Zredukuj dług czynszowy!

 

pieniadze

 Jeśli wpadłeś w spiralę zadłużenia z przyczyn niezależnych od siebie, z powodu trudnej sytuacji życiowej, jeśli Twój dług ciągnie się od wielu lat ale chcesz spłacić należności, Gmina może Ci w tym pomóc na kilka sposobów. 

Wrocław przygotował program, dzięki któremu możesz rozwiązać problem zadłużenia! Nawet jeśli już straciłeś umowę najmu, nawet jeśli grozi Ci sprawa sądowa lub trwa windykacja – masz szansę na likwidację długu. To może Cię uchronić przed eksmisją.

 

Z miejskiego programu skorzystasz od 1 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r. jeśli: 

 

Restrukturyzację zobowiązań czynszowych reguluje  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA nr VI/117/19 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław

 

Dłużnik ma do wyboru PIĘĆ WARIANTÓW LIKWIDACJI ZOBOWIĄZAŃ:

 

1. Umorzenie zadłużenia które powstało do końca 2016r. pod warunkiem zdania zajmowanego lokalu.

Aby całkowicie pozbyć się starego długu należy opuścić mieszkanie komunalne w ciągu miesiąca od daty podpisania Ugody.

 

2. Umorzenie 70% zadłużenia pod warunkiem spłaty 30% zaległości w ciągu 6 miesięcy

 

3 Umorzenie 60% zadłużenia pod warunkiem spłaty 40% zaległości w ciągu 12 miesięcy


4. Umorzenie 50% zadłużenia pod warunkiem spłaty pozostałych należności w maksymalnie 60 ratach
We wniosku należy wskazać w jakiej wysokości rata może być wpłacana, pamiętając, że minimum to 100 złotych miesięcznie


5. Umorzenie 50% zadłużenia pod warunkiem zamiany na lokal mniejszy

 

PAMIĘTAJ!

 

Do programu można przystąpić po wyborze jednego z wariantów i podpisaniu Ugody z Gminą. Tutaj znajdziesz wniosek o restrukturyzację zadłużenia wraz z klauzulą RODO gotowy do samodzielnego wydrukowania.

 

Aby ułatwić składanie dokumentów, tutaj pokazujemy wzór, według którego dłużnik powinien wypełnić wniosek.

 

 

 

 

 
Drukuj