http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/667349dubois_11_13a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/361727dubois_11_13b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/453443Grabiszy__ka89a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522881Grabiszy__ka89b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/645354Ko__ciuszki126a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405924Ko__ciuszki126b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6644571691559.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/598176Ko__ciuszki182_184a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/187041Ko__ciuszki182_184b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/883586Pomorska14a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587840Pomorska14b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699199dubois_11_13c.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/483259dubois_11_13d.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2553941691559.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/729521Pomorska17a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/436242Pomorska17b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744639Sienkiewicza47a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/106162Sienkiewicza47b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599121Wlodkowica11a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975791Wlodkowica11b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1844041691559.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241417Miko__aja_54_55a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/983083Miko__aja_54_55b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947360Pi__sudskiego_97a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/926256Pi__sudskiego_97b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988650S__dowa_8a_9aa.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/607417S__dowa_8a_9ab.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9790811691559.jpglink
test!!! test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test na stronie test na stronie test na stronie test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Zamówienia publiczne test!!! test!!! Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!!

Lokale dla organizacji pozarządowych

Wnioski organizacji pozarządowych w sprawie pozyskania w najem lokalu użytkowego z zasobów Gminy Wrocław, w trybie bezprzetargowym, przyjmuje i opiniuje

             Biuro ds. Partycypacji Społecznej (BPS).
              ul. G. Zapolskiej 4
              I p., pokój 120 (kancelaria)

              I p,.pokój 130 (wejście przez pokój 127a)
              tel. 71 777-93-80

 

A. Składanie wniosku przez organizację pozarządową:

 1. Organizacja pozarządowa składa wniosek o pozyskanie lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowych do Biura ds. Partycypacji SpołecznejFormularz wniosku jest dostępny na miejskiej stronie internetowej oraz bezpośrednio w Biurze ds. Partycypacji Społecznej przy ul. G. Zapolskiej 2/4 na I p., pokój 120 i 130
 2. Jeżeli organizacja nie jest zarejestrowana w bazie organizacji prowadzonej przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej obligatoryjnie dołącza do wniosku następujące dokumenty:
  1. aktualny statut,
  2. aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
  3. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za poprzedni rok
 3. Organizacje, które wcześniej złożyły w BPS wymienione powyżej dokumenty, są zobowiązane tylko do ich aktualizacji lub przedłożenia pisemnego oświadczenia, że dane nie uległy zmianie.

B. Wydawanie opinii o wniosku.

 1. BPS jest zobowiązany do wydania opinii w sprawie zasadności rozpatrzenia wniosku w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.
 2. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy w sprawie treści opinii BPS.
 3. BPS zbiera informacje na temat działalności organizacji pozarządowych w poszczególnych komórkach Urzędu Miejskiego i odsyła opinię wraz z wnioskiem, kopią statutu i odpisu z rejestru do Zarządu Zasobu Komunalnego, który podejmuje ostateczne działania w sprawie przyznania lokalu.

C. Przyznawanie lokalu dla organizacji pozarządowej.

 1. ZZK rozpatruje tylko wnioski organizacji pozarządowych pozytywnie zaopiniowane  przez BPS co do zasadności przyznania lokalu.
 2. Dział Lokali Użytkowych ZZK przedstawia wnioskodawcy aktualny wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu.
 3. Organizacja pozarządowa składa wniosek o przyznanie konkretnego lokalu.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy (m.in. po zweryfikowaniu, czy lokal nie został już zadysponowany), DLU przeprowadza negocjacje warunków najmu lokalu, a następnie przygotowuje umowę.
 4. W przypadku nieuzyskania pozytywnej opinii BPS, organizacja pozarządowa ma możliwość starania się o wynajem lokalu na ogólnych zasadach obowiązujących w Gminie Wrocław, tj. w trybie przetargu lub rokowań publicznych.

 

 

 

 

 

 

 
Drukuj Email 3
4
Liczba wyświetleń:
774852