https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/667349dubois_11_13a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/361727dubois_11_13b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/453443Grabiszy__ka89a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522881Grabiszy__ka89b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/645354Ko__ciuszki126a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405924Ko__ciuszki126b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6644571691559.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/598176Ko__ciuszki182_184a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/187041Ko__ciuszki182_184b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/883586Pomorska14a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587840Pomorska14b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699199dubois_11_13c.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/483259dubois_11_13d.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2553941691559.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/729521Pomorska17a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/436242Pomorska17b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744639Sienkiewicza47a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/106162Sienkiewicza47b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599121Wlodkowica11a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975791Wlodkowica11b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1844041691559.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241417Miko__aja_54_55a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/983083Miko__aja_54_55b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947360Pi__sudskiego_97a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/926256Pi__sudskiego_97b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988650S__dowa_8a_9aa.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/607417S__dowa_8a_9ab.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9790811691559.jpglink
test!!! test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test na stronie test na stronie test na stronie test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Zamówienia publiczne test!!! test!!! Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!!

Zagospodarowanie podwórek

We Wrocławiu jest około 450 gminnych podwórek (tzw. wnętrz międzyblokowych). Zarząd Zasobu Komunalnego systematycznie je porządkuje, tworzy na nich place zabaw, miejsca do wypoczynku, nasadza zieleń, wykonuje odwodnienie terenu, organizuje miejsca postojowe, buduje chodniki, utwardza nawierzchnię.

Kompleksowe modernizowanie gminnych podwórek rozpoczęło się we Wrocławiu pod koniec lat 90. Wtedy to opracowano Program Zagospodarowania Wnętrz Międzyblokowych, którego celem jest stworzenie wzorcowych, bezpiecznych, zróżnicowanych placów zabaw oraz podwórek jako miejsc wypoczynku i zabawy dla dzieci i młodzieży. Powstanie programu poprzedziły wystawy i seminaria naukowe obejmujące powyższą tematykę.

Od 2005 roku program ten realizuje Zarząd Zasobu Komunalnego ze środków Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Wrocław oraz ze środków budżetowych ZZK. W tym czasie udało się wyremontować już 40 podwórek. W planach jest kolejne 30.

Wrocław jest miastem, które zostało zrujnowane działaniami wojennymi, zaniedbane przez dziesięciolecia i w znacznej części zniszczone przez powódź w 1997 roku. Większość z terenów znajdujących się pomiędzy budynkami przez wszystkie lata powojenne nie była modernizowana. Skutkiem tego są podwórka pozbawione zieleni, rozjeżdżone przez samochody, słabo wyposażone w chodniki, ławki i urządzania zabawowe. Z tego powodu prace związane z zagospodarowaniem wnętrz międzyblokowych są bardzo trudne i kosztowne.

Stworzenie każdego placu zabaw ZZK poprzedza licznymi uzgodnieniami: każdy projekt powinien uwzględniać ukształtowanie podwórka, zgodność z miejscowym planem zagospodarowania, możliwość odprowadzenia wód opadowych, potrzeby mieszkańców, sugestie rad osiedli, a ponadto musi być zgodny z przepisami prawa budowlanego.

Do zagospodarowywania podwórek mogą się włączać aktywne wspólnoty mieszkaniowe. W 2005 roku Wrocław stworzył takie możliwości prawne. W oparciu o Zarządzenia Prezydenta Wrocławia wspólnoty mogą np. dzierżawić tereny i uczestniczyć w ich modernizacji. Gmina takie przedsięwzięcia współfinansuje.

 
Drukuj Email 3
4
Liczba wyświetleń:
797452