• Strona główna
  • ProjektyUE
  • Projekt „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gmin Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 3”

Zarząd Zasobu Komunalnego w imieniu Beneficjenta – Gminy Wrocław, realizuje prace polegające na modernizacji systemu grzewczego w 510 gminnych lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w 46 budynkach na terenie Wrocławia. Poprzez modernizację źródeł ciepła Projekt przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Wydatki całkowite w ramach projektu: 15 350 748,79 zł,

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu:13 300 402,72 zł,

Dofinansowanie w ramach projektu: 11 305 342,31 zł.

Zakres Projektu obejmuje:
• Likwidację 641 pieców na paliwo stałe i elektrycznych podgrzewaczy do wody oraz budowę instalacji c.o. i c.w.u. podłączonej do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach zarządzanych przez ZZK – roboty budowlano-montażowe,

• Przeszkolenie mieszkańców z użytkowania zmodernizowanych systemów grzewczych,

• Działania Promocyjne w ramach Projektu w zakresie dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych,

• Działania edukacyjne mające na celu poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców.

Cele szczegółowe Projektu to:

1) cele jakościowe:
• poprawa stanu środowiska poprzez poprawę jakości powietrza,
• poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Wrocław,
• poprawa warunków mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych należących do Gminy Wrocław,
• zmniejszenie dysproporcji w wyposażeniu i jakości infrastruktury technicznej w regionie,
• zwiększenie atrakcyjności obszaru gminy w oczach dotychczasowych mieszkańców,

2) cele ilościowe:
• zwiększenie ilości zmodernizowanych źródeł ciepła,
• roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,
• roczny spadek emisji PM10,
• roczny spadek emisji PM2,5,
• zwiększenia ilości budynków wielorodzinnych podłączonych do sieci ciepłowniczej,
• zmniejszenie ilości węglowych źródeł ciepła jako źródło ogrzewania.

Rezultatami Projektu będą:

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [Tony równoważnika CO2] – 785 Mg/rok
  • Roczny spadek emisji PM 10 [tony] – 4,25 Mg/rok
  • Roczny spadek emisji PM 2,5 [tony] – 3,34 Mg/rok
  • Działania objęte zakresem Projektu, poprzez realizację celów osi priorytetowej 3 przyczynią się do osiągniecia celu głównego programu, jakim jest: wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska, zapewniającego poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
  • Realizacja Projektu wpłynie na poprawę warunków mieszkaniowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław, jak również na podniesienie jakości życia mieszkańców Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Datę rozpoczęcia realizacji projektu określono na 28.02.2020r.,
Termin zakończenia realizacji projektu jest 30.12.2022r.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij