http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/667349dubois_11_13a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/361727dubois_11_13b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/453443Grabiszy__ka89a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522881Grabiszy__ka89b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/645354Ko__ciuszki126a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405924Ko__ciuszki126b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6644571691559.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/598176Ko__ciuszki182_184a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/187041Ko__ciuszki182_184b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/883586Pomorska14a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587840Pomorska14b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699199dubois_11_13c.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/483259dubois_11_13d.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2553941691559.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/729521Pomorska17a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/436242Pomorska17b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744639Sienkiewicza47a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/106162Sienkiewicza47b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599121Wlodkowica11a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975791Wlodkowica11b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1844041691559.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241417Miko__aja_54_55a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/983083Miko__aja_54_55b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947360Pi__sudskiego_97a.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/926256Pi__sudskiego_97b.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988650S__dowa_8a_9aa.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/607417S__dowa_8a_9ab.jpglink
http://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9790811691559.jpglink
test!!! test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test na stronie test na stronie test na stronie test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Zamówienia publiczne test!!! test!!! Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!!

Konsultacje społeczne

konsultacje-społeczne

W związku z planowanymi remontami budynków będących w zasobach Zarządu Zasobu Komunalnego w najbliższych tygodniach zaplanowano konsultacje dla mieszkańców. Poniżej szczegółowe informacje dla każdej z lokalizacji:

 

 

ul. Miernicza 18

 1. Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Mierniczej 18.
 2. Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.
 3. Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 21.03.2019 r. godz. 17.00, siedziba Rady Osiedla Przedmieście Oławskie, ul. Kościuszki 140 Wrocław.
 4. Osoby do kontaktu: branża budowlana Piotr Kulka tel. 71 33 28 133, branża sanitarna Grzegorz Wardzyński tel. 71 33 28 160, branża elektryczna Marian Bocian 71 33 28 133.
 5. Załączniki: Projekt przyłącza wody, Projekt wykonawczy cz. I, Projekt wykonawczy cz. II, Projekt wykonawczy cz. III, Projekt wykonawczy cz. IV, Projekt wykonawczy cz. V, Projekt wykonawczy cz. VI.     

 

ul. Miernicza 24

 1. Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Mierniczej 24.
 2. Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.
 3. Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 21.03.2019 r. godz. 19.00, siedziba Rady Osiedla Przedmieście Oławskie, ul. Kościuszki 140 Wrocław.
 4. Osoby do kontaktu: branża budowlana Piotr Kulka tel. 71 33 28 133, branża sanitarna Grzegorz Wardzyński tel. 71 33 28 160, branża elektryczna Marian Bocian 71 33 28 133.
 5. Załączniki: Projekt przyłącza wody, projekt elektryczny, Projekt wykonawczy cz. I, projekt wykonawczy cz. II, Projekt wykonawczy cz. III, Projekt wykonawczy cz. VI, Projekt wykonawczy cz. V, Projekt wykonawczy cz. VI, Projekt wykonawczy cz. VII, Projekt wykonawczy cz. VIII, Projekt wykonawczy cz. IX, Projekt wykonawczy cz. X, Projekt wykonawczy cz. XI, Projekt wykonawczy cz. XII, Projekt wykonawczy cz. XIII, Projekt wykonawczy cz. XIV, Projekt wykonawczy cz. XV, Projekt wykonawczy cz. XVI, Projekt wykonawczy cz. XVII, Projekt wykonawczy cz. XVIII.              

 

ul. Miernicza 10

 1. Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Mierniczej 10.
 2. Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.
 3. Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 25.03.2019 r. godz. 17.00, siedziba Rady Osiedla Przedmieście Oławskie, ul. Kościuszki 140 Wrocław.
 4. Osoby do kontaktu: branża budowlana Sławomir Graboś tel. 71 33 28 143, branża sanitarna Grzegorz Wardzyński tel. 71 33 28 160, branża elektryczna Marian Bocian 71 33 28 133.
 5. Załączniki: Projekt wykonawczy cz. 1, Projekt wykonawczy cz. 2, Projekt wykonawczy cz. 3a, Projekt wykonawczy cz. 3b,  Projekt wykonawczy cz. 4, Projekt wykonawczy cz. 5 rysunki.

 

ul. Biskupa Tomasza I 15

 

 1. Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Biskupa Tomasza I 15.
 2. Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.
 3. Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 13.02.2019 r. godz. 13.00, siedziba Rady Osiedla Nadodrze, ul. Rydygiera 43 Wrocław.
 4. Termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu: luty 2019 r.
 5. Osoba do kontaktu: Paweł Bogdalski, tel. 71 33 28 150.
 6. Załączniki: Projekt wykonawczybranża elektryczna, branża konstrukcyjno budowlana, branża sanitarna.   

 

ul. Dubois 11/13

 

 1. Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Dubois 11/13.
 2. Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.
 3. Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 11.02.2019r. godz. 13.00, siedziba Rady Osiedla Nadodrze, ul. Rydygiera 43 Wrocław
 4. Termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu: luty 2019 r.
 5. Osoba do kontaktu: Grzegorz Wardzyński, tel 71 33 28 160.
 6. Załączniki: Projekt wykonawczy cz. I, projekt wykonawczy cz. II, projekt wykonawczy cz. III, projekt wykonawczy cz. IV.

 

ul. Dubois 11/13 a

 

1. Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Dubois 11/13a

2Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.

3Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 11.02.2019r. godz. 13.45, siedziba Rady Osiedla Nadodrze, ul. Rydygiera 43 Wrocław

4 .Termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu: luty 2019r.

5Osoba do kontaktu: Grzegorz Wardzyński, tel 71 33 28 160.

6. Załączniki: Projekt wykonawczy cz. Iprojekt wykonawczy cz. IIprojekt wykonawczy cz. IIIprojekt wykonawczy cz. IV.

 

ul. Dubois 22a

 

1. Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Dubois 22a.

2. Zakres robót. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.

3Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 11.02.2019r. godz. 14.30, siedziba Rady Osiedla Nadodrze, ul. Rydygiera 43 Wrocław

4Termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu: luty 2019r.

5Osoba do kontaktu: Grzegorz Wardzyński, tel 71 33 28 160.

6. Załączniki: Projekt wykonawczy cz. I, projekt wykonawczy cz. II, projekt wykonawczy cz. III, projekt wykonawczy cz. IV.

 

ul. Kurkowa 69

 

1Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Kurkowej 69.

2Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.

3Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 13.02.2019r. godz. 14.00, siedziba Rady Osiedla Nadodrze, ul. Rydygiera 43 Wrocław

4Termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu: luty 2019r.

5Osoba do kontaktu: Paweł Bogdalski, tel 71 33 28 150.

6Załączniki: Projekt wykonawczy - opis.

 

ul. Łowiecka 11

 

1Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Łowieckiej 11.

2Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.

3Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 13.02.2019r. godz. 13.00, siedziba Rady Osiedla Nadodrze, ul. Rydygiera 43 Wrocław

4. Termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu: luty 2019r.

5Osoba do kontaktu: Paweł Bogdalski, tel 71 33 28 150.

6. Załączniki: Projekt wykonawczy, mapa zasadnicza.

 

ul. Pomorska 15/17

 

1Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Pomorskiej 15/17.

2Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.

3. Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 12.02.2019r. godz. 13.00, siedziba Rady Osiedla Nadodrze, ul. Rydygiera 43 Wrocław

4Termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu: luty 2019r.

5Osoba do kontaktu: Paweł Bogdalski, tel 71 33 28 150.

6Załączniki: Projekt wykonawczy.

 

ul. Pomorska 15/17a

 

1Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Pomorskiej 15/17a.

2. Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.

3Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 12.02.2019r. godz. 13.45, siedziba Rady Osiedla Nadodrze, ul. Rydygiera 43 Wrocław

4Termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu: luty 2019r.

5Osoba do kontaktu: Paweł Bogdalski, tel 71 33 28 150.

6Załączniki: Projekt wykonawczy.

 

ul. Pomorska 19

 

1Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Pomorskiej 19.

2Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.

3Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 12.02.2019r. godz. 14.30, siedziba Rady Osiedla Nadodrze, ul. Rydygiera 43 Wrocław

4Termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu: luty 2019 r.

5Osoba do kontaktu: Paweł Bogdalski, tel 71 33 28 150.

6Załączniki: Projekt wykonawczy.

 

ul. Komuny Paryskiej 67

 

 

1Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Komuny Paryskiej 67.

2Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.

3Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 12.02.2019 r. godz. 13.00, Lokalne Biuro Rewitalizacji, ul. Hercena 13, Wrocław.

4Termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu: luty 2019 r.

5Osoba do kontaktu: Grzegorz Wardzyński, tel 71 33 28 160.

 

ul. Traugutta 61

 

1Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Traugutta 61

2Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.

3Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 12.02.2019r. godz. 13.45, Lokalne Biuro Rewitalizacji, ul. Hercena 13, Wrocław.

4Termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu: luty 2019r.

5Osoba do kontaktu: Grzegorz Wardzyński, tel 71 33 28 160.

6. Załączniki: Projekt wykonawczy cz. I, projekt wykonczwczy cz. II, projekt wykonawczy cz. III, projekt wykonawczy cz. IV.

 

ul. Poniatowskiego 3a

 

1Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Poniatowskiego 3a

2Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.

3Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 14.02.2019 r. godz. 13.00, siedziba Rady Osiedla Ołbin, ul. Na Szańcach 14, Wrocław.

4Termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu: luty 2019 r.

5Osoba do kontaktu: Paweł Bogdalski, tel 71 33 28 150.

6Załączniki: Projekt wykonawczy.

 

ul. Żeromskiego 26

 

1Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Żeromskiego 26.

2Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.

3Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 14.02.2019 r. godz. 13.45, siedziba Rady Osiedla Ołbin, ul. Na Szańcach 14, Wrocław.

4Termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu: luty 2019 r.

5Osoba do kontaktu: Paweł Bogdalski, tel 71 33 28 150.

6Załączniki: Projekt wykonawczy.

 

ul. Sokolnicza 32

 

1Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Sokolniczej 32

2Zakres robót: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami.

3Termin i miejsce spotkanie w celu przedstawienia zakresu robót: 13.02.2019 r. godz. 14.30, Rady Osiedla Szczepin  ul. Zachodnia 1 Wrocław.

4Termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu: luty 2019 r.

5Osoba do kontaktu: Grzegorz Wardzyński, tel 71 33 28 160.

 

 
Drukuj Email 3
4
Liczba wyświetleń:
796424