• Strona główna
 • Aktualności
 • Informacja o dopłatach do prywatnego kwaterowania uchodźców – dwa miejskie punkty składania wniosków Дофінансування приватних помешкань для біженців – два муніципальних пункти, в яких можна подати заяви

Wniosek o dofinansowanie prywatnego kwaterowania uchodźców z Ukrainy,
od 3 października 2022 r. będzie można złożyć w dwóch miejskich punktach –
przy Namysłowskiej 8 na Ołbinie oraz przy Papierniczej 9-11 na Pilczycach.

Gdzie we Wrocławiu można złożyć dokumenty w sprawie dopłat 40+

 1. Centrum Obsług Mieszkańca przy ul. Namysłowskiej 8 (budynek Grafit),
 2. Biuro Obsługi Klienta nr 7 ZZK przy ul. Papierniczej 9-11 (w godzinach od 8:00 do 14:00),
  UWAGA: od 01.01.2024 roku przyjmowanie wniosków 40+
  w siedzibie ZZK przy ulicy Papierniczej 9-11
  odbywać się będzie tylko w PONIEDZIAŁKI
  w godzinach od 8:00 do 15:00
 3. elektronicznie: za pośrednictwem miejskiej skrzynki ePUAP: poprzez osobisty profil zaufany –
  adres skrytki UMW na ePUAP: /umwroclaw/SkrytkaESP

 

 

 

Заяву на дофінансування приватних помешкань для біженців з України з 3 жовтня цього року можна подати в двох міських пунктах - на Намисловській 8 (Namysłowska 8) в районі Ольбин (Ołbin) та на Папернічей 9-11 (Papiernicza 9-11) в районі Пільчице (Pilczyce).

Де у Вроцлаві можна подати документи на дофінансування 40+

 1. Центр обслуговування мешканців за адресою вул. Намисловська 8 (будівля Графіт), 
 2. Відділення обслуговування клієнтів №7 ZZK за адресою вул. Паперніча 9-11 (з 8:00 до 14:00),
  УВАГА
  З 01.01.2024 року прийом заявок 40+
  в штаб-квартирі ЗЗК на вулиці Papiernicza 9-11
  проводитимуться лише по ПОНЕДІЛКАХ 
  з 8:00 до 15:00
 3. в електронному вигляді: через муніципальну поштову скриньку ePUAP: через особистий довірений профіль (profil zaufany) – адреса скриньки UMW на ePUAP: /umwroclaw/SkrytkaESP

 

 

 

WAŻNE:

 • wniosek o dofinansowanie można złożyć wyłącznie za okres bieżący, czyli za pobyt uchodźcy do dnia, w którym składamy wniosek; dokumenty wypełnione na okres późniejszy niż dzień złożenia nie będą rozpatrywane,
 • świadczenie przyznawane jest na okres 120 dni od pierwszej daty wjazdu do Polski,
 • przedłużenie świadczenia na okres ponad 120 dni przysługuje na osoby, które:
  1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie według prawa polskiego,
  2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności,
  3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni),
  4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia,
  5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci,
  6. małoletni w pieczy zastępczej wpisany do Rejestru małoletnich prowadzonego
  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),

Świadczenie, o którym mowa wyżej:
pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę
i za każde małoletnie dziecko tych osób;

pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego
dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

 • wnioski należy składać w ciągu miesiąca od ostatniego dnia pobytu uchodźcy; wnioski składane po upływie miesiąca będą odrzucane,
 • wnioskodawca składa wniosek osobiście, a pracownicy są upoważnieni do weryfikacji wnioskodawcy z dokumentem tożsamości,
 • wnioskodawca jest obowiązany okazać paszport osób przyjętych do zakwaterowania celem weryfikacji danych przez pracownika przyjmującego wniosek,
 • jeżeli wnioskiem objęta jest osoba małoletnia o nazwisku innym niż pozostałe osoby dorosłe, koniecznym jest wyjaśnienie i przedstawienie dokumentu o tym, kto i na jakiej podstawie sprawuje opiekę nad dzieckiem,
 • składający wniosek musi podać numer telefonu do kontaktu i adres e-mail oraz numer rachunku bankowego (w przypadku jego braku może być to osoba z rodziny),
 • starając się o dofinansowanie, pamiętajmy, że nasz gość z Ukrainy musi posiadać PESEL ze statusem "uchodźcy UKR", wnioski bez statusu nie będą rozpatrywane,
 • przedstawione do wniosku dokumenty w języku ukraińskim muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

