Blisko 1500 mkw chodników ułożył i wyremontował w ostatnich miesiącach Zarząd Zasobu Komunalnego. Poprawiając w ten sposób komfort i bezpieczeństwo na wrocławskich podwórkach.Zarząd Zasobu Komunalnego każdego roku realizuje prace związane z remontami chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Są one zlokalizowane głównie na podwórkach i terenach przylegających do gminnych budynków. W 2021 r., na tego typu inwestycje przeznaczono już ponad 330 tys. złotych.

Dbając o podwórka, mamy na uwadze również stan techniczny chodników i ciągów pieszo-jezdnych. Część z nich budujemy od podstaw, część remontujemy – mówi Tomasz Jankowski, rzecznik Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.

W ten sposób chcemy poprawić mieszkańcom warunki i komfort korzystania z naszych gminnych podwórek – dodaje.


W ubiegłym roku na tego typu remonty ZZK przeznaczył pond 880 tys. złotych. Dzięki czemu wyremontowano  ponad 2 tys. 200 mkw chodników.