pieniądze

Jeśli wpadłeś w spiralę zadłużenia z przyczyn niezależnych od siebie, z powodu trudnej sytuacji życiowej, jeśli Twój dług ciągnie się od wielu lat ale chcesz spłacić należności, Gmina może Ci w tym pomóc na kilka sposobów.

Wrocław przygotował program, dzięki któremu możesz rozwiązać problem zadłużenia! Nawet jeśli już straciłeś umowę najmu, nawet jeśli grozi Ci sprawa sądowa lub trwa windykacja – masz szansę na likwidację długu. To może Cię uchronić przed eksmisją.

Z miejskiego programu skorzystasz od 1 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r. jeśli: 

  • masz zadłużone mieszkanie komunalne, zaległą opłatę za garaż lub teren gminny
  • masz zaległe należności sprzed 2017 roku

Restrukturyzację zobowiązań czynszowych reguluje  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA nr VI/117/19 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław

Dłużnik ma do wyboru PIĘĆ WARIANTÓW LIKWIDACJI ZOBOWIĄZAŃ:

1. Umorzenie zadłużenia które powstało do końca 2016r. pod warunkiem zdania zajmowanego lokalu.

Aby całkowicie pozbyć się starego długu należy opuścić mieszkanie komunalne w ciągu miesiąca od daty podpisania Ugody.

2. Umorzenie 70% zadłużenia pod warunkiem spłaty 30% zaległości w ciągu 6 miesięcy

3 Umorzenie 60% zadłużenia pod warunkiem spłaty 40% zaległości w ciągu 12 miesięcy

4. Umorzenie 50% zadłużenia pod warunkiem spłaty pozostałych należności w maksymalnie 60 ratach
We wniosku należy wskazać w jakiej wysokości rata może być wpłacana, pamiętając, że minimum to 100 złotych miesięcznie

5. Umorzenie 50% zadłużenia pod warunkiem zamiany na lokal mniejszy

PAMIĘTAJ!

  • Bieżące należności czynszowe należy płacić w okresie trwania ugody
  • Program obejmuje stary dług, który powstał do końca roku 2016
  • Program nie dotyczy bieżącego zadłużenia, czyli nieopłaconych czynszów z lat 2017-2019

Do programu można przystąpić po wyborze jednego z wariantów i podpisaniu Ugody z Gminą. Tutaj znajdziesz wniosek o restrukturyzację zadłużenia wraz z klauzulą RODO gotowy do samodzielnego wydrukowania.

Aby ułatwić składanie dokumentów, tutaj pokazujemy wzór, według którego dłużnik powinien wypełnić wniosek.