ВАЖЛИВО:

 • заяву на дофінансування можна подати лише на поточний період, тобто період перебування біженця перед датою подання заявки; документи, оформлені на майбутній період - розглядатися не будуть,
 • допомога надається на період 120 днів з моменту першого в’їзду до Польщі,
 • Продовження допомоги на строк понад 120 днів надається особам, які:
  1. має листок непрацездатності або ступінь інвалідності або довідку згідно з польським законодавством,
  2. має документ про встановлення I або II групи інвалідності, виданий за Українською системою оцінки інвалідності,
  3. досягла 60 років (жінки) або 65 років (чоловіки),
  4. є вагітною жінкою або особою, яка виховує дитину віком до 12 місяців,
  5. самостійно піклується про трьох і більше дітей на території Республіки Польща,
  6. неповнолітня особа, яка перебуває під опікою, внесена до реєстру неповнолітніх, який веде міський центр соціального захисту населення).

Допомога, згадана вище:
пункти 1 і 2 - на інваліда, особу, яка їх доглядає, та на кожну неповнолітню дитину цих осіб;
пункт 4 - покладається на вагітну жінку та на кожну з її неповнолітніх дітей або на опікуна, який виховує дитину до 12 місяців, та на всіх його неповнолітніх дітей;
пункт 5 – належить опікуну та кожній малолітній дитині;
пункт 6 - належить для неповнолітнього, для тимчасового опікуна, встановленого для неповнолітнього, і для всіх неповнолітніх дітей тимчасового опікуна.

 • заяви потрібно подавати протягом місяця з останнього дня перебування біженця; заявки, подані через місяць, будуть відхилені,
 • заявник подає заяву особисто, а працівники мають право перевірити заявника за документом, що посвідчує особу,
 • заявник зобов'язаний пред'явити паспорти осіб, яким він надає житло, для перевірки даних працівником, що приймає заяву,
 • якщо в заяві вказані неповнолітні особи з прізвищем, відмінним від інших повнолітніх, необхідно пояснити та надати документ про те, хто і на якій підставі є опікуном дитини,
 • заявник повинен вказати контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також номер банківського рахунку (за його відсутності може бути вказаний рахунок члена сім'ї),
 • при подачі заявки на співфінансування пам’ятайте, що наш гість з України повинен мати номер PESEL зі статусом «тимчасовий захист УКР», заявки без статусу розглядатися не будуть,
 • документи, що подаються до заявки українською мовою, мають бути перекладені присяжним перекладачем.

 

 

Przyznawanie świadczenia odbywa się po złożeniu odpowiednich druków (do pobrania obok) –
przygotowanych zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r., Dz.U. poz. 583 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 15 marca 2022 r., Dz.U. poz. 605, osobom udzielającym nieodpłatnie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną na terenie ich kraju, przysługuje świadczenie w kwocie 40 zł za osobę dziennie (wnioski są przyjmowane od 21 marca 2022).
Wnioski o przedłużenie świadczenia ponad 120 dni reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r., Dz.U. poz. 1336
Wypłata świadczenia odbywa się na wskazany przez wnioskującego numer konta – po wcześniejszej weryfikacji złożonego wniosku.

Пільга надається після подання відповідних форм (які можна завантажити збоку) - підготовлених відповідно до Закону від 12.03.2022 р., Вісник законів поз. 583 та Розпорядження Ради Міністрів від 15 березня 2022 р., Вісник законів поз. 605, особам, які забезпечують безкоштовне житло та харчування громадянам України, що тікають від війни у ​​своїй країні, мають право на дофінансування у розмірі 40 злотих на особу на день (заявки приймаються з 21 березня 2022 року).
Заявки на продовження дофінансування понад 120 днів регулюються Постановою Ради Міністрів від 24 червня 2022 р., Вісник законів поз. 1336
Виплата допомоги здійснюється на вказаний заявником номер рахунку – після попередньої перевірки поданої заяви.

Документи в перекладі. Можна використовувати лише документи зліва, тільки польською мовою.

 1. Заява
 2. Додаток до заяви
 3. Верифікаційне опитуванн
 4. Інформація про персональні дані

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij