logo akcji "zmień piec"
 • Chcesz wymienić stary piec na komfortowe i bezpieczniejsze ogrzewanie ekologiczne?
 • Posiadasz tytuł prawny do lokalu?
 • Budynek, w którym mieszkasz, nie jest zaplanowany do przyłączenia do sieci miejskiej?

     Jeżeli 3x odpowiedziałeś TAK – skontaktuj się z nami i rozpocznij ubieganie się o wymianę pieca z dofinansowaniem!

  Korzyści: 

 • Bezpieczne i komfortowe ogrzewanie dostosowane do Twoich potrzeb
 • Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, nawet do 15 tys. zł
 • Ulgi w czynszu przez najbliższe 5 lat!

    Na pokrycie kosztów poniesionych w związku ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła możesz skorzystać z dotacji w ramach programu KAWKA plus:

-w roku 2020 – nie więcej niż 15.000,00zł,

-w roku 2021 – nie więcej niż 15.000,00zł,

-w roku 2022 – nie więcej niż 12.000,00zł,

-w roku 2023 – nie więcej niż 10.000,00zł,

-w roku 2024 – nie więcej niż  8.000,00zł;

oraz uzyskać ulgę w czynszu.

Nie zwlekaj jednak, bo im później wymienisz piec, tym zwolnienie z czynszu będzie krótsze.

Zrób to w kilku prostych krokach:

 1. Wypełnij wniosek i złóż w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Zasobu Komunalnego wzór wniosku
 2. Poczekaj na naszą odpowiedź – w ciągu 14 dni prześlemy warunki konieczne do wyrażenia zgody na wymianę (rodzaj dokumentów, uzgodnień i pozwoleń potrzebnych do zmiany systemu ogrzewania zależy od rodzaju docelowego ogrzewania).
 3. Wskazane w warunkach dokumenty złóż do właściwego Biura Obsługi Klienta.
 4. Na podstawie dostarczonych dokumentów wydamy zgodę na zmianę systemu ogrzewania.
 5. Jeśli chcesz skorzystać z dotacji wniosek o jej przyznanie złóż w Wydziale Środowiska i Rolnictwa. W ciągu 2-3 tygodni pracownicy przeprowadzą wizję w lokalu. Do tego czasu NIE MOŻESZ ZLIKWIDOWAĆ SWOJEGO PIECA.
 6. Po podpisaniu umowy na dotację, przystąp do zmiany ogrzewania.
 7. Zakończenie robót celem ich odbioru zgłoś pisemnie w Biurze Obsługi Klienta załączając dokumenty wymienione w udzielonej zgodzie.
 8. Po dokonanym odbiorze przez pracownika BOK, zostaniesz zwolniony z czynszu na okres 24 miesięcy od 1-go dnia następnego miesiąca jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2022r. Potem Twój czynsz zostanie obniżony o 50% do 31.12.2025r.
 9. Złóż do Wydziału Środowiska i Rolnictwa wniosek o rozliczenie dotacji i czekaj na wizję. Dotacja zostanie wypłacona na numer konta wskazany w umowie dotacyjnej, w ciągu 30 dni od daty pozytywnie przeprowadzonej kontroli powykonawczej.

Obawiasz się, ze zmiana ogrzewania będzie wiązała się ze zwiększonymi opłatami na ogrzewanie?

Po zakończeniu wymiany pieca skontaktuj się z doradcami energetycznymi Urzędu Miejskiego Wrocławia i zapytaj o możliwość skorzystania z dodatkowych dopłat w ramach Lokalnego Programu Osłonowego – tel. 71 799 67 99.

Lokalny Program Osłonowy prowadzony przez MOPS pozwoli pokryć zwiększone koszty ogrzewania – sprawdź na jakie dofinansowanie możesz liczyć.