http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/667349dubois_11_13a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/361727dubois_11_13b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/453443Grabiszy__ka89a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522881Grabiszy__ka89b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/645354Ko__ciuszki126a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405924Ko__ciuszki126b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6644571691559.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/598176Ko__ciuszki182_184a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/187041Ko__ciuszki182_184b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/883586Pomorska14a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587840Pomorska14b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699199dubois_11_13c.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/483259dubois_11_13d.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2553941691559.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/729521Pomorska17a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/436242Pomorska17b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744639Sienkiewicza47a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/106162Sienkiewicza47b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599121Wlodkowica11a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975791Wlodkowica11b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1844041691559.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241417Miko__aja_54_55a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/983083Miko__aja_54_55b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947360Pi__sudskiego_97a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/926256Pi__sudskiego_97b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988650S__dowa_8a_9aa.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/607417S__dowa_8a_9ab.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9790811691559.jpglink
test!!! test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test na stronie test na stronie test na stronie test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Zamówienia publiczne test!!! test!!! Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!!

Stop mowie nienawiści - podsumowanie z udziałem ZZK

stop mowie nienaSztafeta szkół – stop mowie nienawiści”  to chlubna wrocławska inicjatywa, którą dwa lata temu rozpoczęło Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego przy aktywnym udziale Zarządu Zasobu Komunalnego i naszej akcji „Dbam to mam”.

W festynie podsumowującym dwa lata działalności tego projektu edukacyjnego ZZK także aktywnie uczestniczyło.

Stop mowie   Dbam to mamMłodzież, nauczyciele i wychowawcy realizujacy „Sztafetę szkół - Stop mowie nienawiści”, a także bardzo liczne grono tych, którzy popierają działania na rzecz równości w życiu i w przestrzeni publicznej, spotkali się w miejscu, w którym jesienią 2014 roku wszystko się zaczęło – na podwórku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu przy ul. Worcella 3.

Podczas festynu było nie tylko podsumowanie 24-miesiecznych działań sztafety ale także debata z udziałem  autorytetów w walce o wolność, równość między ludźmi i przeciwdziałanie wszelkim objawom dyskryminacji, podpisywanie deklaracji przeciw mowie nienawiści oraz sadzenie białych róż – symbolu pokoju.

stop mowie sadzenie rózStop mowie zbiorowePonieważ pogoda dopisała, świetnie przebiegły także festynowe atrakcje, m.in. degustacja kuchni irackiej, loteria fantowa, warsztaty kulturowe i muzyczne popisy.


Festyn podsumowujący miał na celu uhonorowanie wrocławskich szkół zaangażowanych w projekt przeciwdziałania mowie nienawiści. Uczestnicy wydarzenia zasadzili białe róże – symbol pokoju. Szerzenie pokoju i zrozumienia dla drugiego człowieka to cele, które przyświecają wrocławskiej Sztafecie Szkół. Dzięki temu projekt wychodzi poza mury szkół i wpisuje się w Deklarację Współpracy Miast na Rzecz Otwartości i Dialogu Międzykulturowego podpisaną w styczniu przez Prezentów Miast Wrocławia, Poznania, Krakowa, Gdańska oraz Wałbrzycha.

Stop mowie deklaracjaStop mowie Frasyniuk

 

Ideę i działania w ramach „Sztafety szkól – stop mowie nienawiści” poparły liczne osobistości z Wrocławia jak m.in.  Władysław Frasyniuk, Aleksander Gleichgewicht, Paweł Rańda, wyrażając tym samym swój sprzeciw wobec mowy nienawiści w przestrzeni miejskiej jak też w przestrzeni wirtualnej.

Stop mowie deklaracja podpisProjekt poparła także Komisja Europejska: Komisja wspiera działania lokalne mające na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści, szczególnie w kontekście wzrostu liczby incydentów w Unii Europejskiej motywowanych nienawiścią, także na tle rasowymmówiła Natalia Szczucka, dyrektor przedstawicielstwa regionalnego Komisji Europejskiej. - W Unii Europejskiej nie ma miejsca na nienawiść, wszyscy jesteśmy jej pełnoprawnymi obywatelami, dlatego też, inicjatywa miasta Wrocław i działania Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego cieszą się naszym poparciem.

 

 

 

Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści to miejski projekt edukacyjny Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przeznaczony zarówno dla uczniów jak i pedagogów, prowadzony we wrocławskich placówkach oświatowych. Celem Sztafety jest uwrażliwienie na mowę nienawiści i przejawy dyskryminacji wobec drugiego człowieka. Sztafeta to autorski projekt Miasta Wrocław. Wystartowała 11 października 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych wydarzeniem „Dbam to mam. Stop mowie nienawiści w przestrzeni publicznej miasta”. W każdej następnej, nominowanej placówce odbył się wykład na temat symboliki mowy nienawiści dla grona pedagogicznego wraz z uroczystym przekazaniem nominacji dla następnej placówki oraz warsztat antydyskryminacyjny dla uczniów. Do tej pory w Sztafecie udział wzięło 20 wrocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

 

 

 

 
Drukuj Email 3
4
Liczba wyświetleń:
777756