• Strona główna
 • ProjektyUE
 • Projekt „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła”

Przedmiotem Projektu jest modernizacja systemów grzewczych w 250 lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w 29 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych należących do Gminy Wrocław. Projekt jest elementem Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla ZIT WrOF” – gmina Wrocław. Beneficjentem Projektu jest Gmina Wrocław. Projekt zrealizowany zostanie przy udziale Zarządu Zasobu Komunalnego (podmiot realizujący projekt) oraz Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. Podmioty będą pełnić również funkcje Operatów Projektu.


Wydatki ogółem: 6 695 078,58 zł,

Wydatki kwalifikowane: 6 649 528,58 zł,

Dofinansowanie: 5 652 099,29 zł.

Zakres projektu obejmuje: 

 • Likwidację 60 pieców kaflowych na paliwo stałe i elektrycznych podgrzewaczy do wody oraz budowę instalacji c.o. i c.w.u. podłączonej do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach zarządzanych przez WM Sp. z o.o. – roboty budowlano-montażowe, nadzór projektowy,
 • Likwidację 323 pieców kaflowych na paliwo stałe i elektrycznych podgrzewaczy do wody oraz budowę instalacji c.o. i c.w.u. podłączonej do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach zarządzanych przez ZZK – roboty budowlano-montażowe,
 • Przeszkolenie mieszkańców z użytkowania zmodernizowanych systemów grzewczych,
 • Działania Promocyjne w ramach Projektu w zakresie dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych,
 • Działania edukacyjne mające na celu poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców.
 • Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2018-2021, w ramach 31 zamówień publicznych.

  System zarządzania Projektem na etapie wdrażania, będzie gwarantować jego sprawną realizację  zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz bezproblemowe rozliczenia z instytucją współfinansującą. Do realizacji wybrano optymalną technologię wykonania, tj. taką, która przy racjonalnych wydatkach
  pozwoli zrealizować cele projektu. Beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia Projektu. W okresie wymaganej trwałości (5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta) Beneficjent nie przewiduje modyfikacji projektu, która naruszy zasadę trwałości Projektu

Cele szczegółowe Projektu to:
1) cele jakościowe:
•poprawa stanu środowiska poprzez poprawę jakości powietrza,
•poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Wrocław,
•poprawa warunków mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych należących do Gminy Wrocław,
•zmniejszenie dysproporcji w wyposażeniu i jakości infrastruktury technicznej w regionie,
•zwiększenie atrakcyjności obszaru gminy w oczach dotychczasowych mieszkańców.

2) cele ilościowe:
•redukcja emisji gazów cieplarnianych,
•zwiększenia ilości budynków wielorodzinnych podłączonych do sieci ciepłowniczej,
•zmniejszenie ilości węglowych źródeł ciepła jako źródło ogrzewania.
Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy standardu życia mieszańców na

Rezulatat Projektu: 

ograniczenie niskiej emisji, poprzez redukcje emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów zawieszonych na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Szczegółowym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemów grzewczych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w celu zwalczania emisji kominowej na obszarze ZIT WrOF.

Data rozpoczęcia projektu: 12.10.2018r.
Data zakończenia projektu: 30.09.2021r.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij