Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu przygotowuje się do corocznego przeglądu placów zabaw należących do miasta. W najbliższych dniach podpiszemy umowę ze specjalistyczną firmą. Przeglądy rozpoczną się za kilka tygodni i potrwają do końca czerwca. 

Zarząd Zasobu Komunalnego opiekuje się w sumie 175 placami zabaw, które zlokalizowane są na wrocławskich podwórkach. Najwięcej placów jest w zachodniej
i południowo-zachodniej części miasta. W najbliższych tygodniach wszystkie te miejsca odwiedzą pracownicy zewnętrznej firmy. Każdy plac będzie przez nich skrupulatnie oceniany pod względem bezpieczeństwa.

Plac zabaw przy ul.Pomorskiej fot: T.Hołod.

Specjaliści posiadający uprawnienia budowlane będą sprawdzać m.in konstrukcje urządzeń do zabawy, stan ich powłok lakierowych oraz ilość i jakość piasku w piaskowniach. – wyjaśnia Tomasz Jankowski rzecznik prasowy Zarządu Zasobu Komunalnego.

Na podstawie wyników kontroli ZZK będzie zlecać naprawy i konserwacje tych urządzeń.

Kontrole z poprzedniego roku potwierdzają, że negatywny wpływ na place zabaw mają warunki atmosferyczne i niestety wandale.

Zalecenia kontrolerów dotyczą najczęściej wymiany piasku, konserwacji powierzchni drewnianych i niestety naprawy zniszczonych ławek i ogrodzeń. W kilkunastu przypadkach trzeba było też uzupełnić brakujące elementy w urządzeniach do zabawy. – dodaje Jankowski.

Zarząd Zasobu Komunalnego na wykonanie przeglądu technicznego wszystkich swoich placów zabaw wyda ponad 30 tys. złotych.