„Sztafeta szkół – stop mowie nienawiści” to chlubna wrocławska inicjatywa, którą dwa lata temu rozpoczęło Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego przy aktywnym udziale Zarządu Zasobu Komunalnego i naszej akcji „Dbam to mam”.

W festynie podsumowującym dwa lata działalności tego projektu edukacyjnego ZZK także aktywnie uczestniczyło.

Stop mowie Dbam to mamMłodzież, nauczyciele i wychowawcy realizujacy „Sztafetę szkół – Stop mowie nienawiści”, a także bardzo liczne grono tych, którzy popierają działania na rzecz równości w życiu i w przestrzeni publicznej, spotkali się w miejscu, w którym jesienią 2014 roku wszystko się zaczęło – na podwórku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu przy ul. Worcella 3.

Podczas festynu było nie tylko podsumowanie 24-miesiecznych działań sztafety ale także debata z udziałem autorytetów w walce o wolność, równość między ludźmi i przeciwdziałanie wszelkim objawom dyskryminacji, podpisywanie deklaracji przeciw mowie nienawiści oraz sadzenie białych róż – symbolu pokoju.

stop mowie sadzenie rózStop mowie zbiorowePonieważ pogoda dopisała, świetnie przebiegły także festynowe atrakcje, m.in. degustacja kuchni irackiej, loteria fantowa, warsztaty kulturowe i muzyczne popisy.

Festyn podsumowujący miał na celu uhonorowanie wrocławskich szkół zaangażowanych w projekt przeciwdziałania mowie nienawiści. Uczestnicy wydarzenia zasadzili białe róże – symbol pokoju. Szerzenie pokoju i zrozumienia dla drugiego człowieka to cele, które przyświecają wrocławskiej Sztafecie Szkół. Dzięki temu projekt wychodzi poza mury szkół i wpisuje się w Deklarację Współpracy Miast na Rzecz Otwartości i Dialogu Międzykulturowego podpisaną w styczniu przez Prezentów Miast Wrocławia, Poznania, Krakowa, Gdańska oraz Wałbrzycha.

Stop mowie deklaracjaStop mowie Frasyniuk

Ideę i działania w ramach „Sztafety szkól – stop mowie nienawiści” poparły liczne osobistości z Wrocławia jak m.in. Władysław Frasyniuk, Aleksander Gleichgewicht, Paweł Rańda, wyrażając tym samym swój sprzeciw wobec mowy nienawiści w przestrzeni miejskiej jak też w przestrzeni wirtualnej.

Stop mowie deklaracja podpisProjekt poparła także Komisja Europejska: Komisja wspiera działania lokalne mające na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści, szczególnie w kontekście wzrostu liczby incydentów w Unii Europejskiej motywowanych nienawiścią, także na tle rasowym – mówiła Natalia Szczucka, dyrektor przedstawicielstwa regionalnego Komisji Europejskiej. – W Unii Europejskiej nie ma miejsca na nienawiść, wszyscy jesteśmy jej pełnoprawnymi obywatelami, dlatego też, inicjatywa miasta Wrocław i działania Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego cieszą się naszym poparciem.

„Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści”– to miejski projekt edukacyjny Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przeznaczony zarówno dla uczniów jak i pedagogów, prowadzony we wrocławskich placówkach oświatowych. Celem Sztafety jest uwrażliwienie na mowę nienawiści i przejawy dyskryminacji wobec drugiego człowieka. Sztafeta to autorski projekt Miasta Wrocław. Wystartowała 11 października 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych wydarzeniem „Dbam to mam. Stop mowie nienawiści w przestrzeni publicznej miasta”. W każdej następnej, nominowanej placówce odbył się wykład na temat symboliki mowy nienawiści dla grona pedagogicznego wraz z uroczystym przekazaniem nominacji dla następnej placówki oraz warsztat antydyskryminacyjny dla uczniów. Do tej pory w Sztafecie udział wzięło 20 wrocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.