Zdjęcie przedstawia szczura

Trwa trzecia, ostatnia w tym roku obowiązkowa deratyzacja na terenie całego miasta.
Pamiętajmy, że może ona przynieść efekty tylko wówczas, gdy będzie prowadzona we wszystkich nieruchomościach w zarządzie wrocławskich zarządców.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia zostały określone w § 30 ust. 1 i 2 nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, przyjętego uchwałą przez radnych 23 lipca 2020 r.
Obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia podlegają m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są:
– budynki wielolokalowe podpiwniczone;
– lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;
– obiekty handlowe branży spożywczej;
– obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
– wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
– wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej.

Zarząd Zasobu Komunalnego w ramach umowy przeprowadza zabiegi deratyzacji na:

  • 256 podwórkach – wnętrzach blokowych,
  • oraz w ponad 900 budynkach komunalnych.

Stanowi to zatem niewielką część wszystkich budynków i obiektów w mieście (wspólnotowych, własnościowych, spółdzielczych) zarządzanych przez różnych zarządców. I nie rozwiązuje problemu, a ogranicza liczbę gryzoni w tych miejscach. Jeśli dzierżawione przez wspólnoty miejsca zbiórki odpadów nie będą systematycznie sprzątane, a pojemniki z odpadami, odpowiednio do potrzeb wywożone, szczury będą tam od nowa żerować.

Ważna jest zatem prewencja: zamykanie klap pojemników, niepozostawianie śmieci poza pojemnikami, nierozrzucanie pokarmu dla gołębi itp.