stare Miasto
zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: topola kanadyjska z decyzji DOW-S.VII.7120.933.2019.KMM z dnia 24 sierpnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 3szt. śliwy wiśniowej(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 września 2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Braniborska Dobra Ziemowita Nabycińska – działka nr 8\12, AM-7, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 7 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: bez czarny z decyzji DOW-S.VII.7120.1090.2019.RK z dnia 31 marca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. dębu czerwonego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Inowrocławska Długa Rybacka – działka nr 16\24, AM-5, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Zachodniej 1-3 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-3szt. drzew: topoli kanadyjskiej z decyzji DOW-S.VII.7120.547.2019.KMM z dnia 29 stycznia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 23m2 krzewów liściastych tj forsycji pośredniej, tawuły japońskiej oraz perukowca podolskiego w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie
do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Braniborska Trzemeska Legnicka Dobra – działka nr 16\40, AM-8, obręb Stare Miastozlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 47 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-2szt. drzew:topola chińska z decyzji DOW-S.VII.7120.354.2020.KS z dnia 24 kwietnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 4 szt.lipy drobnolistnej(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Braniborska Trzemeska Legnicka Dobra – działka nr 16\40, AM-8, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 27 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa:morwa biała z decyzji DOW-S.VII.7120.413.2020.PRW z dnia 21 września 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2 szt.lipy drobnolistnej(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Litomska 10 – działka nr 12, AM-10, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Litomskiej 10 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -3szt. drzew: 2szt jarzębu pospolitego oraz 1szt.lipy drobnolistnej z decyzji DOW-S.VII.7120.1033.2020.KB z dnia 27 listopada 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2 szt.lipy drobnolistnej(obwód pnia na wysokości 100cm 12-14cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 września 2022r

*na terenie wnętrza blokowego zostanie usunięte drzewo.Termin realizacji wycinki do 5.03.2021 Wnętrze blokowe Kniaziewicza Dąbrowskiego Komuny Pułaskiego działka nr 37/13 AM 8 obręb Południe – Brzoza brodawkowata szt 1 ul Dąbrowskiego 12
Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji 38/2021 z dnia 13.01.2021 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków
W zamian za usunięte drzewo zostaną nasadzone dwa drzewa brzoza brodawkowata na terenie wnętrza blokowego

*na terenie wnętrza blokowego Horbaczewskiego 35, przy nieruchomości Horbaczewskiego 35 (działka nr 5/145, AM-3, obręb Gądów Mały) do 27.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Gądów Mały do 30.09.2022r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1003.2020.KU z 09.12.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka Jajczarska Trzmielowicka Miodowa, przy nieruchomości Pustecka 68 (działka nr 123, AM-7, obręb Ratyń) do 27.02.2021r. zostaną wycięte dwa drzewa – jarząb pospolity, wierzba mandżurska. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.09.2022 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1117.2020.KP z 28.12.2020r. oraz nr DOW-S.VII.7120.1141.2020.KS z dnia 30.11.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka Jajczarska Trzmielowicka Miodowa, przy nieruchomości Pustecka 20 (działka nr 51/2, AM-7, obręb Ratyń) do 27.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – świerk pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1142.2020.KS z 07.10.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka Jajczarska Trzmielowicka Miodowa, przy nieruchomości Pustecka 2 (działka nr 51/2, AM-7, obręb Ratyń) do 27.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.04.2022 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.605.2019.KB z 07.10.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka Jajczarska Trzmielowicka Miodowa, przy nieruchomości Pustecka 20 (działka nr 51/2, AM-7, obręb Ratyń) do 27.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – świerk pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.09.2022 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1142.2020.KS z 07.10.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*Na terenie wnętrza blokowego Wincentego Św. Staszica Pl. Powstańców Wlkp. Chrobrego – działka 32/7, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki do 10.12.2020 zostanie wykonana wycinka dwóch drzew: Klon Czerwony z Decyzji nr 997/2020 MKZ.6131.68.2020 z dnia 7.09.2020 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jarząb Pospolity z Decyzji nr 997/2020 MKZ.6131.68.2020 z dnia 7.09.2020 r. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. drzew liściastych alejowych (obwód pnia co najmniej 18 cm na wysokości 100 cm) na terenie działki 32/7, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki w terminie do dnia 31.12.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71 328 99 15

*Na terenie wnętrza blokowego Paulińska Rydygiera Jagiellończyka Chrobrego– działka 65/17 , AM-18, obręb Plac Grunwaldzki po 10.12.2020 zostaną wycięte trzy drzewa: jarząb pospolity z Decyzji nr 986/2020 MKZ.6131.60.2020 z dnia 04.09.2020 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wiśnia piłkowana z Decyzji nr 986/2020 MKZ.6131.60.2020 z dnia 04.09.2020 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Lipa sp .z Decyzji nr 996/2020 nr MKZ.6131.67.2020 z dnia 07.09.2020 wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Drzewo zostanie usunięte po 10. 12 .2020 r. Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. drzew wiśni pitkowanej w odm. 'Kanzan’ w terminie do 31.12.2020 oraz 1 szt. lipy drobno listnej o obwodzie pnia co najmniej 18 cm (obwód pnia drzewa) w obrębie działkii nr 67, AM-18, obręb plac Grunwaldzki;
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71 328 99 15

*na terenie wnętrza blokowego Nowodworska 39-53b, przy nieruchomości Nowodworska 53b (działka nr 7/31, AM-4, obręb Nowy Dwór) do 03.11.2020r. zostaną wycięte dwa drzewa – jesiony wyniosłe. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Nowego Dworu do 30.09.2022 r. Wycinka jednego drzewa odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.677.2018.KB z 14.10.2020r., natomiast na drugie drzewo w myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Gołężycka, przy nieruchomości Gołężycka 7 (działka nr 32/52, AM-4, obręb Kozanów) do 13.11.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – wierzba krucha. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanów do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1002.2019.RK z 28.01.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*Na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego Lompy Damrota Jaracza, przy nieruchomości Jaracza 40 (działka nr 153/18, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) do 10.11.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewa (2 szt. Grab Pospolity) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1041.2019.KMM z 26.08.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*na terenie wnętrza blokowego Płońskiego Rytownicza Średzka Skoczylasa, przy nieruchomości Płońskiego 13 (działka nr 6/23, AM-15, obręb Leśnica) do 09.11.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – świerk pospolity. Nowe krzewy zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 31.12.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr MKZ.6131.29.2020 z 19.05.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Żwirowa 69-71, przy nieruchomości Żwirowa 71 (działka nr 1, AM-4, obręb Jerzmanowo) do 06.11.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo do 30.04.2022 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.970.2019.RK z 03.03.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Grabiszyńska Spiżowa przy ul. Spiżowej 5 – obręb Grabiszyn AM- 11 dz. nr 11/55 do 31.10.2020 r. zostaną wycięte 2 drzewa z gatunku Robinia akacjowa . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1103.2018.KU z dnia 30.09.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71 361-87-37

*Na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa 2-32 – działka nr 14\2, AM-23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Fiołkowej 32 we Wrocławiu do 30.10.2020 r zostanie wykonana wycinka: 4szt robinii akacjowej. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 7 szt. lip drobnolistnych(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.365.2019.MKo.KS z dnia 18.02.2020.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt:71 360 15 70

*działka 38/14 AM 8 obręb Południe – Bożodrzew gruczołkowaty szt. 1
( trzy pniowy ) ul. Dworcowa 4 (wnętrze blokowe: Kniaziewicza, Dworcowa Podwale Komuny Hercena) Wycinka realizowana będzie na podstawie Decyzji nr 407/2020 z dnia 14.04.2020 r. W zamian za usunięte drzewo zostaną nasadzone dwa drzewa ozdobne na terenie Przedmieścia Oławskiego
Sprawę prowadzi administrator BOK 5, kontakt: 71 341-45-62

*działka 27/25 AM 5 obręb Południe – Rubinia akacjowa szt. 2 ul. Traugutta 35b
(Hauke Bosaka Krasińskiego Traugutta Pułaskiego)
Wycinka realizowana będzie na podstawie Decyzji nr 799/2020 z dnia 14.07.2020 r.
W zamian za usunięte drzewa zostaną nasadzone trzy drzewa na terenie działki 27/25 AM 5 obręb Południe
Sprawę prowadzi administrator BOK 5, kontakt: 71 341-45-62

*na terenie wnętrza blokowego Ignuta, na wysokości nieruchomości Ignuta 117 (działka nr 18/2, AM-10, obręb Pilczyce) do 30.10.2020r. zostanie wycięte drzewo – wierzba płacząca. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.10.2022r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Lotnicza Górnicza Szklarska Hutnicza, przy nieruchomości Górnicza 1 (działka nr 80/19, AM-16, obręb Pilczyce) do 30.10.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.952.2019.KU z 14.08.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Nowodworska 39-53b, przy nieruchomości Nowodworska 49 (działka nr 7/31, AM-4, obręb Nowy Dwór) do 30.10.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – klon zwyczajny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.09.2022 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.773.2020.KS z 21.08.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Horbaczewskiego 35, przy nieruchomości Horbaczewskiego 35 (działka
nr 5/145, AM-3, obręb Gądów Mały) do 20.10.2020r. zostaną wycięte trzy drzewa – brzoza brodawkowata.Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Gądów Mały do30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW S.VII.7120.1118.2019.PRW z 27.02.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*Na terenie wnętrza blokowego Brodatego Rydygiera Paulińska Macieja – działka 94/2, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki zostanie wykonana wycinka: 1 szt. drzewa: topola kanadyjska z Decyzji nr 371/2020 MKZ-ZZ.6131.69.2020 z dnia 30.03.2020 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Drzewo zostanie usunięte po okresie lęgowym po 16.10.2020 r. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. drzewa ozdobnego (obwód pnia na wysokości 100 cm powyżej 16 cm) na terenie działki 94/2, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki w terminie do dnia 31.12.2021 r Kontakt BOK-2 tel. (71) 328 99 15

*Na terenie wnętrza blokowego Wincentego Chrobrego Powstańców Wlkp. Trzebnicka – działka nr 137/13, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki zostanie wykonana wycinka: 1 szt. drzewa: lipa drobnolistna z Decyzji nr 372/2020 MKZ-ZZ.6131.68.2020 z dnia 27.03.2020 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Drzewo zostanie usunięte po okresie lęgowym po 16.10.2020 r.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. drzewa ozdobnego (obwód pnia na wysokości 100 cm powyżej 16 cm) na terenie działki 137/13, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki w terminie do dnia 31.12.2021 r. Kontakt BOK-2 tel. (71) 328 99 15

*na terenie wnętrza blokowego Skrajna 12-20 – obręb Partynice AM- 2 dz. nr 164 do 30.09.2020r. zostaną wycięte drzewa z gatunku bez czarny oraz klon pospolity . Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2020 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.978.2018.KP z dnia 03.04.2019r.

*na terenie wnętrza blokowego Pl. Pereca Żelazna Grabiszyńska Pereca – obręb Grabiszyn AM- 13 dz. nr 8/53 AM-13 do 30.09.2020r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Grusza pospolita . Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.852.2019.KMM z dnia 21.08.2020r.

*na terenie wnętrza blokowego Wiosenna 7A – obręb Krzyki AM- 6 dz. nr 74 do 30.09.2020 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Kasztanowiec biały . Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Krzyki do 31.12.2020 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.36.2019.MKo z dnia 22.05.2019 r.

* na terenie wnętrza blokowego Energetyczna Jantarowa Zaporoska przy ul. Zaporoskiej 77 – obręb Południe AM- 34 dz. nr 22/11 do 30.09.2020 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Jarząb pospolity . Nowe drzewo posadzone zostanie w obrębie geodezyjnym Południe do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.497.2020.KS z dnia 19.08.2020 r.

* na terenie wnętrza blokowego Braniborska Trzemeska Legnicka Dobra WB – działka 16/40, AM- 8, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 45 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka jednego drzewa – sumak octowiec z decyzji DOW-S.VII.7120.1064.2018.KMM z dnia 25 stycznia 2019r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. brzozy brodawkowatej (obwód pnia na wysokości 100cm:16-18cm) w obrębie Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2020r. Kontakt telefoniczny w sprawie wycinki: BOK9 tel. 71 360 15 70; 71 360 15 71

* na terenie wnętrza blokowego Strzegomska 143 (działka nr 3/3, AM-2, obręb Muchobór Mały) do 31.03.2019r. zostanie wycięte drzewo – sumak octowiec. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 1.04.2021 r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

* na terenie wnętrza blokowego Grabiszyńska/Zaporoska – adres ul. Grabiszyńska 66 (działka nr 2/13, AM-31, obręb Stare Miasto) do 15.04.2019 r. zostanie wyciętych sześć drzew. W ramach nasadzeń kompensacyjnych zostanie posadzone 17 sztuk dębów czerwonych, na terenie Gminy Wrocław, najpóźniej do 30.06.2020 r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.264.2018.PR z dn.12.12.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew. 24

* na terenie wnętrza blokowego Gwarecka 17-33, na wysokości nieruchomości Gwarecka 29 (działka nr 63/56, AM-12, obręb Pilczyce) do 31.03.2019 r. zostaną wycięte dwa drzewa – świerk pospolity. Nowe drzewa zostaną posadzone na terenie Gminy Wrocław do 31.03.2021 r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowych drzew. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

* na terenie wnętrza blokowego Oporowska Cynowa Srebrny Grabiszyńska Niklowa – działka 18/52, AM- 10, obręb Grabiszyn, przy ul.Cynowej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.773.2018.MKo z dnia 13.11.2018r.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. drzew lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm:14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

* na terenie wnętrza blokowego Saperów 7-27 – działka 12/5, AM- 43, obręb Grabiszyn, przy ul.Saperów 15a we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa grusza pospolita z decyzji DOW-S.VII.7120.481.2018.MKo z dnia 29.10.2018r.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1szt. drzewa lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm: 14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

* na terenie wnętrza blokowego Hallera Wróbla Sztabowa Gajowicka – działka 11/9, AM- 17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul Hallera 31 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa klon pospolity z decyzji DOWS.VII.7120.458.2018.MKo z dnia 29.10.2018r.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1szt. drzewa lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm: 14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Nasturcjowa Ostrowskiego Grabiszyńska – działka 7/36, AM – 23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Nasturcjowej 22 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.809.2018.MO z dnia 22.10.2018r.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. drzewa klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm:14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r

* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Ostrowskiego Nasturcjowa – działka 5/36 AM – 23, obręb Grabiszyn, przy ul. Nasturcjowej 9, 13 oraz 15 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: 1szt. drzewa jesion wyniosły, 1szt. drzewa klon pospolity, 1szt. drzewa robinia akacjowa z decyzji DOW-S.VII.7120.806.2018.MO z dnia 22.10.2018r. Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3szt. drzew – klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm:14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

* na terenie wnętrza blokowego Kniaziewicza/Dąbrowskiego/Komuny Paryskiej/ Pułaskiego, obręb Południe, w miesiącu lutym zostanie wykonana wycinka: – 8 szt. drzew: bez czarny, jesion wyniosły, robinia akacjowa (2 szt.), klon jawor, bożodrzew gruczołkowaty (2 szt.), klon zwyczajny, – grupa drzew: 11 szt. drzew: klon jawor (7 szt.), bożodrzew gruczołkowaty (4 szt.), – grupa krzewów o powierzchni 46,55 m2 zgodnie z decyzją MKZ nr 92/2019 – pozwolenie konserwatorskie z dnia 24.01.2019 r. oraz zgodnie z Decyzją MKZ nr 92/2019 – umorzenie postępowania z dnia 24.01.2019 r., gdyż ich usunięcie nie wymaga pozwolenia na wycinkę: klon jawor (2 szt.), bożodrzew gruczołkowaty (3 szt.), bez czarny, grupa bożodrzewów. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia zgodnie z projektem szaty roślinnej wg projektu budowlanego dotyczącego zagospodarowania wnętrza podwórzowego w kwartale ulic: Kniaziewicza/Dąbrowskiego/Komuny Paryskiej/Pułaskiego we Wrocławiu, zatwierdzonego decyzją MKZ nr 69/2012 z dnia 31.01.2012 w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi inspektor nadzoru

* na terenie wnętrza blokowego Żołnierska 15-17, działka nr 65/2, AM-4, obręb Partynice zlokalizowanej przy ul. Żołnierskiej 15-17 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: – 1 szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.700.2018.MO z dnia 05.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Partynice w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Pereca/Grochowa/Kłośna/Ołowiana, działka nr 13/30, AM-10, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Grochowej 19-21 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: – 1 szt. drzewa: robini akacjowej z decyzji DOW-S.VII.7120.404.2018.MKo z dnia 29.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Ślężna 160-176, działka nr 18/35, AM-6, obręb Gaj zlokalizowanej przy ul. Ślężnej 170 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: – 1 szt. drzewa: modrzew europejski z decyzji DOW-S.VII.7120.842.2018.KB z dnia 29.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. sosny czarnej (obwód pnia na wysokości 100 cm, 10 cm) w obrębie geodezyjnym Gaj w terminie do dnia 30.12.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Wandy/Spadochroniarzy/Sztabowa/Powstańców Śl., działka nr 70/10, AM-34, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: – 1 szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.505.2018.MKo z dnia 29.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Południe w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa/Ostrowskiego/Nasturcjowa – działka 5/35, AM-23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Nastrucjowej 5 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S-VII.7120.950.2018.KB z dnia 14.11.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; – 1 szt. drzewa: wierzba mandżurska z decyzji DOW-S-VII.7120.950.2018.KB z dnia 14.11.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100 cm 14-16 cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.12.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska – działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
– 2 szt. drzew: topola szara, oraz sosna zwyczajna z decyzji DOW-S.VII.7120.850.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska – działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
– 3 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.849.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska – działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul.Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
– 3 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.847.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska – działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: – 2 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.848.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska – działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: – 2 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.846.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Południe w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka/Tarnobrzeska/Krucza/Mielecka – działka 41/41, AM-18, obręb Grabiszyn: zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 9-23 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.473.2018.MO z dnia 30.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; – 1szt. drzewa: jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.473.2018.MO z dnia 30.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1 szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.473.2018.MO z dnia 30.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 3szt. klonu pospolitego(obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16cm w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Chojnowska/Głogowska/Ścinawska/Zielonogórska – działka 16/28, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 22 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1589.2017.MŁ.PR z dnia 12.06.2017 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1szt. głogu dwuszyjkowego (obwód pnia na wysokości 100 cm 14 cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Kwaśna Altanowa Pereca Grochowa – działka 25/20, AM-14, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Altanowej 1 oraz Grochowej 24 i 32 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: robinia akacjowa z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, -1 szt. drzewa: lipa drobnolistna z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, -1 szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, -1 szt. drzewa: klon jawor z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, -1 szt. drzewa: klon jawor z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 6szt. klonu pospolitego(obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia/Głogowska/Chojnowska/Zielonogórska – działka 15/40, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Głogowskiej 17 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1533.2017.KMM z dnia 07.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. świerku pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 8-10 cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka/Stalowowolska/Krucza/Tarnobrzeska – działka 19/37, AM-18, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 6-8 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: klon jesionolistny z decyzji DOW-S.VII.7120.1541.2017.MŁ.K z dnia 07.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 3szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm 14-16 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Hallera/Mielecka/Sztabowa/Buska – działka 37/8, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 20B we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: topola kanadyjska z decyzji DOW-S.VII.7120.1544.2017.MŁ.K z dnia 21.02.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka/Tarnobrzeska/Krucza/Mielecka – działka 41/41, AM-18, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Tarnobrzeskiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.915.2017.Mko z dnia 23.08.2017 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm 14-16cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2018 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Saperów 7-27 – działka 11/2, AM-43, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Saperów 17 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: – 1 szt. drzewa: jesion wyniosły z decyzji DOW-S.VII.7120.1571.2017.KMM z dnia 28.02.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, – 1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.1571.2017.KMM z dnia 28.02.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 4 szt. klonu zwyczajnego (obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Sztabowa/Mielecka/Pretficza/Wróbla – działka 25/31, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.487.2018.KMM z dnia 06.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2018 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Papiernicza/Rękodzielnicza/Bednarska, pomiędzy budynkami przy ul. Papierniczej 7 i Papierniczej 9-11 (działka nr2/15, AM-16, obręb Pilczyce) do 31.12.2018 r. zostanie wycięte drzewo – topola kanadyjska. Trzy nowe drzewa – jako nasadzenia zastępcze – zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 31.12.2018 r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1075.2017.KMM z dnia 18.10.2017 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

* na terenie wnętrza blokowego: Probusa/ św.Macieja/Pobożnego/Niemcewicza/ Jedności Narodowej (obręb Plac Grunwaldzki, AM-17, działka nr 90/26) planowana jest wycinka zgodnie z decyzją nr 1207/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków 2 klonów zwyczajnych – drzewa obumarłe. Drzewo usunięte zostanie po 16.10.2018 r. po okresie lęgowym, który obowiązuje od 01.03-15.10. Nasadzenie 2 sztuk drzew liściastych zostanie wykonane zgodnie z ww. decyzją w terminie do 31.12.2019 r. w obrębie w/w wnętrza. Sprawę prowadzi administrator BOK-2 kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12

* na terenie wnętrza blokowego: Drobnera/Łokietka/ św. Macieja/Probusa/Jedności Narodowej, (obręb Plac Grunwaldzki, AM-25, działka nr 75/15), planowana jest wycinka zgodnie z decyzją nr 1206/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zostanie wycięta 1 sztuka – robinia akacjowa – drzewo w złym stanie sanitarnym, pochylone, w bliskim sąsiedztwie budynku przy ul. Probusa 6. Drzewo usunięte zostanie po 15.10.2018 r. po okresie lęgowym, który obowiązuje od 01.03-15.10.
Nasadzenie 4 drzew liściastych zostanie wykonane zgodnie z ww. decyzją w terminie do 31.12.2019r. w obrębie ww. wnętrza blokowego.
Sprawę prowadzi administrator BOK-2 kontakt: (071) 328 99 15 wew. 11

* na terenie wnętrza blokowego Prusa/Poniatowskiego/Oleśnicka/Żeromskiego przy budynku na ul. Prusa 22 (działka nr 111/4, AM-13, obręb Plac Grunwaldzki) do 19.10.2018 r. zostaną wycięte dwa drzewa – klon polny.
Cztery nowe drzewa – jako nasadzenia zastępcze – zostaną wykonane w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 31.12.2019r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1257.2017.MŁ z dnia 19.01.2018 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 57.

