W połowie maja restauratorzy będą mogli otworzyć ogródki gastronomiczne.Ich liczba na wrocławskim rynku i w jego okolicach utrzyma się na poziomie sprzed roku – wynika z danych ZZK. Miasto nie tylko obniżyło opłaty za ogródki, ale podobnie jak w ubiegłym roku wprowadza możliwość ich bezpłatnego powiększenia o tzw. strefę relaksu.

Z danych Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu wynika, że na wrocławskim rynku i jego okolicach w tym roku może się pojawić, co najmniej 81 ogródków gastronomicznych. Tylu najemców i właścicieli lokali ma obecnie podpisane umowy na ogródki z Zarządem Zasobu Komunalnego.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Wrocławia od lutego tego roku opłata za prowadzenie ogródka gastronomicznego została obniżona z 30 złotych do złotówki netto za metr kwadratowy dla ogródków w I strefie i z 10 złotych netto do 30 groszy netto w drugiej strefie. Decyzją prezydenta Wrocławia stawki będą obowiązywały do 30.09.2021r.

Właściciele ogródków podobnie jak w ubiegłym roku, po uzyskaniu odpowiedniej zgody mogą też bezpłatnie powiększyć ogródki o tzw. strefę relaksu. To oznacza, że w wyznaczonym miejscu będą mogły pojawić się dodatkowe stoliki i krzesła.

Jak poprawnie złożyć wniosek o powiększenie ogródka o tzw. strefę relaksu

Krok 1: Przedsiębiorca występuje z wnioskiem o udostępnienie terenu na ustawienie czasowe infrastruktury w celu organizacji strefy relaksu  do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. (Wzór wniosku do pobrania)

We wniosku należy podać bezwzględnie nr umowy z ZZK na prowadzenie ogródka, bez konieczności jej dołączania.

Zgodnie z Zarządzaniem nr 350/19 Prezydenta Wrocławia opłata za strefę relaksu nie jest pobierana.

Krok 2: Wniosek należy złożyć mailem na adres: wbz@um.wroc.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego niezwłocznie weryfikuje propozycję i w przypadku braku uwag – wydaje decyzję pozytywną, informując o tym przedsiębiorcę.

Uwagi:

Dopuszcza się maksymalnie wydłużenie ogródka o dodatkowe 3 metry od czoła (w miejscach, gdzie to możliwe), w celu zachowania bezpieczeństwa – przestrzeń ta może ulec zmniejszeniu.

Wrocław przekazał przedsiębiorcom pomoc wartą już 25 mln złotych.

To nie jedyna pomoc ze strony miasta, na jaką mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy odnotowali straty z powodu pandemii. Pomoc w formie zwolnień z podatku od nieruchomości wynosi łącznie już ok. 20 mln zł. W zeszłym roku, miasto umożliwiało przedsiębiorcom uzyskanie zwolnień z czynszów. Łączną pomoc w ramach “Czynszu za złotówkę” otrzymało ponad 400 przedsiębiorców – na kwotę 4,2 mln zł. U zarządców nieruchomości, w Zarządzie Zasobu Komunalnego i spółce Wrocławskie Mieszkania, nadal można ubiegać się o obniżenie czynszu za lokale użytkowe nawet do 80%. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

Jeszcze przed rozpoczęciem trzeciej fali epidemii, miasto zwolniło branżę gastronomiczną z drugiej raty opłaty koncesyjnej za alkohol, która jest płatna w maju. Tym przedsiębiorcom, którzy „z góry” zapłacili za cały rok – zwracana będzie 1/3 tej kwoty. Decyzja radnych miejskich o zwolnieniu z opłaty koncesyjnej to pomoc dla przedsiębiorców na łączną kwotę około 2 mln złotych.

Łącznie, ze zwolnień z podatku i czynszu oraz odroczeń czy rozłożenia kwoty na raty skorzystało już ok. 2000 wrocławskich podmiotów. Zwolnienie z opłaty za koncesję to pomoc dla ok. 1000 właścicieli restauracji czy barów.