Zarząd Zasobu Komunalnego rozpoczyna cykliczną akcję wymiany piasku w miejskich piaskownicach. Pierwsze dostawy zgodnie z umową zostaną zrealizowane najpóźniej do końca czerwca.

Zarząd Zasobu Komunalnego każdego roku zleca dwukrotną wymianę piasku w miejskich piaskownicach i toaletach dla psów. Akcją objęte są miejsca położone na terenie należącym do miasta lub będące pod opieką ZZK. W tym roku akcja obejmie w sumie 142 piaskownice i 12 psich toalet, które znajdują się na wrocławskich podwórkach. W ramach akcji zużyty piasek będzie przez wykonawcę zutylizowany zgodnie z przepisami, a każda piaskownica i psia toaleta po wybraniu piasku zostanie zdezynfekowana i wypełniona nowym certyfikowanym piaskiem.

Na potrzeby akcji zamówiliśmy w sumie 950 m3 certyfikowanego piasku, który można wykorzystywać na placach zabaw. Każda piaskownica zostanie wypełniona nowym piaskiem do wysokości 2/3 całkowitej wysokości piaskownicy. Cały proces jest na poszczególnych etapach nadzorowany przez  pracowników ZZK.

ZZK za tegoroczne akcje wymiany piasku w miejskich piaskownicach zapłaci ponad 60 tys. złotych.