* na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej/Krasińskiego/ Worcella/Pułaskiego:
a/ działka nr 77/4, AM 5, obręb Południe – 1 sztuka komuny Paryskiej 20-26
b/ działka nr 89/14, AM 5, obręb Południe – 1 sztuka Komuny Paryskiej 46
c/ działka nr 74/32, AM 5, obręb Południe – 1 sztuka Worcella 17
W zamian za usunięte drzewa na terenie wnętrza blokowego zostaną nasadzone 2 drzewa ozdobne do dnia 15.12.2018 r. Wycinka i nasadzenia realizowane będą na podstawie Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1510/2017. Sprawę prowadzi administrator BOK-5 kontakt 71 341 45 67.

* na terenie wnętrza blokowego Kościuszki/Pułaskiego/Komuny Paryskiej/Prądzyńskiego:
a/ działka nr 65/84, AM 9, obręb Południe – 3 sztuki, Kosciuszki 146,
W zamian za usunięte drzewa na terenie wnętrza blokowego zostaną nasadzone 3 drzewa ozdobne do dnia 31.12.2019 r.
Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1509/2017. Sprawę prowadzi administrator BOK-5 Kontakt 71 341 45 67.

* na terenie wnętrza blokowego Brzeska 8-10:
a/ działka nr 20/11, AM 10, obręb Południe 1 sztuka, Brzeska 8-10
W zamian za usunięte drzewo, na terenie Przedmieścia Oławskiego zostanie nasadzone 1 drzewo ozdobne do dnia 31.12.2019 r.
Wycinka i nasadzenie realizowane będą na podstawie Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1231/2018. Sprawę prowadzi administrator BOK-5 Kontakt 71 341 45 67.

* na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej/Podwale/Traugutta/Krasińskiego
a/ działka nr 7/6, AM 5, obręb Południe – 1 sztuka, Podwale 78
W zamian za usunięte drzewo, na terenie Przedmieścia Oławskiego zostanie nasadzone 1 drzewo ozdobne do dnia 31.12.2019 r.
Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 857/2018. Sprawę prowadzi administrator BOK-5 Kontakt 71 341 45 67.

* na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego/ Jedności Narodowej/ Żeromskiego (działka 25/11 i 26/11, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) w związku z zagospodarowaniem powyższego wnętrza podwórzowego od 22.10.2018 roku rozpocznie się wycinka drzew: jesionu, robinii akacjowych i śliw mirabelek z decyzji nr DOS-SW.VII.802.2016.RK z dnia 15.03.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze obejmują posadzenie 3 sztuk klonów polnych do końca 2019 r na terenie Gminy Wrocław obręb Plac Grunwaldzki. Wycinkę wykona spółka TOM-Instal – wykonawca zagospodarowania wnetrza podwórzowego. Sprawę prowadzi inspektor nadzoru, Dział techniczny ZZK, tel.: 71 3328143.

* na terenie wnętrza blokowego Mosiężna 1 Stalowa 78-92 przy ul. Mosiężnej 1 (działka 5/39, AM-10, obręb Grabiszyn) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Świerku pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.533.2018.RK z dnia 31.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzewa Świerku pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 8-10 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Grabiszyn, w terminie do dnia 30.06.2020 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Wietrzna Wieczorna Południowa Poranna przy ul. Południowej 4 (działka 32/3, AM-4, obręb Krzyki) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Świerku pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.532.2018.RK z dnia 20.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 1 sztuki drzewa Świerku pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Krzyki, w terminie do dnia 30.06.2020 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Krzycka 1-7A przy ul. Krzyckiej 5 (działka 15/3, AM-6, obręb Krzyki) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Kasztanowca zwyczajnego z Decyzji DOW-S.VII.7120.439.2018.MO z dnia 26.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzewa Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Krzyki, w terminie do dnia 30.06.2020 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Lipowa Januszowicka Kasztanowa Akacjowa przy ul. Kasztanowej 7 (działka 66/1, AM-2, obręb Borek) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Bzu czarnego z Decyzji DOW-S.VII.7120.440.2018.MO z dnia 13.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 1 sztuki drzewa Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Południe, w terminie do dnia 30.12.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Powstańców Śl. Pl. Kamienna (działka 9, AM-36, obręb Południe) do końca października odbędzie się wycinka drzewa Robini akacjowej nr inw. 27202 ze względu na zły stan fitosanitarny, z Decyzji DOW-S.VII.7120.1171.2017.KMM z dnia 15.11.2017 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzew Klonu zwyczajnego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 12-14 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Południe, w terminie do dnia 30.06.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10, Kontakt: 71 361 87 37

* na terenie wnętrza blokowego Pobożnego/Myśliwska/Jagiellończyka/ Niemcewicza (obręb Plac Grunwaldzki, AM-17, działka nr 20/13) planowana jest wycinka drzewa obumarłego – klonu pospolitego zlokalizowanego na wysokości budynku Myśliwska 7, zgodnie z decyzją nr 1198/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków. Drzewo zostanie usunięte po okresie lęgowym czyli po 15.10.2018r. z uwagi na znajdujące się na nim gniazdo. Nasadzenie zostanie wykonane w terminie do 31.12.2018r. na terenie gminnym w obrębie Nadodrza.
Sprawę prowadzi BOK-2, kontakt: (071) 328 99 15 wew. 11.

* na terenie wnętrza blokowego Nowodworska 39-53b, przy nieruchomości Nowodworska 47 (działka 7/31, AM-4, obręb Nowy Dwór) do 05.10.2018r. zostanie wycięte drzewo – jesion wyniosły. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Nowego Dworu do 31.12.2019r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.654.2018.MO z 20.08.2018r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

* na terenie nieruchomości przy ul. Szybowcowej 70 (działka nr 5/353, AM-3, Obręb Gadów Mały) do końca września br. zostanie wycięte jedno drzewo. Nasadzenia zastępcze rekompensujące wycinkę, zostaną wykonane na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Gądów Mały w terminie do końca 2019 roku. Wycinka i nasadzenia odbywaja się zgodnie z decyzją z dnia 24-05-2018r nr DOW-S.VII.7120.687.2017.RK, wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Sprawę prowadzi administrator BOK-7, kontakt: 71/771-91-32

* na terenie nieruchomości przy ul. Żwirowej 71 (działka nr 1, AM-4, obręb Jerzmanowo) do końca września br. zostaną wycięte dwa drzewa. Cztery nowe drzewa – jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę – zostaną posadzone na terenie gminnej nieruchomości zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1600.2017.KMM z dn.7.03.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-7, kontakt: 71/771/91-32

* na terenie wnętrza blokowego Stabłowicka 136 – 144 (działka nr 17/4, AM-1, obręb Stabłowice) do 10.08.2018r. zostaną wycięte dwa drzewa – brzozy brodawkowate. Dwa nowe drzewa – jako nasadzenia zastępcze – zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stabłowic do 30.12.2019r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1540.2017.MKo z 29.03.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

* na terenie wnętrza blokowego Gołężycka, za nieruchomością Gołężycka 38 (działka nr 32/52, AM-4, obręb Kozanów) do 10.08.2018r. zostanie wycięte drzewo – świerk pospolity. Dwa nowe drzewa – jako nasadzenia zastępcze – zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanowa do 31.12.2019r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1557.2017.KMM z 07.03.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

* na terenie wnętrza blokowego Oporowska/Cynowa/Plac Srebrny/Grabiszyńska/Niklowa (działka 18/50, AM10, obręb Grabiszyn) zlokalizowanej przy ul. Cynowej 5 we Wrocławiu, do dnia 31.08.2018r. wykonana zostanie wycinka dwóch drzew: klonu jesionolistnego i klonu jawora z Decyzji DOW-S.VII.7120.1371.2017.MKo z dnia 03.01.2018r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze to dwie sztuki klonu pospolitego w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2019r. Sprawę prowadzi administrator BOK-9 tel. 71/360 15 70 lub 71/360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia/Zielonogórska/Ścinawska/Lubińska (działka 19/37, AM – 1, obręb Stare Miasto) do końca sierpnia wykonana zostanie wycinka suchego drzewa klonu polnego zgodnie z decyzją DOW-S.VII.7120.1327.2017.KMM z dnia 19.02.2018r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze to dwie sztuki klonu polnego w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK-9 tel. 71/360 15 70 lub 71/360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Lwowska/Lubuska/Zaporoska (działka 19/28, AM-13, obręb Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa Klonu pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.1364.2017.MKo z dnia 03.01.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzew Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Grabiszyn, w terminie do dnia 30.06.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Wolbromska (działka 52/8, AM-1, obręb Borek) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa Brzozy brodawkowatej, na terenie dzierżawionym przez SM Spółdzielca z Decyzji DOW-S.VII.7120.32.2018.KMM z dnia 07.03.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzew Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 16-18 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Borek, w terminie do dnia 31.12.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Oficerska 9A (działka 15/7, AM-33, obręb Południe) do końca lipca odbędzie się wycinka 1 sztuki drzewa brzozy brodawkowatej z Decyzji DOW-S.VII.7120.147.2018.MO z dnia 08.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzewa, uzależnia się od zastąpienia 2 sztuk Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokość 100 cm: 12-14 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Stare Miasto, w terminie do dnia 31.12.2019 roku. Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Gajowicka/Krucza (działka 3, AM-35, obręb Południe) do końca lipca odbędzie się wycinka 1 sztuki drzewa brzozy brodawkowatej z Decyzji DOW-S.VII.7120.146.2018.MO z dnia 10.05.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzewa, uzależnia się od zastąpienia 2 sztuk klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Południe, w terminie do dnia 31.12.2019 r.Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Hallera/Wandy/Krakusa/Powstańców Śląskich (działka 100/5, AM-34, obręb Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka 2 sztuk drzew klonu pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.1536.2017.MKo z dnia 29.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzewa, uzależnia się od zastąpienia 2 sztuk klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Grabiszyn, w terminie do dnia 30.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Hallera/Wandy/Krakusa/Powstańców Śląskich (działka 100/5, AM-34, obręb Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa brzozy brodawkowatej zgodnie z Decyzją DOW-S.VII.7120.1537.2017.MKo z dnia 29.03.2018 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze to 2 sztuki klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Grabiszyn, w terminie do dnia 30.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Sochaczewska 6-6a (działka nr 118/2, AM-5, obręb Borek) do końca lipca br. zostaną wycięte dwa drzewa – świerki pospolite zgodnie z decyzją nr DOW-S.VII.7120.1653.2017.KU z dnia 15.05.2018 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze to 2 sztuki klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 12-14 cm) na terenie obrębu Borek, w terminie do dnia 31.12.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10, kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Wiśniowa/Powstańców Śl./Sztabowa/Pocztowa (działka nr 109/8, AM-34, obręb Południe) do końca lipca odbędzie się wycinka dwóch uschniętych drzew 1 szt. topola kanadyjska, 1 szt. klon zwyczajny przy Powstańców Śląskich 140-148 zgodnie z Decyzją nr DOW-S.VII.7120.160.2018.KMM z dnia 18.04.2018 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzew, uzależnia od zastąpienia ich 4 szt. klonu zwyczajnego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 16-18 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Południe, w terminie do 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Żołnierska 15-17 (działka 65/2, AM-4, obręb Partynice) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa śliwy z Decyzji DOW-S.VII.7120.1538.2017.MKo z dnia 29.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nowym nasadzeniem zastępczym będzie 1 sztuka klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, obręb Partynice, w terminie do dnia 30.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Pereca 30-46 WB (działka 20/17, AM-14, obręb Plac Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka trzech Topoli Włoskich z Decyzji nr 413.2016.RK.MKo z dnia 06.03.2017 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzew, uzależnia się od zastąpienia 5 sztukami Lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokość 100 cm 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, obręb Grabiszyn.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10, kontakt: 71/361-87-37

* na terenie nieruchomości przy ul. Szczęśliwa 3 (działka nr 32/47, AM-13, obręb Grabiszyn) do końca lipca br. zostaną wycięte dwa drzewa. Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie w/w drzew ponieważ są to klony jesionolistne, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80cm. Sprawę prowadzi administrator BOK-10, kontakt: 71/361-87-37

* na terenie nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 163 (działka nr 78, AM-1, obręb Borek) do końca lipca br. zostanie wycięte jedno drzewo – topola. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Nr 1147.2016.MKo z dn. 20.02.2017 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 , kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Kościuszki/ Legionów/ Sądowa/ Świebodzka/ Plac Muzealny (działka nr 42/18, AM-32, obręb Stare Miasto) do końca czerwca br. zostaną wycięte dwa drzewa.
Cztery nowe drzewa – jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę – zostaną posadzone na terenie tej samej działki najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.840. 2017.KMM z dn.31.10.2017r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24

* na terenie wnętrza podwórzowego Jagiellończyka/Trzebnicka/ Wincentego/Ołbińska/Niemcewicza (działka 162/28, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki) do końca czerwca odbędzie się wycinka dwóch uschniętych drzew – przy osłonie śmietnikowej Niemcewicza 28 i na wysokości budynku Św. Wincentego 51. Na tym terenie w zamian za wycięte martwe drzewa zostaną nasadzone nowe.
Sprawę prowadzi administrator BOK-2 Kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12.

* na terenie wnętrza podwórzowego Wincentego/Chrobrego/Powstańców Wlkp./Trzebnicka (działka nr 137/13, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki) do końca czerwca planowana jest wycinka dwóch uschniętych drzew znajdujących się przy boisku. Na tym terenie w zamian za wycięte martwe drzewa zostaną nasadzone nowe..
Sprawę prowadzi administrator BOK-2 Kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12.

* na terenie wnętrza blokowego Grabiszyńska/Zaporoska – adres ul. Grabiszyńska 66 (działka nr 2/13, AM-31, obręb Stare Miasto) do 15 lipca br. zostanie wycięta topola biała. Cztery nowe drzewa – jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę – zostaną posadzone na terenie tej samej działki najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1357.2017.KU.KMM z dn.05.04.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24

*na terenie wnętrza blokowego Lotnicza 9-37 Pilczycka 26-39, przy nieruchomości Lotnicza 22 (działka nr 10/27, AM-3, obręb Gądów Mały) do 20.08.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Gądów Mały do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.151.2021.KP z 31.03.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*na terenie wnętrza blokowego Kościuszki Łąkowa Podwale Świdnicka Kościuszki Pl – adres pl. Kościuszki 5 (działka nr 37/39, AM-33, obręb Stare Miasto) do 26 lipca br. zostaną wycięte trzy drzewa gatunku topola berlińska.Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto najpóźniej do 31 grudnia 2021r. Wycinka i nasadzenia odbywają się w oparciu o zapis decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VII.7120.120.2019.KU z dn. 30.12.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 1, kontakt: 71 769 68 24

*na terenie wnętrza blokowego Pszenna Żytnia Jęczmienna – przy nieruchomości ul. Pszenna 16 (działka nr 8/23, AM-31, obręb Stare Miasto) do 14 lipca br. zostanie wycięte jedno drzewo gatunku robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto najpóźniej do 30 kwietnia 2022r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się w oparciu o zapis decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VII.7120.587.2019.KU z dn. 30.04.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 1, kontakt: 71 769 68 24

*na terenie wnętrza blokowego Piłsudskiego Bałuckiego Kościuszki Świdnicka – przy nieruchomości pl. Kościuszki 12 (działka nr 6/64, AM-35, obręb Stare Miasto) do 9 lipca br. zostanie wycięte jedno drzewo gatunku wierzba płacząca. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto najpóźniej do 30 kwietnia 2022r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się w oparciu o zapis decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VII.7120.223.2020.KP z dn. 23.04.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 1, kontakt: 71 769 68 24

*na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza Koszykarska Pilczycka Górnicza, przy nieruchomości ul.Górnicza 86 (działka nr 7/54, AM-15, obręb Pilczyce) do 30.06.2021r. zostanie wycięte drzewo – czereśnia ptasia.Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.158.2021.JK z 23.04.2021r.Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Hallera Krakusa Wandy Słowicza przy ul. Słowiczej 12 AM- 33 dz. nr 74/5 do 10.06.2021 r. zostaną wycięte 2 drzewa z gatunku Topola Kanadyjska . 3 nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Południe do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.278.2021.KW z dnia 05.05.2021 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71 338 00 52

*na terenie wnętrza blokowego Worcella, Krasińskiego, Hauke Bosaka, Pułaskiego
działka nr 54/25 AM 5 obręb Południe – zostanie wycięte drzewo ( robinia akacjowa szt. 1 ul. Hauke Bosaka 17). W zamian za usunięte drzewo zostanie nasadzone jedno drzewo ozdobne na terenie powyżej wskazanej działki. Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji nr 229/2021 z dnia 1.03.2021 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 341-45-62

*na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej, Krasińskiego, Worcella, Pułaskiego działka 74/34 AM 5 obręb Południe – zostanie wycięte drzewo ( świerk pospolity szt 1 ul. Worcella 17) W zamian za usunięte drzewo zostanie nasadzone jedno drzewo ozdobne liściaste na terenie powyżej wskazanej działki. Wycinka będzie realizowana na podstawie decyzji nr 450/2021 z dnia 22.04.2021 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 5, kontakt: 71 341-45-62

*na terenie wnętrza blokowego Kościuszki Legionów Sądowa Świebodzka Muzealny Pl – adres ul. Sądowa 5 (działka nr 42/18, AM-32, obręb Stare Miasto) do 7 maja br. zostanie wycięte jedno drzewo gatunku topola. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto najpóźniej do 30 kwietnia 2022r. Wycinka i nasadzenia odbywają się w oparciu o zapis decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.195.2020.KW z dn. 23.03.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 1, kontakt: 71 769 68 24

*na terenie szkoły podstawowej nr 93 przy ul.Juliana Ursyna Niemcewicza 29-31 -obręb Plac Grunwaldzki AM 17, dz.nr 31/6 zostanie wycięty Jesion pensylwański. Nowe drzewo zostanie posadzone na ww. terenie w terminie do 31.12.2021r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 214/2021 z 24.02.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71-332-81-22

*na terenie wnętrza blokowego Jaworowa Januszowicka Lipowa Akacjowa przy ul. Januszowickiej 10 – obręb Borek AM- 2 dz. nr 94 do 08.03.2021 r. zostaną wycięte drzewa z gatunku klon pospolity oraz bożodrzew . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Borek do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1117.2019.PRW z dnia 02.03.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*na terenie wnętrza blokowego Powstańców Śl.160 – obręb Borek AM- 2 dz. nr 55/4 do 08.03.2021 r. zostaną wycięte drzewa z gatunku jabłoń. Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Borek do 30.09.2021 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1057.2019.PRW z dnia 18.02.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*na terenie wnętrza blokowego Przyjaźni 46-48 przy ul.Przyjaźni 48 – obręb Południe AM- 2 dz. nr 3/11 do 03.03.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Świerk pospolity. Nowe drzewo posadzone zostanie w obrębie geodezyjnym Południe do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1103.2020.KS z dnia 17.11.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*na terenie wnętrza blokowego Sztabowa 82- Sudecka 76-81 przy ul. Sudeckiej 80 – obręb Południe AM- 36 dz. nr 15/8 do 03.03.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku orzech włoski . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Południe do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.836.2020.KW z dnia 08.10.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*Na terenie wnętrza blokowego Ślężna 184-198 przy ul. Ślężnej 198 – obręb Gaj AM- 12 dz. nr 8/10 do 03.03.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku klon zwyczajny . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Gaj do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.1127.2019.KP z dnia 13.02.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*Na terenie wnętrza blokowego Ślężna 184-198 przy ul. Ślężnej 198 – obręb Gaj AM- 12 dz. nr 8/10 do 03.03.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku klon zwyczajny . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Gaj do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.1127.2019.KP z dnia 13.02.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71-361-87-37

*Na terenie wnętrza blokowego Kotlarska, Łaciarska, Nożownicza, pl.Nowy Targ (działka nr 27/22, AM – 27, obręb Stare Miasto) do 28.02.2021r. zostanie wyciętych 11 szt. drzew – Śliwa wiśniowa (9 szt.), Morwa (1 szt), Topola chińska (1 szt.) Nowe drzewa 32 szt. zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stare Miasto do 31.12.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr MKZ-ZZ.6131.385.2018.2021 z 27.01.2021r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 1, kontakt: 71 344-32-52

*Na terenie wnętrza blokowego Orzeszkowej Żeromskiego Daszyńskiego Wyszyńskiego, przy nieruchomości Orzeszkowej 40 (działka nr 19/12, AM-9, obręb Plac Grunwaldzki) do 28.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – Klon zwyczajny. Nowe drzewa (lipa drobnolistna – 2 szt.) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.04.2023 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1170.2020.JK z 15.01.2021r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*Na terenie wnętrza blokowego Nowowiejska Żeromskiego Orzeszkowej Barlickiego , przy nieruchomości Orzeszkowej 29 (działka nr 75, AM-9, obręb Plac Grunwaldzki) do 28.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – jesion wyniosły. Nowe drzewa (2 szt. Klon polny) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.502.2020.KB z 21.07.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*Na terenie wnętrza blokowego Nowowiejska Żeromskiego Orzeszkowej Barlickiego , przy nieruchomości Barlickiego 36 (działka nr 83/6, AM-9, obręb Plac Grunwaldzki) do 28.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – klon pospolity. Nowe drzewa (2 szt. Klon polny) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.502.2020.KB z 21.07.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*Na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego Wyszyńskiego Damrota Lompy , przy nieruchomości Damrota 29 (działka nr 177/2, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) do 28.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewo (1 szt. Dąb czerwony) zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.04.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1049.2019.RK z 06.04.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*Na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego Miarki Cinciały Wyszyńskiego , przy nieruchomości Daszyńskiego 32-34 (działka nr 105, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) do 28.02.2021r. zostaną wycięte dwa drzewa – daglezja zielona i brzoza brodawkowata. Nowe drzewa (2 szt. Daglezja zielona) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.637.2019.PRW z 17.03.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*Na terenie wnętrza blokowego Komorowska, na wysokości nieruchomości Komorowska 25 (działka nr 5/34, AM-8, obręb Nowy Dwór) do 27.02.2021. zostaną wycięte trzy drzewa – brzoza brodawkowata.

*Na terenie wnętrza blokowego Jerzmanowska 133, na wysokości nieruchomości Jerzmanowska 133 (działka nr 23, AM-16, obręb Jerzmanowo) do 27.02.2021. zostanie wycięte drzewo – śliwa.

*Na terenie wnętrza blokowego Stabłowicka 133-141 Towarowa, przy nieruchomości Stabłowicka 139 (działka nr 3/1, AM-2, obręb Stabłowice) do 27.02.2021. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Stabłowice do 30.04.2023 r.

*Na terenie wnętrza blokowego Partynicka 26-39 przy ul. Partynickiej 39 – obręb Partynice AM- 2 dz. nr 40/10 do 28.02.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Lipa drobnolistna . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Partynice do 30.04.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.1007.2019.PRW z dnia 14.02.2020 r.

*Na terenie wnętrza blokowego Zimowa Krzycka Wiosenna Jesienna przy ul. Wiosennej 7A – obręb Krzyki AM- 6 dz. nr 74 do 14.02.2021 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Kasztanowiec . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Krzyki do 31.12.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
nr DOW-S.VII.7120.1260.2020.KS z dnia 05.01.2021 r.

*Na terenie wnętrza blokowego Prusa, Kilińskiego, Jedności Narodowej i Poniatowskiego – działka 126/2, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki zostanie wykonana wycinka 1 szt. drzewa: bożodrzew gruczołowaty.

*Na terenie wnętrza blokowego Lotnicza 9-37 Pilczycka 26-39, przy nieruchomości Lotnicza 22 (działka nr 10/28, AM-3, obręb Gądów Mały) do 27.02.2021r. zostanie wycięte pięć drzew – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Gądów Mały do 30.09.2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Komorowska, przy nieruchomości Komorowska 3, 17a, 23a, 25 (działka nr 5/45, AM-8, obręb Nowy Dwór) do 27.02.2021r. zostanie wycięte pięć drzew – jarząb pospolity, brzoza brodawkowata
– 3 sztuki, klon pospolity.
Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.04.2023r.

*na terenie wnętrza blokowego Ignuta, przy nieruchomości Ignuta 123 (działka nr 21/3, AM-10, obręb Pilczyce) do 27.02.2021r. zostanie wycięte drzewo
– wierzba biała.
Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.09.2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Świeża 35, przy nieruchomości Świeża 35 (działka nr 96, AM-12, obręb Stabłowice) do 27.02.2021r. zostanie wycięte drzewo
– orzech włoski.
Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Stabłowice do 30.09.2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Maślicka 8-13 Gosławicka 4, przy nieruchomości Maślicka 10 (działka nr 30/2, AM-4, obręb Pilczyce) do 27.02.2021r. zostanie wycięte drzewo – jarząb pospolity.
Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 30.09.2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Krępicka 58-70, przy nieruchomości Krępicka 60 (działka nr 66/1, AM-7, obręb Leśnica) do 27.02.2021r. zostanie wycięte drzewo
– świerk pospolity.
Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 30.09.2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Karmelkowa Balzaka Wiejska Piastów Kadłubka – działka nr 38\3, AM-10, obręb Oporów zlokalizowanej przy ul.Karmelkowej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-2szt. drzew: jesion wyniosły z decyzji DOW-S.VII.7120.916.2019.KU z dnia 18 sierpnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Oporów w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Nasturcjowa Ostrowskiego Grabiszyńska – działka nr 7\40, AM-23, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Grabiszyńskiej 297 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-2szt. drzew: grab pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.481.2020.PRW z dnia 17 września 2020 wydanej przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego

*Na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Nasturcjowa Ostrowskiego Grabiszyńska – działka nr 7\40, AM-23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Nasturcjowej 10 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-3szt. drzew: grab pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.333.2019.RK z dnia 31 marca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 3 szt. dębu czerwonego (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Kolbuszowska Krucza Stalowowolska – działka nr 15\54, AM-18, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 5-7 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: śliwa domowa z decyzji DOW-S.VII.7120.421.2020.PRW z dnia 10 czerwca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Stanisławowska 68 – działka nr 59\1, AM-12, obręb Muchobór Wielki zlokalizowanej przy ul.Stanisławowskiej 68 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: grusza pospolita z decyzji DOW-S.VII.7120.1053.2019.KB z dnia 10 czerwca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. dębu szypułkowego (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Muchobór Wielki w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Karmelkowa Balzaka Wiejska Piastów Kadłubka – działka nr 20, AM-10, obręb Oporów zlokalizowanej przy ul.Wiejskiej 2-4 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: jesion wyniosły z decyzji DOW-S.VII.7120.904.2019.KB z dnia 17 kwietnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 12m2 tawuły japońskiej w obrębie geodezyjnym Oporów w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Pionierska Romera Hallera Odkrywców – działka nr 157\18, AM-29, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Hallera 168 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.800.2020.KP z dnia 14 września 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn
w terminie do dnia 30 września 2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Hallera Stopnicka Sztabowa Wróbla – działka nr 6\31, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stopnickiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: czeremcha zwyczajnaz decyzji DOW-S.VII.7120.1104.2020.KW z dnia 04 grudnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. głogu pośredniego(obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie
do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Hallera Stopnicka Sztabowa Wróbla – działka nr 6\31, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stopnickiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.434.2020.KU z dnia 25 września 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Stalowowolska Krucza Tarnobrzeska – działka nr 19\37, AM-18, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.521.2020.KB z dnia 21 lipca 2020 wydanej przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. brzozy brodawkowatej (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Stalowowolska Krucza Tarnobrzeska – działka nr 19\37, AM-18, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji
DOW-S.VII.7120.429.2020.PRW z dnia 10 czerwca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. lipy drobnolistnej(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Kolbuszowska Krucza Stalowowolska – działka nr 15\54, AM-18, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Kolbuszowskiej 14 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.262.2020.KS z dnia 26 marca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. sosny zwyczajnej(obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Krucza Stalowa Kwaśna Grochowa Jemiołowa – działka nr 6\7, AM-16, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Kruczej 53 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: sosna pospolita z decyzji DOW-S.VII.7120.940.2020.KU z dnia 20 listopada 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. sosny pospolitej(obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Krucza Stalowa Kwaśna Grochowa Jemiołowa – działka nr 11\15, AM-16, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Grochowej 12-14 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -2szt. drzew: jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.508.2020.KP z dnia 14 lipca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 2szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 września 2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Krucza Jemiołowa Grochowa Gajowicka – działka nr 21\50, AM-16, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Grochowej 2 oraz Gajowickiej 115 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -4szt. drzew: robnia akacjowa, jesion pensylwański, topola kanadyjska oraz klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.196.2020.KW z dnia 31 marca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1szt drzewa topoli kanadyjskiej jako usunięcie złomu .Za wycinkę drzew z decyzji MWD zostaną wykonane nasadzenia 5szt. kasztanowca białego (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Kwaśna Altanowa Pereca Grochowa – działka nr 25\20, AM-14, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul.Grochowej 26 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.651.2020.KU z dnia 27 listopada 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. sosny czarnej(obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 września 2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Żeglarska 42 – działka nr 117, AM-29, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Żeglarskiej 42 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: daglezja zielona z decyzji DOW-S.VII.7120.75.2020.KB z dnia 15 kwietnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. sosny zwyczajnej(obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Góralska Robotnicza – działka nr 14, AM-21, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Góralskiej 32 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -2szt. drzew: śliwa tarnina z decyzji DOW-S.VII.7120.1091.2019.RK z dnia 15 kwietnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 2szt. dębu czerwonego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Legnicka Środkowa Rybacka – działka nr 39\4, AM-6, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Środkowej 7 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -2szt. drzew: jesion wyniosły oraz klon jesionolistny z decyzji DOW-S.VII.7120.969.2019.RK z dnia 25 marca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 3szt. dębu czerwonego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Inowrocławska Długa Rybacka – działka nr 16\24, AM-5, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Rybackiej 8 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: klon jawor z decyzji DOW-S.VII.7120.1108.2019.KMM z dnia 30 października 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 2szt. klonu polnego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Inowrocławska Długa Rybacka – działka nr 16\21, AM-5, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Rybackiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1037.2019.KU z dnia 20 lutego 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm 8-10cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Głogowska Chojnowska Zielonogórska – działka nr 15\40, AM-1, obręb Stare Miasto
zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: topola kanadyjska z decyzji DOW-S.VII.7120.933.2019.KMM z dnia 24 sierpnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 3szt. śliwy wiśniowej(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 września 2022r.

*Na terenie wnętrza blokowego Braniborska Dobra Ziemowita Nabycińska – działka nr 8\12, AM-7, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 7 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: bez czarny z decyzji DOW-S.VII.7120.1090.2019.RK z dnia 31 marca 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. dębu czerwonego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Inowrocławska Długa Rybacka – działka nr 16\24, AM-5, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Zachodniej 1-3 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-3szt. drzew: topoli kanadyjskiej z decyzji DOW-S.VII.7120.547.2019.KMM z dnia 29 stycznia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 23m2 krzewów liściastych tj forsycji pośredniej, tawuły japońskiej oraz perukowca podolskiego w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie
do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Braniborska Trzemeska Legnicka Dobra – działka nr 16\40, AM-8, obręb Stare Miastozlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 47 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-2szt. drzew:topola chińska z decyzji DOW-S.VII.7120.354.2020.KS z dnia 24 kwietnia 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 4 szt.lipy drobnolistnej(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Braniborska Trzemeska Legnicka Dobra – działka nr 16\40, AM-8, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 27 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa:morwa biała z decyzji DOW-S.VII.7120.413.2020.PRW z dnia 21 września 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2 szt.lipy drobnolistnej(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 września 2022r

*Na terenie wnętrza blokowego Litomska 10 – działka nr 12, AM-10, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Litomskiej 10 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -3szt. drzew: 2szt jarzębu pospolitego oraz 1szt.lipy drobnolistnej z decyzji DOW-S.VII.7120.1033.2020.KB z dnia 27 listopada 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2 szt.lipy drobnolistnej(obwód pnia na wysokości 100cm 12-14cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30 września 2022r

*na terenie wnętrza blokowego zostanie usunięte drzewo.Termin realizacji wycinki do 5.03.2021 Wnętrze blokowe Kniaziewicza Dąbrowskiego Komuny Pułaskiego działka nr 37/13 AM 8 obręb Południe – Brzoza brodawkowata szt 1 ul Dąbrowskiego 12
Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji 38/2021 z dnia 13.01.2021 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków
W zamian za usunięte drzewo zostaną nasadzone dwa drzewa brzoza brodawkowata na terenie wnętrza blokowego

*na terenie wnętrza blokowego Horbaczewskiego 35, przy nieruchomości Horbaczewskiego 35 (działka nr 5/145, AM-3, obręb Gądów Mały) do 27.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Gądów Mały do 30.09.2022r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1003.2020.KU z 09.12.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka Jajczarska Trzmielowicka Miodowa, przy nieruchomości Pustecka 68 (działka nr 123, AM-7, obręb Ratyń) do 27.02.2021r. zostaną wycięte dwa drzewa – jarząb pospolity, wierzba mandżurska. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.09.2022 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1117.2020.KP z 28.12.2020r. oraz nr DOW-S.VII.7120.1141.2020.KS z dnia 30.11.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka Jajczarska Trzmielowicka Miodowa, przy nieruchomości Pustecka 20 (działka nr 51/2, AM-7, obręb Ratyń) do 27.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – świerk pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1142.2020.KS z 07.10.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka Jajczarska Trzmielowicka Miodowa, przy nieruchomości Pustecka 2 (działka nr 51/2, AM-7, obręb Ratyń) do 27.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.04.2022 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.605.2019.KB z 07.10.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Pustecka Jajczarska Trzmielowicka Miodowa, przy nieruchomości Pustecka 20 (działka nr 51/2, AM-7, obręb Ratyń) do 27.02.2021r. zostanie wycięte jedno drzewo – świerk pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Ratyń do 30.09.2022 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1142.2020.KS z 07.10.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

*Na terenie wnętrza blokowego Wincentego Św. Staszica Pl. Powstańców Wlkp. Chrobrego – działka 32/7, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki do 10.12.2020 zostanie wykonana wycinka dwóch drzew: Klon Czerwony z Decyzji nr 997/2020 MKZ.6131.68.2020 z dnia 7.09.2020 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jarząb Pospolity z Decyzji nr 997/2020 MKZ.6131.68.2020 z dnia 7.09.2020 r. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. drzew liściastych alejowych (obwód pnia co najmniej 18 cm na wysokości 100 cm) na terenie działki 32/7, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki w terminie do dnia 31.12.2021 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71 328 99 15

*Na terenie wnętrza blokowego Paulińska Rydygiera Jagiellończyka Chrobrego– działka 65/17 , AM-18, obręb Plac Grunwaldzki po 10.12.2020 zostaną wycięte trzy drzewa: jarząb pospolity z Decyzji nr 986/2020 MKZ.6131.60.2020 z dnia 04.09.2020 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wiśnia piłkowana z Decyzji nr 986/2020 MKZ.6131.60.2020 z dnia 04.09.2020 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Lipa sp .z Decyzji nr 996/2020 nr MKZ.6131.67.2020 z dnia 07.09.2020 wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Drzewo zostanie usunięte po 10. 12 .2020 r. Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. drzew wiśni pitkowanej w odm. 'Kanzan’ w terminie do 31.12.2020 oraz 1 szt. lipy drobno listnej o obwodzie pnia co najmniej 18 cm (obwód pnia drzewa) w obrębie działkii nr 67, AM-18, obręb plac Grunwaldzki;
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 2, kontakt: 71 328 99 15

*na terenie wnętrza blokowego Nowodworska 39-53b, przy nieruchomości Nowodworska 53b (działka nr 7/31, AM-4, obręb Nowy Dwór) do 03.11.2020r. zostaną wycięte dwa drzewa – jesiony wyniosłe. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Nowego Dworu do 30.09.2022 r. Wycinka jednego drzewa odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.677.2018.KB z 14.10.2020r., natomiast na drugie drzewo w myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Gołężycka, przy nieruchomości Gołężycka 7 (działka nr 32/52, AM-4, obręb Kozanów) do 13.11.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – wierzba krucha. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanów do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1002.2019.RK z 28.01.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*Na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego Lompy Damrota Jaracza, przy nieruchomości Jaracza 40 (działka nr 153/18, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) do 10.11.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewa (2 szt. Grab Pospolity) zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1041.2019.KMM z 26.08.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

*na terenie wnętrza blokowego Płońskiego Rytownicza Średzka Skoczylasa, przy nieruchomości Płońskiego 13 (działka nr 6/23, AM-15, obręb Leśnica) do 09.11.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – świerk pospolity. Nowe krzewy zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 31.12.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr MKZ.6131.29.2020 z 19.05.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Żwirowa 69-71, przy nieruchomości Żwirowa 71 (działka nr 1, AM-4, obręb Jerzmanowo) do 06.11.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo do 30.04.2022 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.970.2019.RK z 03.03.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Grabiszyńska Spiżowa przy ul. Spiżowej 5 – obręb Grabiszyn AM- 11 dz. nr 11/55 do 31.10.2020 r. zostaną wycięte 2 drzewa z gatunku Robinia akacjowa . Nowe drzewa posadzone zostaną w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1103.2018.KU z dnia 30.09.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71 361-87-37

*Na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa 2-32 – działka nr 14\2, AM-23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Fiołkowej 32 we Wrocławiu do 30.10.2020 r zostanie wykonana wycinka: 4szt robinii akacjowej. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 7 szt. lip drobnolistnych(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.365.2019.MKo.KS z dnia 18.02.2020.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt:71 360 15 70

*działka 38/14 AM 8 obręb Południe – Bożodrzew gruczołkowaty szt. 1
( trzy pniowy ) ul. Dworcowa 4 (wnętrze blokowe: Kniaziewicza, Dworcowa Podwale Komuny Hercena) Wycinka realizowana będzie na podstawie Decyzji nr 407/2020 z dnia 14.04.2020 r. W zamian za usunięte drzewo zostaną nasadzone dwa drzewa ozdobne na terenie Przedmieścia Oławskiego
Sprawę prowadzi administrator BOK 5, kontakt: 71 341-45-62

*działka 27/25 AM 5 obręb Południe – Rubinia akacjowa szt. 2 ul. Traugutta 35b
(Hauke Bosaka Krasińskiego Traugutta Pułaskiego)
Wycinka realizowana będzie na podstawie Decyzji nr 799/2020 z dnia 14.07.2020 r.
W zamian za usunięte drzewa zostaną nasadzone trzy drzewa na terenie działki 27/25 AM 5 obręb Południe
Sprawę prowadzi administrator BOK 5, kontakt: 71 341-45-62

*na terenie wnętrza blokowego Ignuta, na wysokości nieruchomości Ignuta 117 (działka nr 18/2, AM-10, obręb Pilczyce) do 30.10.2020r. zostanie wycięte drzewo – wierzba płacząca. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.10.2022r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Lotnicza Górnicza Szklarska Hutnicza, przy nieruchomości Górnicza 1 (działka nr 80/19, AM-16, obręb Pilczyce) do 30.10.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyce do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.952.2019.KU z 14.08.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Nowodworska 39-53b, przy nieruchomości Nowodworska 49 (działka nr 7/31, AM-4, obręb Nowy Dwór) do 30.10.2020r. zostanie wycięte jedno drzewo – klon zwyczajny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór do 30.09.2022 r.Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.773.2020.KS z 21.08.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*na terenie wnętrza blokowego Horbaczewskiego 35, przy nieruchomości Horbaczewskiego 35 (działka
nr 5/145, AM-3, obręb Gądów Mały) do 20.10.2020r. zostaną wycięte trzy drzewa – brzoza brodawkowata.Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Gądów Mały do30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW S.VII.7120.1118.2019.PRW z 27.02.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

*Na terenie wnętrza blokowego Brodatego Rydygiera Paulińska Macieja – działka 94/2, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki zostanie wykonana wycinka: 1 szt. drzewa: topola kanadyjska z Decyzji nr 371/2020 MKZ-ZZ.6131.69.2020 z dnia 30.03.2020 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Drzewo zostanie usunięte po okresie lęgowym po 16.10.2020 r. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. drzewa ozdobnego (obwód pnia na wysokości 100 cm powyżej 16 cm) na terenie działki 94/2, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki w terminie do dnia 31.12.2021 r Kontakt BOK-2 tel. (71) 328 99 15

*Na terenie wnętrza blokowego Wincentego Chrobrego Powstańców Wlkp. Trzebnicka – działka nr 137/13, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki zostanie wykonana wycinka: 1 szt. drzewa: lipa drobnolistna z Decyzji nr 372/2020 MKZ-ZZ.6131.68.2020 z dnia 27.03.2020 r. wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Drzewo zostanie usunięte po okresie lęgowym po 16.10.2020 r.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. drzewa ozdobnego (obwód pnia na wysokości 100 cm powyżej 16 cm) na terenie działki 137/13, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki w terminie do dnia 31.12.2021 r. Kontakt BOK-2 tel. (71) 328 99 15

*na terenie wnętrza blokowego Skrajna 12-20 – obręb Partynice AM- 2 dz. nr 164 do 30.09.2020r. zostaną wycięte drzewa z gatunku bez czarny oraz klon pospolity . Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2020 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.978.2018.KP z dnia 03.04.2019r.

*na terenie wnętrza blokowego Pl. Pereca Żelazna Grabiszyńska Pereca – obręb Grabiszyn AM- 13 dz. nr 8/53 AM-13 do 30.09.2020r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Grusza pospolita . Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.852.2019.KMM z dnia 21.08.2020r.

*na terenie wnętrza blokowego Wiosenna 7A – obręb Krzyki AM- 6 dz. nr 74 do 30.09.2020 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Kasztanowiec biały . Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Krzyki do 31.12.2020 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.36.2019.MKo z dnia 22.05.2019 r.

* na terenie wnętrza blokowego Energetyczna Jantarowa Zaporoska przy ul. Zaporoskiej 77 – obręb Południe AM- 34 dz. nr 22/11 do 30.09.2020 r. zostanie wycięte drzewo z gatunku Jarząb pospolity . Nowe drzewo posadzone zostanie w obrębie geodezyjnym Południe do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.497.2020.KS z dnia 19.08.2020 r.

* na terenie wnętrza blokowego Braniborska Trzemeska Legnicka Dobra WB – działka 16/40, AM- 8, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 45 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka jednego drzewa – sumak octowiec z decyzji DOW-S.VII.7120.1064.2018.KMM z dnia 25 stycznia 2019r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. brzozy brodawkowatej (obwód pnia na wysokości 100cm:16-18cm) w obrębie Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2020r. Kontakt telefoniczny w sprawie wycinki: BOK9 tel. 71 360 15 70; 71 360 15 71

* na terenie wnętrza blokowego Strzegomska 143 (działka nr 3/3, AM-2, obręb Muchobór Mały) do 31.03.2019r. zostanie wycięte drzewo – sumak octowiec. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 1.04.2021 r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

* na terenie wnętrza blokowego Grabiszyńska/Zaporoska – adres ul. Grabiszyńska 66 (działka nr 2/13, AM-31, obręb Stare Miasto) do 15.04.2019 r. zostanie wyciętych sześć drzew. W ramach nasadzeń kompensacyjnych zostanie posadzone 17 sztuk dębów czerwonych, na terenie Gminy Wrocław, najpóźniej do 30.06.2020 r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.264.2018.PR z dn.12.12.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew. 24

* na terenie wnętrza blokowego Gwarecka 17-33, na wysokości nieruchomości Gwarecka 29 (działka nr 63/56, AM-12, obręb Pilczyce) do 31.03.2019 r. zostaną wycięte dwa drzewa – świerk pospolity. Nowe drzewa zostaną posadzone na terenie Gminy Wrocław do 31.03.2021 r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowych drzew. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

* na terenie wnętrza blokowego Oporowska Cynowa Srebrny Grabiszyńska Niklowa – działka 18/52, AM- 10, obręb Grabiszyn, przy ul.Cynowej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.773.2018.MKo z dnia 13.11.2018r.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. drzew lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm:14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

* na terenie wnętrza blokowego Saperów 7-27 – działka 12/5, AM- 43, obręb Grabiszyn, przy ul.Saperów 15a we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa grusza pospolita z decyzji DOW-S.VII.7120.481.2018.MKo z dnia 29.10.2018r.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1szt. drzewa lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm: 14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

* na terenie wnętrza blokowego Hallera Wróbla Sztabowa Gajowicka – działka 11/9, AM- 17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul Hallera 31 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa klon pospolity z decyzji DOWS.VII.7120.458.2018.MKo z dnia 29.10.2018r.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1szt. drzewa lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm: 14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Nasturcjowa Ostrowskiego Grabiszyńska – działka 7/36, AM – 23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Nasturcjowej 22 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.809.2018.MO z dnia 22.10.2018r.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. drzewa klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm:14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r
* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Ostrowskiego Nasturcjowa – działka 5/36 AM – 23, obręb Grabiszyn, przy ul. Nasturcjowej 9, 13 oraz 15 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: 1szt. drzewa jesion wyniosły, 1szt. drzewa klon pospolity, 1szt. drzewa robinia akacjowa z decyzji DOW-S.VII.7120.806.2018.MO z dnia 22.10.2018r. Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3szt. drzew – klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm:14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

* na terenie wnętrza blokowego Kniaziewicza/Dąbrowskiego/Komuny Paryskiej/ Pułaskiego, obręb Południe, w miesiącu lutym zostanie wykonana wycinka: – 8 szt. drzew: bez czarny, jesion wyniosły, robinia akacjowa (2 szt.), klon jawor, bożodrzew gruczołkowaty (2 szt.), klon zwyczajny, – grupa drzew: 11 szt. drzew: klon jawor (7 szt.), bożodrzew gruczołkowaty (4 szt.), – grupa krzewów o powierzchni 46,55 m2 zgodnie z decyzją MKZ nr 92/2019 – pozwolenie konserwatorskie z dnia 24.01.2019 r. oraz zgodnie z Decyzją MKZ nr 92/2019 – umorzenie postępowania z dnia 24.01.2019 r., gdyż ich usunięcie nie wymaga pozwolenia na wycinkę: klon jawor (2 szt.), bożodrzew gruczołkowaty (3 szt.), bez czarny, grupa bożodrzewów. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia zgodnie z projektem szaty roślinnej wg projektu budowlanego dotyczącego zagospodarowania wnętrza podwórzowego w kwartale ulic: Kniaziewicza/Dąbrowskiego/Komuny Paryskiej/Pułaskiego we Wrocławiu, zatwierdzonego decyzją MKZ nr 69/2012 z dnia 31.01.2012 w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi inspektor nadzoru

* na terenie wnętrza blokowego Żołnierska 15-17, działka nr 65/2, AM-4, obręb Partynice zlokalizowanej przy ul. Żołnierskiej 15-17 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: – 1 szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.700.2018.MO z dnia 05.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Partynice w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Pereca/Grochowa/Kłośna/Ołowiana, działka nr 13/30, AM-10, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Grochowej 19-21 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: – 1 szt. drzewa: robini akacjowej z decyzji DOW-S.VII.7120.404.2018.MKo z dnia 29.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Ślężna 160-176, działka nr 18/35, AM-6, obręb Gaj zlokalizowanej przy ul. Ślężnej 170 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: – 1 szt. drzewa: modrzew europejski z decyzji DOW-S.VII.7120.842.2018.KB z dnia 29.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. sosny czarnej (obwód pnia na wysokości 100 cm, 10 cm) w obrębie geodezyjnym Gaj w terminie do dnia 30.12.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Wandy/Spadochroniarzy/Sztabowa/Powstańców Śl., działka nr 70/10, AM-34, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: – 1 szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.505.2018.MKo z dnia 29.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Południe w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa/Ostrowskiego/Nasturcjowa – działka 5/35, AM-23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Nastrucjowej 5 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S-VII.7120.950.2018.KB z dnia 14.11.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; – 1 szt. drzewa: wierzba mandżurska z decyzji DOW-S-VII.7120.950.2018.KB z dnia 14.11.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100 cm 14-16 cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.12.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska – działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
– 2 szt. drzew: topola szara, oraz sosna zwyczajna z decyzji DOW-S.VII.7120.850.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska – działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
– 3 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.849.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska – działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul.Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
– 3 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.847.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska – działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: – 2 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.848.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska – działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: – 2 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.846.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Południe w terminie do dnia 30.06.2020 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka/Tarnobrzeska/Krucza/Mielecka – działka 41/41, AM-18, obręb Grabiszyn: zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 9-23 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.473.2018.MO z dnia 30.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; – 1szt. drzewa: jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.473.2018.MO z dnia 30.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1 szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.473.2018.MO z dnia 30.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 3szt. klonu pospolitego(obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16cm w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Chojnowska/Głogowska/Ścinawska/Zielonogórska – działka 16/28, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 22 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1589.2017.MŁ.PR z dnia 12.06.2017 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1szt. głogu dwuszyjkowego (obwód pnia na wysokości 100 cm 14 cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Kwaśna Altanowa Pereca Grochowa – działka 25/20, AM-14, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Altanowej 1 oraz Grochowej 24 i 32 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: robinia akacjowa z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, -1 szt. drzewa: lipa drobnolistna z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, -1 szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, -1 szt. drzewa: klon jawor z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, -1 szt. drzewa: klon jawor z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 6szt. klonu pospolitego(obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia/Głogowska/Chojnowska/Zielonogórska – działka 15/40, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Głogowskiej 17 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1533.2017.KMM z dnia 07.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. świerku pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 8-10 cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka/Stalowowolska/Krucza/Tarnobrzeska – działka 19/37, AM-18, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 6-8 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: klon jesionolistny z decyzji DOW-S.VII.7120.1541.2017.MŁ.K z dnia 07.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 3szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm 14-16 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Hallera/Mielecka/Sztabowa/Buska – działka 37/8, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 20B we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: topola kanadyjska z decyzji DOW-S.VII.7120.1544.2017.MŁ.K z dnia 21.02.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka/Tarnobrzeska/Krucza/Mielecka – działka 41/41, AM-18, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Tarnobrzeskiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.915.2017.Mko z dnia 23.08.2017 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm 14-16cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2018 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Saperów 7-27 – działka 11/2, AM-43, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Saperów 17 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: – 1 szt. drzewa: jesion wyniosły z decyzji DOW-S.VII.7120.1571.2017.KMM z dnia 28.02.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, – 1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.1571.2017.KMM z dnia 28.02.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 4 szt. klonu zwyczajnego (obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Sztabowa/Mielecka/Pretficza/Wróbla – działka 25/31, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.487.2018.KMM z dnia 06.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2018 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Papiernicza/Rękodzielnicza/Bednarska, pomiędzy budynkami przy ul. Papierniczej 7 i Papierniczej 9-11 (działka nr2/15, AM-16, obręb Pilczyce) do 31.12.2018 r. zostanie wycięte drzewo – topola kanadyjska. Trzy nowe drzewa – jako nasadzenia zastępcze – zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 31.12.2018 r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1075.2017.KMM z dnia 18.10.2017 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

* na terenie wnętrza blokowego: Probusa/ św.Macieja/Pobożnego/Niemcewicza/ Jedności Narodowej (obręb Plac Grunwaldzki, AM-17, działka nr 90/26) planowana jest wycinka zgodnie z decyzją nr 1207/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków 2 klonów zwyczajnych – drzewa obumarłe. Drzewo usunięte zostanie po 16.10.2018 r. po okresie lęgowym, który obowiązuje od 01.03-15.10. Nasadzenie 2 sztuk drzew liściastych zostanie wykonane zgodnie z ww. decyzją w terminie do 31.12.2019 r. w obrębie w/w wnętrza. Sprawę prowadzi administrator BOK-2 kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12

* na terenie wnętrza blokowego: Drobnera/Łokietka/ św. Macieja/Probusa/Jedności Narodowej, (obręb Plac Grunwaldzki, AM-25, działka nr 75/15), planowana jest wycinka zgodnie z decyzją nr 1206/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zostanie wycięta 1 sztuka – robinia akacjowa – drzewo w złym stanie sanitarnym, pochylone, w bliskim sąsiedztwie budynku przy ul. Probusa 6. Drzewo usunięte zostanie po 15.10.2018 r. po okresie lęgowym, który obowiązuje od 01.03-15.10.
Nasadzenie 4 drzew liściastych zostanie wykonane zgodnie z ww. decyzją w terminie do 31.12.2019r. w obrębie ww. wnętrza blokowego.
Sprawę prowadzi administrator BOK-2 kontakt: (071) 328 99 15 wew. 11

* na terenie wnętrza blokowego Prusa/Poniatowskiego/Oleśnicka/Żeromskiego przy budynku na ul. Prusa 22 (działka nr 111/4, AM-13, obręb Plac Grunwaldzki) do 19.10.2018 r. zostaną wycięte dwa drzewa – klon polny.
Cztery nowe drzewa – jako nasadzenia zastępcze – zostaną wykonane w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 31.12.2019r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1257.2017.MŁ z dnia 19.01.2018 r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 57.

* na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej/Krasińskiego/ Worcella/Pułaskiego:
a/ działka nr 77/4, AM 5, obręb Południe – 1 sztuka komuny Paryskiej 20-26
b/ działka nr 89/14, AM 5, obręb Południe – 1 sztuka Komuny Paryskiej 46
c/ działka nr 74/32, AM 5, obręb Południe – 1 sztuka Worcella 17
W zamian za usunięte drzewa na terenie wnętrza blokowego zostaną nasadzone 2 drzewa ozdobne do dnia 15.12.2018 r. Wycinka i nasadzenia realizowane będą na podstawie Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1510/2017. Sprawę prowadzi administrator BOK-5 kontakt 71 341 45 67.

* na terenie wnętrza blokowego Kościuszki/Pułaskiego/Komuny Paryskiej/Prądzyńskiego:
a/ działka nr 65/84, AM 9, obręb Południe – 3 sztuki, Kosciuszki 146,
W zamian za usunięte drzewa na terenie wnętrza blokowego zostaną nasadzone 3 drzewa ozdobne do dnia 31.12.2019 r.
Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1509/2017. Sprawę prowadzi administrator BOK-5 Kontakt 71 341 45 67.

* na terenie wnętrza blokowego Brzeska 8-10:
a/ działka nr 20/11, AM 10, obręb Południe 1 sztuka, Brzeska 8-10
W zamian za usunięte drzewo, na terenie Przedmieścia Oławskiego zostanie nasadzone 1 drzewo ozdobne do dnia 31.12.2019 r.
Wycinka i nasadzenie realizowane będą na podstawie Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1231/2018. Sprawę prowadzi administrator BOK-5 Kontakt 71 341 45 67.

* na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej/Podwale/Traugutta/Krasińskiego
a/ działka nr 7/6, AM 5, obręb Południe – 1 sztuka, Podwale 78
W zamian za usunięte drzewo, na terenie Przedmieścia Oławskiego zostanie nasadzone 1 drzewo ozdobne do dnia 31.12.2019 r.
Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 857/2018. Sprawę prowadzi administrator BOK-5 Kontakt 71 341 45 67.

* na terenie wnętrza blokowego Daszyńskiego/ Jedności Narodowej/ Żeromskiego (działka 25/11 i 26/11, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) w związku z zagospodarowaniem powyższego wnętrza podwórzowego od 22.10.2018 roku rozpocznie się wycinka drzew: jesionu, robinii akacjowych i śliw mirabelek z decyzji nr DOS-SW.VII.802.2016.RK z dnia 15.03.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze obejmują posadzenie 3 sztuk klonów polnych do końca 2019 r na terenie Gminy Wrocław obręb Plac Grunwaldzki. Wycinkę wykona spółka TOM-Instal – wykonawca zagospodarowania wnetrza podwórzowego. Sprawę prowadzi inspektor nadzoru, Dział techniczny ZZK, tel.: 71 3328143.

* na terenie wnętrza blokowego Mosiężna 1 Stalowa 78-92 przy ul. Mosiężnej 1 (działka 5/39, AM-10, obręb Grabiszyn) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Świerku pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.533.2018.RK z dnia 31.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzewa Świerku pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 8-10 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Grabiszyn, w terminie do dnia 30.06.2020 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Wietrzna Wieczorna Południowa Poranna przy ul. Południowej 4 (działka 32/3, AM-4, obręb Krzyki) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Świerku pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.532.2018.RK z dnia 20.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 1 sztuki drzewa Świerku pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Krzyki, w terminie do dnia 30.06.2020 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Krzycka 1-7A przy ul. Krzyckiej 5 (działka 15/3, AM-6, obręb Krzyki) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Kasztanowca zwyczajnego z Decyzji DOW-S.VII.7120.439.2018.MO z dnia 26.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzewa Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Krzyki, w terminie do dnia 30.06.2020 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Lipowa Januszowicka Kasztanowa Akacjowa przy ul. Kasztanowej 7 (działka 66/1, AM-2, obręb Borek) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Bzu czarnego z Decyzji DOW-S.VII.7120.440.2018.MO z dnia 13.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 1 sztuki drzewa Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Południe, w terminie do dnia 30.12.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71 361 87 37.

* na terenie wnętrza blokowego Powstańców Śl. Pl. Kamienna (działka 9, AM-36, obręb Południe) do końca października odbędzie się wycinka drzewa Robini akacjowej nr inw. 27202 ze względu na zły stan fitosanitarny, z Decyzji DOW-S.VII.7120.1171.2017.KMM z dnia 15.11.2017 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzew Klonu zwyczajnego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 12-14 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Południe, w terminie do dnia 30.06.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10, Kontakt: 71 361 87 37

* na terenie wnętrza blokowego Pobożnego/Myśliwska/Jagiellończyka/ Niemcewicza (obręb Plac Grunwaldzki, AM-17, działka nr 20/13) planowana jest wycinka drzewa obumarłego – klonu pospolitego zlokalizowanego na wysokości budynku Myśliwska 7, zgodnie z decyzją nr 1198/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków. Drzewo zostanie usunięte po okresie lęgowym czyli po 15.10.2018r. z uwagi na znajdujące się na nim gniazdo. Nasadzenie zostanie wykonane w terminie do 31.12.2018r. na terenie gminnym w obrębie Nadodrza.
Sprawę prowadzi BOK-2, kontakt: (071) 328 99 15 wew. 11.

* na terenie wnętrza blokowego Nowodworska 39-53b, przy nieruchomości Nowodworska 47 (działka 7/31, AM-4, obręb Nowy Dwór) do 05.10.2018r. zostanie wycięte drzewo – jesion wyniosły. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Nowego Dworu do 31.12.2019r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.654.2018.MO z 20.08.2018r. Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

* na terenie nieruchomości przy ul. Szybowcowej 70 (działka nr 5/353, AM-3, Obręb Gadów Mały) do końca września br. zostanie wycięte jedno drzewo. Nasadzenia zastępcze rekompensujące wycinkę, zostaną wykonane na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Gądów Mały w terminie do końca 2019 roku. Wycinka i nasadzenia odbywaja się zgodnie z decyzją z dnia 24-05-2018r nr DOW-S.VII.7120.687.2017.RK, wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Sprawę prowadzi administrator BOK-7, kontakt: 71/771-91-32

* na terenie nieruchomości przy ul. Żwirowej 71 (działka nr 1, AM-4, obręb Jerzmanowo) do końca września br. zostaną wycięte dwa drzewa. Cztery nowe drzewa – jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę – zostaną posadzone na terenie gminnej nieruchomości zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1600.2017.KMM z dn.7.03.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-7, kontakt: 71/771/91-32

* na terenie wnętrza blokowego Stabłowicka 136 – 144 (działka nr 17/4, AM-1, obręb Stabłowice) do 10.08.2018r. zostaną wycięte dwa drzewa – brzozy brodawkowate. Dwa nowe drzewa – jako nasadzenia zastępcze – zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stabłowic do 30.12.2019r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1540.2017.MKo z 29.03.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

* na terenie wnętrza blokowego Gołężycka, za nieruchomością Gołężycka 38 (działka nr 32/52, AM-4, obręb Kozanów) do 10.08.2018r. zostanie wycięte drzewo – świerk pospolity. Dwa nowe drzewa – jako nasadzenia zastępcze – zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanowa do 31.12.2019r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1557.2017.KMM z 07.03.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

* na terenie wnętrza blokowego Oporowska/Cynowa/Plac Srebrny/Grabiszyńska/Niklowa (działka 18/50, AM10, obręb Grabiszyn) zlokalizowanej przy ul. Cynowej 5 we Wrocławiu, do dnia 31.08.2018r. wykonana zostanie wycinka dwóch drzew: klonu jesionolistnego i klonu jawora z Decyzji DOW-S.VII.7120.1371.2017.MKo z dnia 03.01.2018r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze to dwie sztuki klonu pospolitego w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2019r. Sprawę prowadzi administrator BOK-9 tel. 71/360 15 70 lub 71/360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia/Zielonogórska/Ścinawska/Lubińska (działka 19/37, AM – 1, obręb Stare Miasto) do końca sierpnia wykonana zostanie wycinka suchego drzewa klonu polnego zgodnie z decyzją DOW-S.VII.7120.1327.2017.KMM z dnia 19.02.2018r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze to dwie sztuki klonu polnego w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK-9 tel. 71/360 15 70 lub 71/360 15 71.

* na terenie wnętrza blokowego Lwowska/Lubuska/Zaporoska (działka 19/28, AM-13, obręb Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa Klonu pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.1364.2017.MKo z dnia 03.01.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzew Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Grabiszyn, w terminie do dnia 30.06.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Wolbromska (działka 52/8, AM-1, obręb Borek) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa Brzozy brodawkowatej, na terenie dzierżawionym przez SM Spółdzielca z Decyzji DOW-S.VII.7120.32.2018.KMM z dnia 07.03.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzew Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 16-18 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Borek, w terminie do dnia 31.12.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Oficerska 9A (działka 15/7, AM-33, obręb Południe) do końca lipca odbędzie się wycinka 1 sztuki drzewa brzozy brodawkowatej z Decyzji DOW-S.VII.7120.147.2018.MO z dnia 08.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzewa, uzależnia się od zastąpienia 2 sztuk Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokość 100 cm: 12-14 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Stare Miasto, w terminie do dnia 31.12.2019 roku. Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Gajowicka/Krucza (działka 3, AM-35, obręb Południe) do końca lipca odbędzie się wycinka 1 sztuki drzewa brzozy brodawkowatej z Decyzji DOW-S.VII.7120.146.2018.MO z dnia 10.05.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzewa, uzależnia się od zastąpienia 2 sztuk klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Południe, w terminie do dnia 31.12.2019 r.Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Hallera/Wandy/Krakusa/Powstańców Śląskich (działka 100/5, AM-34, obręb Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka 2 sztuk drzew klonu pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.1536.2017.MKo z dnia 29.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzewa, uzależnia się od zastąpienia 2 sztuk klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Grabiszyn, w terminie do dnia 30.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Hallera/Wandy/Krakusa/Powstańców Śląskich (działka 100/5, AM-34, obręb Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa brzozy brodawkowatej zgodnie z Decyzją DOW-S.VII.7120.1537.2017.MKo z dnia 29.03.2018 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze to 2 sztuki klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Grabiszyn, w terminie do dnia 30.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Sochaczewska 6-6a (działka nr 118/2, AM-5, obręb Borek) do końca lipca br. zostaną wycięte dwa drzewa – świerki pospolite zgodnie z decyzją nr DOW-S.VII.7120.1653.2017.KU z dnia 15.05.2018 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze to 2 sztuki klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 12-14 cm) na terenie obrębu Borek, w terminie do dnia 31.12.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10, kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Wiśniowa/Powstańców Śl./Sztabowa/Pocztowa (działka nr 109/8, AM-34, obręb Południe) do końca lipca odbędzie się wycinka dwóch uschniętych drzew 1 szt. topola kanadyjska, 1 szt. klon zwyczajny przy Powstańców Śląskich 140-148 zgodnie z Decyzją nr DOW-S.VII.7120.160.2018.KMM z dnia 18.04.2018 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzew, uzależnia od zastąpienia ich 4 szt. klonu zwyczajnego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 16-18 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Południe, w terminie do 31.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Żołnierska 15-17 (działka 65/2, AM-4, obręb Partynice) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa śliwy z Decyzji DOW-S.VII.7120.1538.2017.MKo z dnia 29.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nowym nasadzeniem zastępczym będzie 1 sztuka klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, obręb Partynice, w terminie do dnia 30.12.2019 r. Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Pereca 30-46 WB (działka 20/17, AM-14, obręb Plac Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka trzech Topoli Włoskich z Decyzji nr 413.2016.RK.MKo z dnia 06.03.2017 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzew, uzależnia się od zastąpienia 5 sztukami Lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokość 100 cm 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, obręb Grabiszyn.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10, kontakt: 71/361-87-37

* na terenie nieruchomości przy ul. Szczęśliwa 3 (działka nr 32/47, AM-13, obręb Grabiszyn) do końca lipca br. zostaną wycięte dwa drzewa. Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie w/w drzew ponieważ są to klony jesionolistne, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80cm. Sprawę prowadzi administrator BOK-10, kontakt: 71/361-87-37

* na terenie nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 163 (działka nr 78, AM-1, obręb Borek) do końca lipca br. zostanie wycięte jedno drzewo – topola. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Nr 1147.2016.MKo z dn. 20.02.2017 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 , kontakt: 71/361-87-37

* na terenie wnętrza blokowego Kościuszki/ Legionów/ Sądowa/ Świebodzka/ Plac Muzealny (działka nr 42/18, AM-32, obręb Stare Miasto) do końca czerwca br. zostaną wycięte dwa drzewa.
Cztery nowe drzewa – jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę – zostaną posadzone na terenie tej samej działki najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.840. 2017.KMM z dn.31.10.2017r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24

* na terenie wnętrza podwórzowego Jagiellończyka/Trzebnicka/ Wincentego/Ołbińska/Niemcewicza (działka 162/28, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki) do końca czerwca odbędzie się wycinka dwóch uschniętych drzew – przy osłonie śmietnikowej Niemcewicza 28 i na wysokości budynku Św. Wincentego 51. Na tym terenie w zamian za wycięte martwe drzewa zostaną nasadzone nowe.
Sprawę prowadzi administrator BOK-2 Kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12.

* na terenie wnętrza podwórzowego Wincentego/Chrobrego/Powstańców Wlkp./Trzebnicka (działka nr 137/13, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki) do końca czerwca planowana jest wycinka dwóch uschniętych drzew znajdujących się przy boisku. Na tym terenie w zamian za wycięte martwe drzewa zostaną nasadzone nowe..
Sprawę prowadzi administrator BOK-2 Kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12.

* na terenie wnętrza blokowego Grabiszyńska/Zaporoska – adres ul. Grabiszyńska 66 (działka nr 2/13, AM-31, obręb Stare Miasto) do 15 lipca br. zostanie wycięta topola biała. Cztery nowe drzewa – jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę – zostaną posadzone na terenie tej samej działki najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1357.2017.KU.KMM z dn.05.04.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij