Lokale dla organizacji pozarządowych

Wnioski organizacji pozarządowych w sprawie pozyskania w najem lokalu użytkowego z zasobów Gminy Wrocław, w trybie bezprzetargowym, przyjmuje i opiniuje

Wydziału Partycypacji Społecznej (WSS) Urzędu Miejskiego przy ul. G. Zapolskiej 4.

szczegółowe informacje można uzyskać na stronie bip.um.wroc.pl