Postawę prawną dla dzierżaw miejsc zbiórki odpadów stanowi Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 2528/08 z dnia 24 stycznia 2008 r
Dokumenty konieczne do zawarcia umowy dzierżawy:

1. Pisemny wniosek zarządcy / administratora / zarządu wspólnoty mieszkaniowej/ spółdzielni mieszkaniowej / właściciela nieruchomości;
2. Prawomocnie podjęta uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody przez właścicieli lokali na dzierżawienie terenu w celu organizacji miejsc zbiórki odpadów;
3. Dane indentyfikacyjne Wnioskodawcy: NIP, Regon;

4. Mapa z zaznaczeniem przedmiotu dzierżawy: arkusz mapy, nr działki, obręb, powierzchnia objęta wnioskiem o dzierżawę ( wymiary szerokość x długość w m), lista podmiotów korzystających z nieruchomości, zwymiarowanie w terenie ( w stosunku do najbliższych co najmniej dwóch nieruchomości budynkowych);
5. Aktualny wypis KRS zarządcy / administratora / innego podmiotu gospodarczego lub zgłoszenie do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej osoby fizycznej;
6. W przypadku złożenia wniosku przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy nie będący wspólnotą ani spółdzielnią mieszkaniową wymagane jest załączenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności nieruchomości.
W przypadku kilku korzystających z jednego miejsca zbiórki odpadów w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot gospodarczy / z uwzględnieniem wspólnot mieszkaniowych/

Uwaga! Ważne:

Niekompletne wnioski będą odsyłane do wnioskodawcy bez rozpatrzenia, celem uzupełnienia.
Wnioski z kompletem wymaganej dokumentacji będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.
Zastrzegamy możliwość wnoszenia o dołączenie dodatkowych dokumentów i informacji.

W oparciu o zarządzenia nr 2528/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. (oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław w celu organizacji miejsc zbiórki odpadów dla mieszkańców) oraz nr 2529/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. (oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław w celu ich zagospodarowania w granicach niezbędnych do obsługi mieszkańców), dzierżawy nieruchomości będą ustanawiane w trybie bezprzetargowym.

Umowy dzierżawy będą zawierane na okres zgodnie z §2 ust.4 Uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/697/98 oraz zgodnie z zapisami §2 zarządzeń Prezydenta Wrocławia nr 2528/08 i 2529/08 (patrz wyżej).

Teren zostaje przekazany Wnioskodawcy wyłącznie po zawarciu umowy dzierżawy i protokołu zdawczo – odbiorczego (dzierżawa miejsc zbiórki odpadów, Podwórek, wnętrz blokowych, całych działek geodezyjnych).

W przypadku niezachowania terminów zdania nieruchomości gruntowej przez wnioskodawcę, samowolnego jej zajęcia lub niewłaściwego przywrócenia do pierwotnego stanu użytkowania przedmiotu dzierżawy lub zajęcia czasowego, zarządca terenu ma prawo naliczyć karę zgodnie z zarządzeniem nr 8600/10.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij