Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty w oparciu o Program „Nasze podwórko” regulowane Zarządzeniem Prezydenta nr 11618/23 z 24 października 2023 roku mają możliwość dzierżawienia terenów należących do Gminy Wrocław – podwórek, wnętrz międzyblokowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ich nieruchomości i zagospodarowania ich zgodnie ze swoimi potrzebami, np. urządzenia terenów zielonych, placów zabaw, miejsc postojowych, dróg dojazdowych, itp.

SPRAWDŹ AKTUALNY WYKAZ 

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy dzierżawy:

1. Pisemny wniosek zarządcy / administratora / zarządu wspólnoty mieszkaniowej/ spółdzielni mieszkaniowej / właściciela nieruchomości;
2. Prawomocnie podjęta uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody przez właścicieli lokali na dzierżawienie terenu wnętrza blokowego, podwórka
3. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: NIP, Regon;
4. Mapa z zaznaczeniem przedmiotu dzierżawy: arkusz mapy, nr działki, obręb, powierzchnia objęta wnioskiem o dzierżawę ( wymiary szerokość x długość w m), lista podmiotów korzystających z nieruchomości, zwymiarowanie w terenie ( w stosunku do najbliższych co najmniej dwóch nieruchomości budynkowych) oraz opinia tych podmiotów (zgoda lub odstąpienie).
5. Aktualny wypis KRS zarządcy / administratora / innego podmiotu gospodarczego lub zgłoszenie do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej osoby fizycznej;
6. W przypadku złożenia wniosku przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy nie będący wspólnotą ani spółdzielnią mieszkaniową wymagane jest załączenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności nieruchomości.
7. Określenie sposobu wykorzystania, dokładnego przeznaczenia – wstępny plan, szkic;
W przypadku kilku korzystających z jednego wnętrza w/w dokumenty muszą być złożone dla każdego podmiotu gospodarczego/ z uwzględnieniem wspólnot mieszkaniowych/


Uwaga! Ważne:

Niekompletne wnioski będą odsyłane do wnioskodawcy bez rozpatrzenia, celem uzupełnienia.

Wnioski z kompletem wymaganej dokumentacji będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.

Zastrzegamy możliwość wnoszenia o dołączenie dodatkowych dokumentów i informacji.

W oparciu o Zarządzenia Nr 4635/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. (w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław w celu organizacji miejsc zbiórki odpadów dla mieszkańców i użytkowników nieruchomości sąsiadujących z nieruchomościami Gminy Wrocław) dzierżawy nieruchomości będą ustanawiane w trybie bezprzetargowym.

Umowy dzierżawy będą zawierane na okres zgodnie z §2 ust.4 Uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/697/98 oraz zgodnie z zapisami §2 Zarządzeń Prezydenta Wrocławia nr 4635/20 (patrz wyżej).

Po zawarciu umowy dzierżawy teren zostaje przekazany dzierżawcy protokołem zdawczo – odbiorczym”.
„W przypadku samowolnego zajęcia nieruchomości gminnej, zarządca terenu ma prawo naliczyć opłatę za bezumowne użytkowanie gruntu zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 8600/10 z dnia 1 lutego 2010 r

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij