Dzierżawa gruntów na utworzenie miejsc zbiórki odpadów

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy dzierżawy:

1. Pisemny wniosek zarządcy / administratora / zarządu wspólnoty mieszkaniowej/ spółdzielni mieszkaniowej / właściciela nieruchomości;
2. Prawomocnie podjęta uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody przez właścicieli lokali na dzierżawienie terenu w celu organizacji miejsc zbiórki odpadów;
3. Dane indentyfikacyjne Wnioskodawcy: NIP, Regon;
4. Mapa z zaznaczeniem przedmiotu dzierżawy: arkusz mapy, nr działki, obręb, powierzchnia objęta wnioskiem o dzierżawę ( wymiary szerokość x długość w m), lista podmiotów korzystających z nieruchomości, zwymiarowanie w terenie ( w stosunku do najbliższych co najmniej dwóch nieruchomości budynkowych);
5. Aktualny wypis KRS zarządcy / administratora / innego podmiotu gospodarczego lub zgłoszenie do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej osoby fizycznej;
6. W przypadku złożenia wniosku przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy nie będący wspólnotą ani spółdzielnią mieszkaniową wymagane jest załączenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności nieruchomości.
W przypadku kilku korzystających z jednego miejsca zbiórki odpadów w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot gospodarczy / z uwzględnieniem wspólnot mieszkaniowych/

Uwaga! Ważne:

Niekompletne wnioski będą odsyłane do wnioskodawcy bez rozpatrzenia, celem uzupełnienia.

Wnioski z kompletem wymaganej dokumentacji będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.

Zastrzegamy możliwość wnoszenia o dołączenie dodatkowych dokumentów i informacji.

W oparciu o Zarządzenia Nr 2528/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław w celu organizacji miejsc zbiórki odpadów dla mieszkańców i użytkowników nieruchomości sąsiadujących z nieruchomościami Gminy Wrocław i 2529/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław w celu ich zagospodarowania w granicach niezbędnych do obsługi mieszkańców i użytkowników nieruchomości sąsiadujących z nieruchomościami Gminy Wrocław, dzierżawy nieruchomości będą ustanawiane w trybie bezprzetargowym.
Umowy dzierżawy będą zawierane na okres zgodnie z § 2 ust. 4 Uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/697/98 oraz zgodnie z zapisami § 2 Zarządzeń Prezydenta Wrocławia nr 2528/08 i 2529/08 z dnia 24 stycznia 2008 r.

Po zawarciu umowy dzierżawy teren zostaje przekazany dzierżawcy protokołem zdawczo – odbiorczym

W przypadku samowolnego zajęcia nieruchomości gminnej, zarządca terenu ma prawo naliczyć opłatę za bezumownę użytkowanie gruntu zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 8600/10 z dnia 1 lutego 2010 r

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij