Zieleń: najbliższe wycinki i nasadzenia

 

drzewo liście  340

Zarząd Zasobu Komunalnego informuje o następujących najbliższych wycinkach i nasadzeniach drzew na zarządzanych przez siebie terenach:

 

* na terenie wnętrza blokowego Oporowska Cynowa Srebrny Grabiszyńska Niklowa WB - działka nr 18/52, AM-10, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Niklowej 1-7 oraz ul.Cynowej 1 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

1szt. drzewa: jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.468.2019.RK z dnia 06 maja 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.468.2019.RK z dnia 06 maja 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.468.2019.RK z dnia 06 maja 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
1szt. drzewa: robinia akacjowa z decyzji DOW-S.VII.7120.468.2019.RK z dnia 06 maja 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
1szt. drzewa: jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.468.2019.RK z dnia 06 maja 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
1szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.468.2019.RK z dnia 06 maja 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
1szt. drzewa: jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.468.2019.RK z dnia 06 maja 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 10 szt.dębu szypułkowego(obwód pnia na wysokości 100cm 10-12 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r.

Kontakt BOK9 tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Trawowa 18a-26 - działka nr 131, AM-11, obręb Muchobór Wielki zlokalizowanej przy ul.Trawowej 18 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka1szt. drzewa: wierzba biała z decyzji DOW-S.VII.7120.707.2019.KU z dnia 12 lutego 2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 3 szt.klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100cm 8-10 cm) w obrębie geodezyjnym Muchobór Wielki w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r.

Kontakt  BOK9  tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie niżej wskazanego wnętrza blokowego zostaną usunięte drzewa. Termin realizacji wycinki do dnia 31.08.2020 r.

Wnętrze blokowe Worcella Krasińskiego Hauke Bosaka Pułaskiego

- działka nr 54/25 AM 5 obręb Południe - klon zwyczajny szt. 1 ul. Worcella 6
- działka nr 54/25 AM 5 obręb Południe - wierzba biała szt, 1 ul. Worcella 6
W zamian za usunięte drzewa zostaną nasadzone 3 drzewa ozdobne na terenie wnętrza blokowego w pasie zieleni wzdłuż ogrodzenia przedszkola.
Wycinka realizowana będzie na podstawie Decyzji nr 736/2020 z dnia 29.06.2020 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Kontakt: BOK 5, 71 341-45-62 

*    na terenie wnętrza blokowego Maślicka 8-13 Gosławicka 4, przy nieruchomości Maślicka 10 (działka nr 30/2, AM-4, obręb Pilczyce) do 14.08.2020r. zostaną wycięte trzy drzewa – dwie brzozy brodawkowate oraz wierzba płacząca. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 30.04.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.602.2019.KB z 24.04.2020r. oraz DOW-S-VII.7120.612.2019.KU z 29.05.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.


*  na terenie wnętrza blokowego Rumiankowa 53, przy nieruchomości Rumiankowa 53 (działka
nr 66/2, AM-30, obręb Żerniki) do 12.08.2020r. zostanie wyciętych pięć drzew – cztery klony pospolite oraz jeden platan klonolistny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Żerniki do 30.09.2022 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.581.2020.KW z 06.07.2020r. oraz decyzji nr DOW-S.VII.7120.580.2020.KW z dnia 14.07.2020r.
Kontakt: BOK nr 7 tel. 71 771 91 34.

* na terenie wnętrza blokowego Braniborska Trzemeska Legnicka Dobra - na działce nr 16/40, AM-8, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Trzemeskiej 6 we Wrocławiu-  zostanie wykonana wycinka jednego drzewa - wierzby białej z decyzji DOW-S.VII.7120.465.2019.KU z dnia 29.01.2020 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2 szt. klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100cm
8-10 cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.04.2022r.

Kontakt: BOK 9 tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Wiśniowa Powstańców Śl. Sztabowa Pocztowa - obręb Południe AM- 34 dz. nr 126/10 - do 28.02.2020r. zostaną wycięte drzewo dwupienne- morwa biała. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 31 grudnia 2020 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VII.7120.126.2019.KMM z dnia 17.04.2019r.

Kontakt: BOK nr 10,  tel.71-361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera Słowicza Wandy Krakusa (od podwórza ul. Krakusa 3/Hallera 11) - obręb Południe AM- 33 dz. nr 88 - do 28.02.2020r. zostanie wycięte drzewo - klon jesionolistny. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30 kwietnia 2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VII.7120.785.2019.KW z dnia 09.12.2019r.

Kontakt: BOK nr 10,  tel.71-361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera 18-18-B (pas zieleni od strony ulicy) - obręb Borek AM- 1 dz. nr 54/5 - do 28.02.2020r. zostanie wycięte drzewo - robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Borek do 30 kwietnia 2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.681.2019.MKo.KS z dnia 16.12.2019r.

Kontakt: BOK nr 10,  tel.71-361-87-37 

 

* na terenie wnętrza blokowego Hirszfelda Pl. Żelazna Gajowicka Zaporoska (pas zieleni od strony ulicy) - obręb Południe AM- 22 dz. nr 21/3 - do 28.02.2020r. zostanie wycięte drzewo - jabłoń. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30 kwietnia 2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.565.2019.PRW z dnia 16.12.2019r.

Kontakt: BOK nr 10,  tel.71-361-87-37 

 

* na terenie wnętrza blokowego Oficerska 6-8 (obok piaskownicy) - obręb Południe AM- 33 dz. nr 28/3 - do 28.02.2020r. zostaną wycięte dwa drzewa – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 31 grudnia 2020 r.  Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1127.2018.MKo z dnia 17.06.2019r

Kontakt: BOK nr 10,  tel.71-361-87-37 

 

* na terenie  wnętrza blokowego Kościuszki Dąbrowskiego Kniaziewicza Pułaskiego - działka 58/11 AM * obręb Południe - zostaną wycięte cztery drzewa - przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki 86. W zamian za usunięte drzewa na terenie wnętrza blokowego zostana nasadzone 4 drzewa ozdobne.
 Termin realizacji wycinki do dnia 29.02.2020 r.
Wycinka realizowana będzie na podstawie Decyzji nr 21/2020 z dnia  09.01.2020 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Kontakt: BOK 5, 71 341-45-62 
 

* na wnętrzu blokowym Jagiellończyka Trzebnicka Wincentego Ołbińska Niemcewicza, obręb Plac Grunwaldzki, AM-18, działka nr 162/28 odbędzie się wycinka uschniętego drzewa: jarząb pospolity, na wysokości budynku Niemcewicza 36 w terminie do dnia 26.02.2020r.
W myśl art. 83f ust.1 Ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.
Kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12.

 

na terenie wnętrza blokowego Rumiankowa Objazdowa Żernicka, przy nieruchomości Żernicka 194 (działka nr 70, AM-29, obręb Żerniki) do 15.02.2020 r. zostanie wycięte drzewo – morwa biała.

Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Żerniki do 30.09.2021 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.252.2019.KU z 30.12.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

 * na terenie wnętrza blokowego Gwarecka 17-33, na wysokości nieruchomości Gwarecka 23 (działka nr 63/56, AM-12, obręb Pilczyce) do 14.02.2020r. zostaną wycięte dwa drzewa – brzoza brodawkowata oraz wierzba biała. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 14.02.2022r.

W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowych drzew.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Jerzmanowska 133, przy nieruchomości Jerzmanowska 133 (działka nr 23, AM-16, obręb Jerzmanowo) do 13.02.2020r. zostaną wycięte trzy drzewa – brzoza brodawkowata, jesion wyniosły oraz sosna pospolita. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo do 30.04.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.895.2019.KW z 30.12.2019r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

na terenie wnętrza blokowego Orląt Lw. Sokolnicza Zelwerowicza Podwale - adres pl. Orląt Lwowskich 4 (działka nr 31/24, AM-7, obręb Stare Miasto) do 10 lutego 2020r. zostanie wycięte 5 drzew. W zamian za usunięcie drzew wykonane zostaną nasadzenia zastępcze - tawuła japońska - 400 szt./ 80 m2, na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Stare Miasto, w terminie do 30.06.2021r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.592.2019.RK z dn.19.09.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24

 

 * na terenie wnętrza blokowego Orląt Lw. Sokolnicza Zelwerowicza Podwale - adres pl. Orląt Lwowskich 4 (działka nr 31/24, AM-7, obręb Stare Miasto) do 10 lutego 2020r. zostanie wyciętych pięć drzew. W zamian za usunięcie drzew wykonane zostaną nasadzenia zastępcze - tawuła japońska - 400 szt./ 80 m2, na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Stare Miasto, w terminie do 30.06.2021r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.592.2019.RK z dn.19.09.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24

 

na  terenie wnętrza blokowego Żelazna Pereca  Szczęśliwa Jemiołowa, przy nieruchomości Jemiołowa 31  -obręb Grabiszyn AM- 13 dz. nr 32/47 do 30.12.2019 r. zostaną wycięte dwa drzewa – Jesion Wyniosły oraz Broza Brodawkowata. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 30.09.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.708.2019.RK z dnia 2.12.2019 r.

 

* na terenie wnętrza blokowego Papiernicza Murarska Rękodzielnicza Górnicza, przy nieruchomości Murarska 1 (działka nr 12/65, AM-16, obręb Pilczyce) do 20.12.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 20.12.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.912.2019.KU z 07.11.2019r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* terenie wnętrza blokowego Zachodnia Inowrocławska Długa Rybacka - działka nr 16/24, AM-5, obręb Stare Miasto
zlokalizowanej przy ul.Inowrocławskiej 29 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: rajska jabłoń z decyzji DOW-S.VII.7120.508.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 1 szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm 12-14 cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021 

Sprawę prowadzi administrator BOK9 tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Głogowska Chojnowska Zielonogórska - działka nr 15/40, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Głogowskiej 23 oraz Zielonogórskiej 2-8 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-2szt. drzewa: rajska jabłoń z decyzji DOW-S.VII.7120.507.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
-1szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.507.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
-1szt. drzewa: lipa drobnolistna z decyzji DOW-S.VII.7120.507.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 5 szt. lip drobnolistnych(obwód pnia na wysokości 100cm 12-14 cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021

Sprawę prowadzi administrator BOK9 tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowegoBraniborska Dobra Ziemowita Nabycińska - działka nr 8/12, AM-7, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 5 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: klon jesionolistny z decyzji DOW-S.VII.7120.556.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 12m2. tawuły japońskiej w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021r. 

Sprawę prowadzi administrator BOK9 tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Braniborska Trzemeska Legnicka Dobra - działka nr 16/40, AM-8, obręb Stare Miasto

zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 29 oraz 37 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.359.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1szt. drzewa: topola kalifornijska z decyzji DOW-S.VII.7120.359.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.359.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 4szt. dębów szypułkowych(obwód pnia na wysokości 100cm 12-14 cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021r. Ponadto na terenie tego wnętrza blokowego zostanie wykonana wycinka drzewa - bożodrzew gruczołkowaty. Nasadzenie wyrównujące zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.11.2021r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.

Sprawę prowadzi administrator BOK9 tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

na terenie wnętrza blokowego Braniborska Dobra Ziemowita Nabycińska - działka nr 8/12, AM-7, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 5 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: klon jesionolistny z decyzji DOW-S.VII.7120.556.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 12m2. tawuły japońskiej w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021r.

Sprawę prowadzi administrator BOK9 tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Zielonogórska Ścinawska Lubińska - działka nr 19/44, AM-1, obręb Stare Miasto
zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 9 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.585.2019.KMM z dnia 22.10.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 10m2. berberysu Thunberga w obrębie geodezyjnym
Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021r.

Sprawę prowadzi administrator BOK9 tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

na terenie wnętrza blokowego Kościuszki Łąkowa Podwale Świdnicka Kościuszki Pl. - adres pl. Kościuszki 5 (działka nr 37/39, AM-33, obręb Stare Miasto) do 10 grudnia br. zostanie wycięte 5 drzew.
Jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę posadzone zostanie 5 szt. głogów, na terenie tej samej działki najpóźniej do 30 czerwaca 2020r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.930.2018.PR z dn.28.06.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Inowrocławska Długa Rybacka - działka nr 16/24, AM-5, obręb Stare Miasto

na wysokości ul. Rybackiej 20 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka drzewa - bożodrzew gruczołkowaty.
Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.11.2021 r.
W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 360 15 70; 71 360 15 71.

 

*  na terenie wnętrza blokowego Gołężycka, przy nieruchomości Gołężycka 52 (działka nr 32/52, AM-4, obręb Kozanów) do 29.11.2019 r. zostaną wycięte trzy drzewa – sosna pospolita.

Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanów do 30.06.2021 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.376.2019.KMM z 22.10.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Inowrocławska Długa Rybacka - działka nr 16/21, AM-5, obręb Stare Miasto na wysokości ul.Rybackiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka drzewa - bożodrzew gruczołkowaty. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.11.2021r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: 71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Orzeszkowej/Żeromskiego/Daszyńskiego/Wyszyńskiego za budynkiem na ul. E.Orzeszkowej 30 (działka nr 19/12, AM-9, obręb Plac Grunwaldzki) do 13.11.2019 r. zostanie wycięte drzewo - klon pospolity. Nowe drzewo (Klon pospolity), jako nasadzenie zastępcze, zostanie wykonane w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 31.12.2020r. Wycinka i nasadzenie odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.985.2018.MKo z dnia 22.05.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

 

* na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza Tkacka Pilczycka Hutnicza, na wysokości nieruchomości Hutnicza 50a (działka nr 128/49, AM-15, obręb Pilczyce) do 15.11.2019r. zostaną wycięte 3 drzewa – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.11.2021r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowych drzew.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

 

* na terenie wnętrza blokowego Szczęśliwa Jemiołowa Lwowska Zaporoska Skwierzyńska, przy nieruchomości Jemiołowa 16A -obręb Grabiszyn AM- 13 dz. nr 37/53 do 25.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – jesion wyniosły. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2020 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.212.2019.RK z 23.05.2019r

Sprawę prowadzi administrator BOK 10, kontakt: 71 361 87 37

 

* na terenie wnętrza blokowego Wiśniowa Pocztowa Sztabowa Sudecka, przy nieruchomości Sudecka 111B -obręb Południe AM- 37 dz. nr 20/9 do 25.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – brzoza brodawkowata. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 31.12.2020 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.152.2019.KMM z 17.04.2019r

Sprawę prowadzi administrator BOK 10, kontakt: 71 361 87 37

 

* na terenie wnętrza blokowego Krucza Gajowicka Żelazna Hirszfelda, przy nieruchomości Gajowicka 86 -obręb Południe AM 22 dz.nr 38/10 do 24.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – wierzba. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.06.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.374.2019.KMM z 03.07.2019r.

Sprawę prowadzi administrator BOK 10, kontakt: 71 361 87 37

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera Krakusa Wandy Powst.Śląskich, przy nieruchomości Powstańców Śląskich 139A (obok garażów) - obręb Południe AM 34 dz.nr 105 do 24.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – lipa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.06.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.360.2019.KMM z 23.04.2019r.

Sprawę prowadzi administrator BOK 10, kontakt: 71 361 87 37

 

* na terenie wnętrza blokowego Dobrzańska 23-27 Kozanowska 22-26, przy nieruchomości Dobrzańska 23 (działka nr 57, AM-8, obręb Kozanów) do 18.11.2019 r. zostaną wycięte cztery drzewa –czereśnia ptasia, jabłoń domowa, brzoza brodawkowata oraz śliwa domowa.

Nowe krzewy zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanów do 31.12.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1071.2018.KU z 07.10.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

 

* na terenie wnętrza blokowego  Jemiołowa/Lwowska/Zaporoska/Skwierzyńska, przy nieruchomości Lwowska 39-43  - obręb Grabiszyn AM- 13 dz. nr 37/67 do 1.11.2019 r. zostaną wycięte 3 drzewa – brzozy brodawkowate oraz 2 bożodrzewy. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.615.2019.RU z 10.10.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Szczęśliwa Jemiołowa Lwowska Zaporoska Skwierzyńska, przy nieruchomości Jemiołowa 16A -obręb Grabiszyn AM- 13 dz. nr 37/53 do 25.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – Jesion Wyniosły. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Grabiszyn do 31.12.2020 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.212.2019.RK z 23.05.2019r

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71 361 87 37

 

* na terenie wnętrza blokowego Worcella Krasińskiego Hauke Bosaka Pułaskiego zostanie wycięte drzewo. Termin realizacji wycinki do dnia 31.10.2019 r. Działka nr 54/25, AM 5, obręb Południe - szt. 1 Hauke Bosaka 13. W zamian za usunięte drzewo, na terenie wnętrza blokowego zostaną nasadzone 2 drzewa ozdobne do dnia 31.12..2020 r. Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1161/2019

Sprawę prowadzi administrator BOK 5 tel. : 71 341-45-67

 

* na terenie wnętrza blokowego Cinciały/Miarki/Damrota/Wyszyńskiego przy budynku na ul. Miarki 7 (działka nr 97, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) do 25.10.2019 r. zostaną wycięte trzy drzewa - wierzby płaczące. Cztery nowe drzewa (Lilaki pospolite), jako nasadzenia zastępcze, zostaną wykonane w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.06.2021r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1065.2018.PR z dnia 07.08.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 55.

 

* na terenie wnętrza blokowego Komorowska, na wysokości nieruchomości Komorowska 19 (działka nr 5/45, AM-8, obręb Nowy Dwór) do 30.10.2019r. zostanie wycięte drzewo – klon pospolity (samosiew). Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.11.2021r.

W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Owsiana (garaże), przy nieruchomości Owsiana 1 (działka nr 40/3, AM-43, obręb Południe) do 19.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – klon zwyczajny. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Południe do 30.06.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7126.339.2019.RK z 09.09.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: 71 3618737.

 

* na terenie wnętrza blokowego Krępicka Brzezińska Dolnobrzeska, przy nieruchomości Brzezińska 6 (działka nr 66, AM-13, obręb Leśnica) do 31.10.2019r. zostaną wycięte dwa drzewa – brzoza brodawkowata. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnicy do 31.12.2020 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr MKZ-ZZ.6131.217.2019 z 21.08.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Papiernicza Rękodzielnicza Bednarska, przy nieruchomości Papiernicza 7 (działka nr 2/32, AM-16, obręb Pilczyce) do 31.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – robinia akacjowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 30.06.2021 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.339.2019.KMM z 15.07.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Średzka Eluarda Dolnobrzeska, przy nieruchomości Średzka 42 (działka
nr 51, AM-13, obręb Leśnica) do 31.10.2019r. zostaną wycięte dwa drzewa – wierzba biała oraz kasztanowiec zwyczajny.

Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Leśnica do 30.06.2021 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.539.2019.KP z 24.07.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

 * na terenie wnętrza blokowego Papiernicza Murarska Rękodzielnicza Górnicza, przy nieruchomości Murarska 17 (działka nr 12/97, AM-16, obręb Pilczyce) do 31.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – świerk srebrzysty. Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 30.06.2021 r. Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.541.2019.RP z 24.07.2019r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie niżej wskazanych wnętrz blokowych zostaną wycięte drzewa. Termin realizacji wycinki do dnia 31.10.2019 r.

1. Komuny Podwale Traugutta Krasińskiego,  działka nr 7/6, AM 5, obręb Południe - szt. 1 Podwale 78. W zamian za usunięte drzewo, na terenie Przedmieścia Oławskiego zostaną nasadzone 2 drzewa ozdobne do dnia 31.12..2020 r. Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 790/2019

2. Łukasińskiego Miernicza Traugutta Prądzyńskiego, działka nr 33/32, AM 9, obręb Południe - szt. 1 Traugutta 81. W zamian za usunięte drzewo na terenie Przedmieścia Oławskiego zostaną nasadzone 3 drzewa ozdobne do dnia 31.12..2020 r. Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 997/2019

Sprawę prowadzi BOK 5, kontakt: 71 341-45-67

 

na terenie wnętrza blokowego Gołężycka, na wysokości nieruchomości Gołężycka 7 (działka nr 32/52, AM-4, obręb Kozanów) do 31.10.2019r. zostanie wycięte drzewo – jarząb pospolity. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 01.04.2021r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

na terenie wnętrza blokowego Plac Strzelecki Łowiecka Tomasza Bs. Staszica pl., obręb Plac Grunwaldzki, AM-19, działka nr 16/5 planowana jest wycinka zgodnie z decyzją nr DOW-S-VII.7120.28.2019.KP Marszałka Województwa Dolnośląskiego 4 drzew jabłoni domowej – drzewa obumarłe. Drzewo usunięte zostaną po 16.10.2019r. po okresie lęgowym.
Nasadzenia kompensacyjne zostaną wykonane zgodnie z ww. decyzją w terminie do 30.06.2021r. w obrębie nieruchomości będącej własnością Gminy Wrocław, obręb plac Grunwaldzki.
Sprawę prowadzi BOK-2 telefon kontaktowy: (071) 328 99 15 wew. 11.

 

* na terenie wnętrza blokowego Hermanowska 51-53a, przy nieruchomości Hermanowska 51-53a (działkanr 18/6, AM-4, obręb Kuźniki) do 31.10.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – orzech włoski. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kuźniki do 30.06.2021 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.540.2019.KP z 24.07.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Śrubowa Stacyjna Bolesławiecka Złotoryjska - działka nr 3/20, AM-12, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: śliwa mirabelka z decyzji DOW-S.VII.7120.498.2019.KP z dnia 01.08.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm 12-14 cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021r.

Sprawę prowadzi administrator BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Zielonogórska Ścinawska Lubińska - działka nr 19/44, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 1,15 i 19 oraz ul.Lubińskiej 36 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: jarząb szwedzki z decyzji DOW-S.VII.7120.833.2018.KU z dnia 26.07.2019 wydanej przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1szt. drzewa: lipa drobnolistna z decyzji DOW-S.VII.7120.833.2018.KU z dnia 26.07.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1szt. drzewa: jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.833.2018.KU z dnia 26.07.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego; -1szt. drzewa: jodła pospolita z decyzji DOW-S.VII.7120.833.2018.KU z dnia 26.07.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 4szt. Głogu pośredniego(obwód pnia na wysokości 100cm
8-10 cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021r.

Sprawę prowadzi administrator BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Legnicka Mł.Techników Salezjańska Inowrocławska - działka nr 2, AM-8, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Mł.Techników 7 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.230.2019.PR z dnia 29.07.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
-1szt. drzewa: jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.230.2019.PR z dnia 29.07.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 2szt. jodły białej (obwód pnia na wysokości 100cm 10-12 cm) w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 30.06.2021r.

 Sprawę prowadzi administrator BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Kwaśna Stalowa Pereca Altanowa - działka nr 29/34, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stalowej 11-13 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: -1szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.714.2018.KU z dnia 18.07.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. głogu dwuszyjkowego (obwód pnia na wysokości 100cm 6-8 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2021r.
Sprawę prowadzi administrator BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Papiernicza Rękodzielnicza Bednarska, przy nieruchomości Bednarska 6 (działka nr 2/32, AM-16, obręb Pilczyce) do 06.09.2019r. zostanie wycięte jedno drzewo – jarząb szwedzki. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 30.06.2021 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.340.2019.KMM z 15.07.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

na terenie wnętrza blokowego Ignuta, na wysokości nieruchomości Ignuta 107 (działka nr 18/2, AM-10, obręb Pilczyce) do 24.06.2019r. zostanie wycięte drzewo – wierzba biała. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 30.06.2021r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Podróżnicza Domejki Hallera Beyzyma - działka nr 5/32, AM-28, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Hallera 114-116 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 2szt. drzewa: jabłoń z decyzji DOW-S.VII.7120.813.2018.MKo z dnia 27.11.2018 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 2szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm 14 - 16cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

*  na terenie wnętrza blokowego Krucza Stalowa Kwaśna Grochowa Jemiołowa - działka nr 7/5, AM-16, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Kwaśnej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 2szt. drzewa: Grab pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.43.2019.KP z dnia 30.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 2szt. klonu polnego 'Elsrijk'(obwód pnia na wysokości 100cm 14 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Sztabowa Mielecka Pretficza Wróbla - działka nr 25/34, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 12 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.206.2019.KMM z dnia 24.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. sosny wejmutki (obwód pnia na wysokości 100cm 8-10 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Chojnowska Głogowska Ścinawska Zielonogórska - działka nr 16/28, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 14 oraz ul.Głogowskiej 41 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Śliwa z decyzji DOW-S.VII.7120.909.2018.RK z dnia 18.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz 1szt. drzewa: Klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.909.2018.RK z dnia 18.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 3szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100cm 14-16cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Kolbuszowska Krucza Stalowowolska - działka nr 15/54, AM-18, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 7-9 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.12.2019.KMM z dnia 05.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. klonu jaworu(obwód pnia na wysokości 100cm 16-18cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Krucza Stalowa Kwaśna Grochowa Jemiołowa - działka nr 6/7, AM-16, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Kruczej 53 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Dąb bezszypułkowy z decyzji DOW-S.VII.7120.40.2019.KMM z dnia 05.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz 1szt. drzewa: Wiąz bezszypułkowy z decyzji DOW-S.VII.7120.40.2019.KMM z dnia 05.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 4szt. lipy drobnolistnej(obwód pnia na wysokości 100cm 16-18cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

 * na terenie wnętrza blokowego Hallera Wróbla Sztabowa Gajowicka - działka nr 14/7, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Gajowickiej 155 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Grab pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1144.2018.KMM z dnia 05.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 2szt. brzozy brodawkowatej(obwód pnia na wysokości 100cm 16-18cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera Stopnicka Sztabowa Wróbla - działka nr 6/31, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stopnickiej we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Topola osika z decyzji DOW S.VII.7120.289.2018.KU z dnia 01.04.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. głogu dwuszyjkowego(obwód pnia na wysokości 100cm 6-8cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia Głogowska Chojnowska Zielonogórska - działka nr 15/40, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.732.2018.RK z dnia 15.03.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. głogu dwuszyjkowego(obwód pnia na wysokości 100cm 14-16cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Kolbuszowska Krucza Stalowowolska - działka nr 15/54, AM-18, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Kruczej 132 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Dąb ostrolistny z decyzji DOW-S.VII.7120.851.2018.RK z dnia 26.03.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostaną wykonane nasadzenia 3szt. głogu dwuszyjkowego(obwód pnia na wysokości 100cm  14-16cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka Stalowowolska Krucza Tarnobrzeska - działka nr 19/37, AM-18, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Kruczej 122 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa: Świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.729.2018.RK z dnia 26.03.2019 wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. głogu dwuszyjkowego(obwód pnia na wysokości 100cm 14-16cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2020r.

Sprawę prowadzi: BOK9, tel.71 360 15 70; 71 360 15 71

 

* na terenie wnętrza blokowego Rękodzielnicza Tkacka Pilczycka Hutnicza, przy nieruchomości Hutnicza 68 (działka nr 128/49, AM-15, obręb Pilczyce) do 31.05.2019r. zostaną wycięte trzy drzewa – robinia akacjowa, świerk pospolity, świerk kłujący.

Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 31.12.2020 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.161.2019.KB z 06.05.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

*na terenie wnętrza blokowego Sienkiewicza Matejki Prusa Wyszyńskiego przy budynku Matejki 3A (działka nr 81/2, AM-16, obręb Plac Grunwaldzki) do 7.05.2019r. zostanie wycięte pięć drzew – śliwa wiśniowa, dwa świerki pospolite, świerk kłujący, wiąz szypułkowy.
Pięć nowych drzew - jako nasadzenia wyrównujące - zostaną wykonane w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 30.11.2020r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VII,7120.1137.2018.KB z dnia 30.01.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 57

 

na terenie wnętrza blokowego Hermanowska 51-53a, przy nieruchomości Hermanowska 51-53a (działka nr 18/6, AM-4, obręb Kuźniki) do 30.04.2019r. zostaną wycięte trzy drzewa – sosna zwyczajna, świerk pospolity oraz śliwa domowa. Nowe drzewa zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kuźniki do 31.12.2020 r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.730.2018.RK z 26.03.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34

 

na terenie wnętrza blokowego Żwirowa 69-71 – działka nr 1, AM-4 obręb Jerzmanowo zgodnie z decyzją z dnia 25-03-2019r nr DOW-S.VII.7120.777.2018.KU, wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dokonana zostanie wycinka 2 szt drzew:

(wierzba krucha, brzoza brodawkowata).

Nasadzenia zastępcze w ilości 2 szt. drzew, rekompensujące wycinkę zostaną wykonane na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo, AM-4, działka nr 1 w terminie do dnia 31.12.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 32.Zarząd Zasobu Komunalnego uprzejmie informuje, że na terenie wnętrza blokowego Gwarecka 17-33, na wysokości nieruchomości Gwarecka 17 (działka
nr 63/56, AM-12, obręb Pilczyce) do 07.05.2019r. zostanie wycięty krzew – róża dzika.
W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego krzewu.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Żwirowa 69-71 – działka nr 1, AM-4 obręb Jerzmanowo zgodnie z decyzją z dnia 25.03.2019 r. nr DOW-S.VII.7120.777.2018.KU, wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dokonana zostanie wycinka 2 szt drzew: (wierzba krucha, brzoza brodawkowata).

Nasadzenia zastępcze w ilości 2 szt. drzew, rekompensujące wycinkę zostaną wykonane na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo, AM-4, działka nr 1 w terminie do dnia 31.12.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 32.


* na terenie wnętrza blokowego Braniborska Trzemeska Legnicka Dobra WB - działka 16/40, AM- 8, obręb Stare Miasto
zlokalizowanej przy ul.Braniborskiej 45 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka jednego drzewa - sumak octowiec z decyzji DOW-S.VII.7120.1064.2018.KMM z dnia 25 stycznia 2019r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. brzozy brodawkowatej (obwód pnia na wysokości 100cm:16-18cm) w obrębie Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2020r.

Kontakt telefoniczny w sprawie wycinki: BOK9 tel. 71 360 15 70; 71 360 15 71

 

na terenie wnętrza blokowego Strzegomska 143 (działka nr 3/3, AM-2, obręb Muchobór Mały) do 31.03.2019r. zostanie wycięte drzewo – sumak octowiec. Nowe drzewo zostanie posadzone na terenie Gminy Wrocław do 1.04.2021 r. W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowego drzewa.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Grabiszyńska/Zaporoska - adres ul. Grabiszyńska 66 (działka nr 2/13, AM-31, obręb Stare Miasto) do 15.04.2019 r. zostanie wyciętych sześć drzew. 

W ramach nasadzeń kompensacyjnych zostanie posadzone 17 sztuk dębów czerwonych, na terenie Gminy Wrocław, najpóźniej do 30.06.2020 r. Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.264.2018.PR z dn.12.12.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew. 24

 

na terenie wnętrza blokowego Gwarecka 17-33, na wysokości nieruchomości Gwarecka 29 (działka nr 63/56, AM-12, obręb Pilczyce) do 31.03.2019 r. zostaną wycięte dwa drzewa – świerk pospolity. Nowe drzewa zostaną posadzone na terenie Gminy Wrocław do 31.03.2021 r.

W myśl art. 83f, ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie przedmiotowych drzew.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 34.

 

* na terenie wnętrza blokowego Oporowska Cynowa Srebrny Grabiszyńska Niklowa - działka 18/52, AM- 10, obręb Grabiszyn, przy ul.Cynowej 6 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.773.2018.MKo z dnia 13.11.2018r.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. drzew lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm:14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

 

* na terenie wnętrza blokowego Saperów 7-27 - działka 12/5, AM- 43, obręb Grabiszyn, przy ul.Saperów 15a we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa grusza pospolita z decyzji DOW-S.VII.7120.481.2018.MKo z dnia 29.10.2018r.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1szt. drzewa lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm: 14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera Wróbla Sztabowa Gajowicka - działka 11/9, AM- 17, obręb Grabiszyn
zlokalizowanej przy ul Hallera 31 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.458.2018.MKo z dnia 29.10.2018r. 
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1szt. drzewa lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100cm: 14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

 

* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Nasturcjowa Ostrowskiego Grabiszyńska - działka 7/36, AM - 23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Nasturcjowej 22 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka 1szt. drzewa klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.809.2018.MO z dnia 22.10.2018r. 
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1szt. drzewa klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm:14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r

 
* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa Ostrowskiego Nasturcjowa - działka 5/36 AM - 23, obręb Grabiszyn, przy ul. Nasturcjowej 9, 13 oraz 15 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka: 1szt. drzewa jesion wyniosły, 1szt. drzewa klon pospolity, 1szt. drzewa robinia akacjowa  
z decyzji DOW-S.VII.7120.806.2018.MO z dnia 22.10.2018r. 
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3szt. drzew - klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100cm:14-16cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.

 

* na terenie wnętrza blokowego Kniaziewicza/Dąbrowskiego/Komuny Paryskiej/Pułaskiego, obręb Południe, w miesiącu lutym zostanie wykonana wycinka:

8 szt. drzew: bez czarny, jesion wyniosły, robinia akacjowa (2 szt.), klon jawor, bożodrzew gruczołkowaty (2 szt.), klon zwyczajny,

- grupa drzew: 11 szt. drzew: klon jawor (7 szt.), bożodrzew gruczołkowaty (4 szt.),

- grupa krzewów o powierzchni 46,55 m2

zgodnie z decyzją MKZ nr 92/2019 – pozwolenie konserwatorskie z dnia 24.01.2019 roraz zgodnie z Decyzją MKZ nr 92/2019 – umorzenie postępowania z dnia 24.01.2019 r., gdyż ich usunięcie nie wymaga pozwolenia na wycinkę: klon jawor (2 szt.), bożodrzew gruczołkowaty (3 szt.), bez czarny, grupa bożodrzewów.

Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia zgodnie z projektem szaty roślinnej wg projektu budowlanego dotyczącego zagospodarowania wnętrza podwórzowego  w kwartale ulic: Kniaziewicza/Dąbrowskiego/Komuny Paryskiej/Pułaskiego we Wrocławiu, zatwierdzonego decyzją MKZ nr 69/2012 z dnia 31.01.2012 w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi inspektor nadzoru

 

* na terenie wnętrza blokowego Żołnierska 15-17, działka nr 65/2, AM-4, obręb Partynice zlokalizowanej przy ul. Żołnierskiej 15-17 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

- 1 szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.700.2018.MO z dnia 05.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Partynice w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Pereca/Grochowa/Kłośna/Ołowiana, działka nr 13/30, AM-10, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Grochowej 19-21 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

- 1 szt. drzewa: robini akacjowej z decyzji DOW-S.VII.7120.404.2018.MKo z dnia 29.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Ślężna 160-176, działka nr 18/35, AM-6, obręb Gaj  zlokalizowanej przy ul. Ślężnej 170 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

- 1 szt. drzewa: modrzew europejski z decyzji DOW-S.VII.7120.842.2018.KB z dnia 29.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. sosny czarnej (obwód pnia na wysokości 100 cm, 10 cm) w obrębie geodezyjnym Gaj w terminie do dnia 30.12.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Wandy/Spadochroniarzy/Sztabowa/Powstańców Śl., działka nr 70/10, AM-34, obręb Południe  zlokalizowanej przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

- 1 szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.505.2018.MKo z dnia 29.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Południe w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Fiołkowa/Ostrowskiego/Nasturcjowa - działka 5/35, AM-23, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Nastrucjowej 5 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S-VII.7120.950.2018.KB z dnia 14.11.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
- 1 szt. drzewa: wierzba mandżurska z decyzji DOW-S-VII.7120.950.2018.KB z dnia 14.11.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2szt. klonu zwyczajnego(obwód pnia na wysokości 100 cm 14-16 cm) w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.12.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 70 lub 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska - działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
- 2 szt. drzew: topola szara, oraz sosna zwyczajna z decyzji DOW-S.VII.7120.850.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska - działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
- 3 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.849.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska - działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul.Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
- 3 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.847.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska - działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

- 2 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.848.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Pl. Hirszfelda/Żelazna/Gajowicka/Zaporoska - działka 21, AM-22, obręb Południe zlokalizowanej przy ul. Gajowickiej 62-70 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

- 2 szt. drzew: jabłoni domowej z decyzji DOW-S.VII.7120.846.2018.MO z dnia 22.10.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 14-16 cm) w obrębie geodezyjnym Południe w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 10, kontakt: tel. 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka/Tarnobrzeska/Krucza/Mielecka - działka 41/41, AM-18, obręb Grabiszyn:

zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 9-23 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.473.2018.MO z dnia 30.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
- 1szt. drzewa: jarząb pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.473.2018.MO z dnia 30.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
-1 szt. drzewa: brzoza brodawkowata z decyzji DOW-S.VII.7120.473.2018.MO z dnia 30.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego;
Za wycinkę drzew zostaną wykonane nasadzenia 3szt. klonu pospolitego(obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16cm w obrębie Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2020r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel. 71 360 15 71.

 

 

* na terenie wnętrza blokowego Chojnowska/Głogowska/Ścinawska/Zielonogórska - działka 16/28, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Zielonogórskiej 22 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-1 szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1589.2017.MŁ.PR z dnia 12.06.2017 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1szt. głogu dwuszyjkowego (obwód pnia na wysokości 100 cm 14 cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Kwaśna Altanowa Pereca Grochowa - działka 25/20, AM-14, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Altanowej 1 oraz Grochowej 24 i 32 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-1 szt. drzewa: robinia akacjowa z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
-1 szt. drzewa: lipa drobnolistna z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
-1 szt. drzewa: klon pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
-1 szt. drzewa: klon jawor z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
-1 szt. drzewa: klon jawor z decyzji DOW-S.VII.7120.1673.2017.MO z dnia 16.04.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 6szt. klonu pospolitego(obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia/Głogowska/Chojnowska/Zielonogórska - działka 15/40, AM-1, obręb Stare Miasto zlokalizowanej przy ul.Głogowskiej 17 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-1 szt. drzewa: świerk pospolity z decyzji DOW-S.VII.7120.1533.2017.KMM z dnia 07.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. świerku pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm, 8-10 cm w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka/Stalowowolska/Krucza/Tarnobrzeska - działka 19/37, AM-18, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Stalowowolskiej 6-8 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-1 szt. drzewa: klon jesionolistny z decyzji DOW-S.VII.7120.1541.2017.MŁ.K z dnia 07.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 3szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm 14-16 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera/Mielecka/Sztabowa/Buska - działka 37/8, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 20B we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-1 szt. drzewa: topola kanadyjska z decyzji DOW-S.VII.7120.1544.2017.MŁ.K z dnia 21.02.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 3 szt. klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Połaniecka/Tarnobrzeska/Krucza/Mielecka - działka 41/41, AM-18, obręb Grabiszyn

zlokalizowanej przy ul.Tarnobrzeskiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:
-1szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.915.2017.Mko z dnia 23.08.2017 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzewa zostanie wykonane nasadzenie 2 szt. klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm 14-16cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2018 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Saperów 7-27 - działka 11/2, AM-43, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul. Saperów 17 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

1 szt. drzewa: jesion wyniosły z decyzji DOW-S.VII.7120.1571.2017.KMM z dnia 28.02.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,

- 1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.1571.2017.KMM z dnia 28.02.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 4 szt. klonu zwyczajnego (obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Sztabowa/Mielecka/Pretficza/Wróbla - działka 25/31, AM-17, obręb Grabiszyn zlokalizowanej przy ul.Mieleckiej 2 we Wrocławiu zostanie wykonana wycinka:

-1 szt. drzewa: klon zwyczajny z decyzji DOW-S.VII.7120.487.2018.KMM z dnia 06.07.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Za wycinkę drzew zostanie wykonane nasadzenie 1 szt. klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100 cm 12-14 cm) w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 31.12.2018 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK nr 9, kontakt: tel.71 360 15 70, 71 360 15 71.

 

 * na terenie wnętrza blokowego Papiernicza/Rękodzielnicza/Bednarska, pomiędzy budynkami przy ul. Papierniczej 7 i Papierniczej 9-11 (działka nr2/15, AM-16, obręb Pilczyce) do 31.12.2018 r. zostanie wycięte drzewo – topola kanadyjska.

Trzy nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze - zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Pilczyc do 31.12.2018 r.

Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1075.2017.KMM z dnia 18.10.2017 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

 

* na terenie wnętrza blokowego: Probusa/ św.Macieja/Pobożnego/Niemcewicza/ Jedności Narodowej (obręb Plac Grunwaldzki, AM-17, działka nr 90/26) planowana  jest wycinka zgodnie z decyzją nr 1207/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków 2 klonów zwyczajnych – drzewa obumarłe. Drzewo usunięte zostanie po 16.10.2018 r. po okresie lęgowym, który obowiązuje od 01.03-15.10. Nasadzenie 2 sztuk drzew liściastych zostanie wykonane zgodnie z ww. decyzją w terminie do 31.12.2019 r. w obrębie w/w wnętrza.

Sprawę prowadzi administrator BOK-2 kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12

 

* na terenie wnętrza blokowego: Drobnera/Łokietka/ św. Macieja/Probusa/Jedności Narodowej, (obręb Plac Grunwaldzki, AM-25, działka nr 75/15), planowana jest wycinka zgodnie z decyzją nr 1206/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zostanie wycięta 1 sztuka - robinia akacjowa – drzewo w złym stanie sanitarnym, pochylone, w bliskim sąsiedztwie budynku przy ul. Probusa 6. Drzewo usunięte zostanie po 15.10.2018 r. po okresie lęgowym, który obowiązuje od 01.03-15.10.
Nasadzenie 4 drzew liściastych zostanie wykonane zgodnie z ww. decyzją w terminie do 31.12.2019r. w obrębie ww. wnętrza blokowego.
Sprawę prowadzi administrator BOK-2 kontakt: (071) 328 99 15 wew. 11

 

* na terenie wnętrza blokowego Prusa/Poniatowskiego/Oleśnicka/Żeromskiego przy budynku na ul. Prusa 22 (działka nr 111/4, AM-13, obręb Plac Grunwaldzki) do 19.10.2018 r. zostaną wycięte dwa drzewa - klon polny.
Cztery nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze - zostaną wykonane w obrębie geodezyjnym Plac Grunwaldzki do 31.12.2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1257.2017.MŁ z dnia 19.01.2018 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 3, kontakt: 71 772 42 57.

 

* na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej/Krasińskiego/Worcella/Pułaskiego: 
a/ działka nr 77/4, AM 5, obręb Południe - 1 sztuka komuny Paryskiej 20-26
b/ działka nr 89/14, AM 5, obręb Południe - 1 sztuka Komuny Paryskiej 46
c/ działka nr 74/32, AM 5, obręb Południe - 1 sztuka Worcella 17
W zamian za usunięte drzewa na terenie wnętrza blokowego zostaną nasadzone 2 drzewa ozdobne do dnia 15.12.2018 r.
Wycinka i nasadzenia realizowane będą na podstawie Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1510/2017.

Sprawę prowadzi administrator BOK-5 kontakt 71 341 45 67.

 

* na terenie wnętrza blokowego Kościuszki/Pułaskiego/Komuny Paryskiej/Prądzyńskiego:
a/ działka nr 65/84, AM 9, obręb Południe - 3 sztuki, Kosciuszki 146,
W zamian za usunięte drzewa na terenie wnętrza blokowego zostaną nasadzone 3 drzewa ozdobne do dnia 31.12.2019 r.
Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1509/2017

Sprawę prowadzi administrator BOK-5 Kontakt 71 341 45 67.

 

* na terenie wnętrza blokowego  Brzeska 8-10:
a/ działka nr 20/11, AM 10, obręb Południe 1 sztuka, Brzeska 8-10
W zamian za usunięte drzewo, na terenie Przedmieścia Oławskiego zostanie nasadzone 1 drzewo ozdobne do dnia 31.12.2019 r.
Wycinka i nasadzenie realizowane będą na podstawie Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1231/2018.

