Na wrocławskim osiedlu Grabiszyn-Grabiszynek zakończył się pierwszy etap rewitalizacji podwórka. Jest ono teraz bardziej funkcjonalne i komfortowe. W przyszłym roku planowany jest ciąg dalszy inwestycji, która wzbogaci ten teren o nowe atrakcje dla mieszkańców.

Rewitalizowane podwórko znajduje się pomiędzy ulicami: Fiołkową, Ostrowskiego i Grabiszyńską. Wybudowane zostały na nim m.in.: nowe drogi, chodniki, miejsca postojowe oraz system nowoczesnego odwodnienia i zagospodarowania wód opadowych. Przygotowano także instalację pod oświetlenie całego terenu oraz nasadzono nową zieleń – w sumie 460 krzewów.

Największą wartością tego remontu jest odwodnienie oraz nowe chodniki. Nie będzie się już tak kurzyło. W przyszłości ma być jeszcze bardziej komfortowo – opowiedział portalowi wroclaw.pl pan Bogumił, właściciel mieszkania przy remontowanym podwórku.

Obecnie cała deszczówka, z obszaru objętego modernizacją, magazynowana jest w specjalnych zbiornikach, które wykorzystywane będą do nawadniania terenów zielonych.

Warto podkreślić też, że każda rewitalizacja wrocławskich podwórek poprzedzona jest konsultacjami z mieszkańcami. Tak było też i w tym przypadku. Wszystkie zgłoszone do nas wnioski brane były pod uwagę – mówi Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy ZZK we Wrocławiu.

Pierwszy etap prac na podwórku pomiędzy ulicami: Fiołkową i Ostrowskiego kosztował 1,2 mln zł.

Drugi etap modernizacji tego terenu rozpocznie się 2022 r. W ramach tych prac na podwórku staną: siłownia dla dzieci i seniorów, plac zabaw, górka saneczkowa i boisko wielofunkcyjne. Pojawią się też nowe ścieżki spacerowo-rowerowe.