Sprawę prowadzi administrator BOK-5 Kontakt 71 341 45 67.

 

* na terenie wnętrza blokowego Komuny Paryskiej/Podwale/Traugutta/Krasińskiego
a/ działka nr 7/6, AM 5, obręb Południe - 1 sztuka, Podwale 78
W zamian za usunięte drzewo, na terenie Przedmieścia Oławskiego zostanie nasadzone 1 drzewo ozdobne do dnia 31.12.2019 r.
Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 857/2018.

Sprawę prowadzi administrator BOK-5 Kontakt 71 341 45 67.

 

 * na terenie wnetrza blokowego Daszyńskiego/ Jednosci Narodowej/ Żeromskiego (działka 25/11 i 26/11, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki) w związku z zagospodarowaniem powyższego wnetrza podwórzowego od 22.10.2018 roku rozpocznie się wycinka drzew: jesionu, robinii akacjowych i śliw mirabelek z decyzji  nr DOS-SW.VII.802.2016.RK z dnia 15.03.2018 roku wydanej przez Marszałka

Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze obejmuja posadzenie 3 sztuk klonów polnych do końca 2019roku na terenie Gminy Wrocław obręb Plac Grunwaldzki. Wycinkę wykona spólka TOM-Instal - wykonawca zagospodarowania wnetrza podwórzowego.

Sprawę prowadzi inspektor nadzoru, Dział techniczny ZZK, tel.: 71 3328143.

 

* na terenie wnętrza blokowego Mosiężna 1 Stalowa 78-92 przy ul. Mosiężnej 1 (działka 5/39, AM-10, obręb Grabiszyn) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Świerku pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.533.2018.RK z dnia 31.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzewa Świerku pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 8-10 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Grabiszyn, w terminie do dnia 30.06.2020 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Wietrzna Wieczorna Południowa Poranna przy ul. Południowej 4 (działka 32/3, AM-4, obręb Krzyki) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Świerku pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.532.2018.RK z dnia 20.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Uzależnia się zastąpieniem 1 sztuki drzewa Świerku pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Krzyki, w terminie do dnia 30.06.2020 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Krzycka 1-7A przy ul. Krzyckiej 5 (działka 15/3, AM-6, obręb Krzyki) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Kasztanowca zwyczajnego z Decyzji DOW-S.VII.7120.439.2018.MO z dnia 26.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzewa Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Krzyki, w terminie do dnia 30.06.2020 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Lipowa Januszowicka Kasztanowa Akacjowa przy ul. Kasztanowej 7 (działka 66/1, AM-2, obręb Borek) do końca pażdziernika 2018 roku odbędzie się wycinka suchego drzewa Bzu czarnego z Decyzji DOW-S.VII.7120.440.2018.MO z dnia 13.07.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uzależnia się zastąpieniem 1 sztuki drzewa Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Południe, w terminie do dnia 30.12.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71 361 87 37.

 

* na terenie wnętrza blokowego Powstańców Śl. Pl. Kamienna (działka 9, AM-36, obręb Południe) do końca października odbędzie się wycinka drzewa Robini akacjowej nr inw. 27202 ze względu na zły stan fitosanitarny, z Decyzji DOW-S.VII.7120.1171.2017.KMM z dnia 15.11.2017 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzew Klonu zwyczajnego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 12-14 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Południe, w terminie do dnia 30.06.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10, Kontakt: 71 361 87 37

 

* na terenie wnętrza blokowego Pobożnego/Myśliwska/Jagiellończyka/ Niemcewicza (obręb Plac Grunwaldzki, AM-17, działka nr 20/13) planowana jest wycinka drzewa obumarłego - klonu pospolitego zlokalizowanego na wysokości budynku Myśliwska 7, zgodnie z decyzją nr 1198/2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków. Drzewo zostanie usunięte po okresie lęgowym czyli po 15.10.2018r. z uwagi na znajdujące się na nim gniazdo.
Nasadzenie zostanie wykonane w terminie do 31.12.2018r. na terenie gminnym w obrębie Nadodrza.
Sprawę prowadzi BOK-2, kontakt: (071) 328 99 15 wew. 11.

 

* na terenie wnętrza blokowego Nowodworska 39-53b, przy nieruchomości Nowodworska 47 (działka 7/31, AM-4, obręb Nowy Dwór) do 05.10.2018r. zostanie wycięte drzewo – jesion wyniosły.

Nowe drzewo zostanie posadzone w obrębie geodezyjnym Nowego Dworu
do 31.12.2019r.

Wycinka odbywa się w oparciu o zapisy decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.654.2018.MO z 20.08.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

 

* na terenie nieruchomości przy ul. Szybowcowej 70 (działka nr 5/353, AM-3, Obręb Gadów Mały) do końca września br. zostanie wycięte jedno drzewo. Nasadzenia zastępcze rekompensujące wycinkę, zostaną wykonane na terenie nieruchomości należącej do Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Gądów Mały w terminie do końca 2019 roku.

Wycinka i nasadzenia odbywaja się zgodnie z decyzją z dnia 24-05-2018r nr DOW-S.VII.7120.687.2017.RK, wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Sprawę prowadzi administrator BOK-7, kontakt: 71/771-91-32

 

 * na terenie nieruchomości przy ul. Żwirowej 71 (działka nr 1, AM-4, obręb Jerzmanowo) do końca września br. zostaną wycięte dwa drzewa. Cztery nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę - zostaną posadzone na terenie gminnej nieruchomości zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1600.2017.KMM z dn.7.03.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-7, kontakt: 71/771/91-32

 

* na terenie wnętrza blokowego Stabłowicka 136 - 144 (działka nr 17/4, AM-1, obręb Stabłowice) do 10.08.2018r. zostaną wycięte dwa drzewa – brzozy brodawkowate.

Dwa nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze - zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Stabłowic do 30.12.2019r.

Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1540.2017.MKo z 29.03.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

 

* na terenie wnętrza blokowego Gołężycka, za nieruchomością Gołężycka 38 (działka nr 32/52, AM-4, obręb Kozanów) do 10.08.2018r. zostanie wycięte drzewo – świerk pospolity.

Dwa nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze - zostaną posadzone w obrębie geodezyjnym Kozanowa do 31.12.2019r.

Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1557.2017.KMM z 07.03.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK nr 7, kontakt: 71 771 91 31.

 

* na terenie wnętrza blokowego Oporowska/Cynowa/Plac Srebrny/Grabiszyńska/Niklowa (działka 18/50, AM10, obręb Grabiszyn) zlokalizowanej przy ul. Cynowej 5 we Wrocławiu, do dnia 31.08.2018r. wykonana zostanie wycinka dwóch drzew: klonu jesionolistnego i klonu jawora z Decyzji DOW-S.VII.7120.1371.2017.MKo z dnia 03.01.2018r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Nasadzenia zastępcze to dwie sztuki klonu pospolitego w obrębie geodezyjnym Grabiszyn w terminie do dnia 30.06.2019r.

Sprawę prowadzi administrator BOK-9 tel. 71/360 15 70 lub 71/360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Zachodnia/Zielonogórska/Ścinawska/Lubińska (działka 19/37, AM - 1, obręb Stare Miasto) do końca sierpnia wykonana zostanie wycinka suchego drzewa klonu polnego zgodnie z decyzją DOW-S.VII.7120.1327.2017.KMM z dnia 19.02.2018r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Nasadzenia zastępcze to dwie sztuki klonu polnego w obrębie geodezyjnym Stare Miasto w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK-9 tel. 71/360 15 70 lub 71/360 15 71.

 

* na terenie wnętrza blokowego Lwowska/Lubuska/Zaporoska (działka 19/28, AM-13, obręb Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa Klonu pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.1364.2017.MKo z dnia 03.01.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzew Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Grabiszyn, w terminie do dnia 30.06.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt 71/361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Wolbromska (działka 52/8, AM-1, obręb Borek) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa Brzozy brodawkowatej, na terenie dzierżawionym przez SM Spółdzielca z Decyzji DOW-S.VII.7120.32.2018.KMM z dnia 07.03.2018 roku wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uzależnia się zastąpieniem 2 sztuk drzew Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 16-18 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Borek, w terminie do dnia 31.12.2019r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt71/361-87-37

 

 * na terenie wnętrza blokowego Oficerska 9A (działka 15/7, AM-33, obręb Południe) do końca lipca odbędzie się wycinka 1 sztuki drzewa brzozy brodawkowatej z Decyzji DOW-S.VII.7120.147.2018.MO z dnia 08.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzewa, uzależnia się od zastąpienia 2 sztuk Klonu pospolitego (obwód pnia na wysokość 100 cm: 12-14 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Stare Miasto, w terminie do dnia 31.12.2019 roku.

Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

 

*  na terenie wnętrza blokowego Gajowicka/Krucza (działka 3, AM-35, obręb Południe) do końca lipca odbędzie się wycinka 1 sztuki drzewa brzozy brodawkowatej z Decyzji DOW-S.VII.7120.146.2018.MO z dnia 10.05.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzewa, uzależnia się od zastąpienia 2 sztuk klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Południe, w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera/Wandy/Krakusa/Powstańców Śląskich  (działka 100/5, AM-34, obręb Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka 2 sztuk drzew klonu pospolitego z Decyzji DOW-S.VII.7120.1536.2017.MKo z dnia 29.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zezwolenie na usunięcie drzewa, uzależnia się od zastąpienia 2 sztuk klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Grabiszyn, w terminie do dnia 30.12.2019 r. 

Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Hallera/Wandy/Krakusa/Powstańców Śląskich (działka 100/5, AM-34, obręb Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa brzozy brodawkowatej zgodnie z Decyzją DOW-S.VII.7120.1537.2017.MKo z dnia 29.03.2018 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasadzenia zastępcze to 2 sztuki klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) do wykonania na terenie Gminy Wrocław, obręb Grabiszyn, w terminie do dnia 30.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Sochaczewska 6-6a (działka nr 118/2, AM-5, obręb Borek) do końca lipca br. zostaną wycięte dwa drzewa - świerki pospolite zgodnie z decyzją nr DOW-S.VII.7120.1653.2017.KU z dnia 15.05.2018 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Nasadzenia zastępcze to 2 sztuki klonu polnego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 12-14 cm) na terenie obrębu Borek, w terminie do dnia 31.12.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10, kontakt: 71/361-87-37

 

na terenie wnętrza blokowego Wiśniowa/Powstańców Śl./Sztabowa/Pocztowa (działka nr 109/8, AM-34, obręb Południe) do końca lipca odbędzie się wycinka dwóch uschniętych drzew 1 szt. topola kanadyjska, 1 szt. klon zwyczajny przy Powstańców Śląskich 140-148 zgodnie z Decyzją nr DOW-S.VII.7120.160.2018.KMM z dnia 18.04.2018 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Zezwolenie na usunięcie drzew, uzależnia od zastąpienia ich 4 szt. klonu zwyczajnego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 16-18 cm) na terenie Gminy Wrocław, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Południe, w terminie do 31.12.2019 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Żołnierska 15-17 (działka 65/2, AM-4, obręb Partynice) do końca lipca odbędzie się wycinka suchego drzewa śliwy z Decyzji DOW-S.VII.7120.1538.2017.MKo z dnia 29.03.2018 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nowym nasadzeniem zastępczym będzie 1 sztuka klonu pospolitego (obwód pnia na wysokości 100 cm: 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, obręb Partynice, w terminie do dnia 30.12.2019 r.

Sprawę prowadzi administrator BOK-10 Kontakt: 71/361-87-37

 

na terenie wnętrza blokowego Pereca 30-46 WB (działka 20/17, AM-14, obręb Plac Grabiszyn) do końca lipca odbędzie się wycinka trzech Topoli Włoskich z Decyzji nr 413.2016.RK.MKo z dnia 06.03.2017 r. wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Zezwolenie na usunięcie drzew, uzależnia się od zastąpienia 5 sztukami Lipy drobnolistnej (obwód pnia na wysokość 100 cm 14-16 cm) na terenie Gminy Wrocław, obręb Grabiszyn.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10, kontakt: 71/361-87-37

 

* na terenie nieruchomości przy ul. Szczęśliwa 3 (działka nr 32/47, AM-13, obręb Grabiszyn) do końca lipca br. zostaną wycięte dwa drzewa. Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie w/w drzew ponieważ są to klony jesionolistne, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80cm.

Sprawę prowadzi administrator BOK-10, kontakt: 71/361-87-37

 

na terenie nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 163 (działka nr 78, AM-1, obręb Borek) do końca lipca br. zostanie wycięte jedno drzewo - topola.

Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Nr 1147.2016.MKo z dn. 20.02.2017 r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-10 , kontakt: 71/361-87-37

 

* na terenie wnętrza blokowego Kościuszki/ Legionów/ Sądowa/ Świebodzka/ Plac Muzealny (działka nr 42/18, AM-32, obręb Stare Miasto) do końca czerwca br. zostaną wycięte dwa drzewa.
Cztery nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę - zostaną posadzone na terenie tej samej działki najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.840. 2017.KMM z dn.31.10.2017r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24


* na terenie wnętrza podwórzowego Jagiellończyka/Trzebnicka/ Wincentego/Ołbińska/Niemcewicza (działka 162/28, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki) do końca czerwca odbędzie się wycinka dwóch uschniętych drzew - przy osłonie śmietnikowej Niemcewicza 28 i na wysokości budynku Św. Wincentego 51. Na tym terenie w zamian za wycięte martwe drzewa zostaną nasadzone nowe.
Sprawę prowadzi administrator BOK-2 Kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12.


* na terenie wnętrza podwórzowego Wincentego/Chrobrego/Powstańców Wlkp./Trzebnicka (działka nr 137/13, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki) do końca czerwca planowana jest wycinka dwóch uschniętych drzew znajdujących się przy boisku. Na tym terenie w zamian za wycięte martwe drzewa zostaną nasadzone nowe..
Sprawę prowadzi administrator BOK-2 Kontakt: (071) 328 99 15 wew. 12.

 

* na terenie wnętrza blokowego Grabiszyńska/Zaporoska - adres ul. Grabiszyńska 66 (działka nr 2/13, AM-31, obręb Stare Miasto) do 15 lipca br. zostanie wycięta topola biała.

Cztery nowe drzewa - jako nasadzenia zastępcze rekompensujące tę wycinkę - zostaną posadzone na terenie tej samej działki najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Wycinka i nasadzenia odbywają się na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S.VII.7120.1357.2017.KU.KMM z dn.05.04.2018r.
Sprawę prowadzi administrator BOK-1, kontakt: 71/341-89-30 wew.24

 

 

 

 
Drukuj